Elena Sârghi

Elena Sârghi

Este studentă la Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Educație și formare:

- 2016-2020: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad,
- 2020-prezent: studentă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept;
- 2020: Modul I antreprenoriat simplu,
- Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Societatea Antreprenorială Studențească;
- 2021: Modul II antreprenoriat cultural, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Societatea Antreprenorială Studențească;
- 2021: Curs dreptul mediului și tranziție energetică, Bankwatch România (10/2021 – 10/202) Modul I antreprenoriat simplu;
- Iunie 2023: curs organizat de IICCMER, „Descoperă România instituțională”.

Experiență profesională:

- octombrie 2020-octombrie 2022: membru al departamentului Seminare și Conferințe în Asociația Europeană a Studenților în Drept;
- noiembrie 2020-octombrie 2022: membru al departamentului Educațional în Asociația Studenților în Drept;
- decembrie 2020-octombrie 2022: membru EdJust (Educație Juridică în școli);
- martie 2021: organizator eveniment de simulare a interviului INM;
- martie 2021-iunie 2021: membru HR SummerIs (Universitatea de vară pentru elevi, Facultatea de Drept);
- aprilie 2021-iunie 2021: stagiu de practică la consilier juridic;
- iulie 2021: coordonator educație juridică la Biblioteca „Stroe S. Belloescu”;
- octombrie 2021-octombrie 2022: Voluntar Clinica juridică de dreptul mediului;
- Bankwatch România,
- 2021: Membru echipa de moot court competition, Facultatea de Drept, UAIC;
- septembrie-decembrie 2021: Voluntar asociația „Dialog în justiție”;
- februarie-iunie 2022: Voluntar FACIAS- Fundația pentru apărarea drepturilor cetățenilor contra abuzurilor statului;
- februarie 2022: Stagiu de practică Cabinet Individual Avocat,
- februarie-aprilie 2022: Voluntar Funky Citizens,
- martie-aprilie 2022: Stagiu de practică Ministerul Afacerilor Externe,
- ianuarie-octombrie 2022: Voluntar asociația Justiție pentru Minori,
- iulie 2022: Stagiu de practică Birou Individual Notarial,
- august 2022: Intern Societatea civilă de avocați Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen,
- aprilie 2023: Vicepreședine Parlamentul European, Model European Union Iași;
- aprilie 2023-prezent: Ambasadoare Delegații pentru Tineret la ONU,
- iulie-august 2023: Asistent Academic Comitetul Justiție și Drepturile Omului la Forumul Studenților Români de Pretutindeni;
- iulie-septembrie 2023: Voluntar PROMISE, Protecția minorilor străini neînsoțiți JRS România.

Publicații:

- CCR- Zeus sau Sisif?
- Acuratețea mijloacelor de probă în procesul civil,
- A fi sau a nu fi tutore? Aceasta este întrebarea,
- Moralitatea prescripției în dreptul civil,
- Schimbarea numelui. Un alter ego dorit? Schimbarea pe cale administrativă a numelui,
- Legal, decedat sigur, fizic, poate nu. Declararea pe cale judecătoreasă a decesului;
- Cetățeniile romană și română,
- Obligativitatea sau semiobligativitatea contractului?
- Dau din cap și consimțământul e dat?
- Călătoria proprietății din epoca veche în cea contemporană,
- Actul juridic civil și enigmele sale: un obiect, două sau trei?
- Împăratul, prințul și slujitorul sau proprietarul, posesorul și detentorul. O altfel de poveste,
- Galeria non-excepțiilor. Cartea I. Despre persoane,
- Dați Cezarului ce-i al Cezarului, dacă nu s-a perimat. Acțiunea în prestație tabulară în practica judiciară,
- Timpul în dreptul civil,
- Proprietatea publică sau un orologiu sună că ar trebui să pleci,
- Dreptul de cetate al doctrinei și al brocardurilor ei (Cercul de Hermeneutică Juridică, Centrul Robertianum de drept privat),
- Terenul meu, deci casa mea. Accesiunea imobiliară artificială,
- Protecția internațională a drepturilor copilului,
- Cetățenia europeană - de unde și încotro? (Sesiunea de comunicări științifice „Despre Europa”, Centrul de Studii Europene),
- Principiul interesului superior al minorului în România (Conferința Internațională a Facultății de Drept, Universitatea Oradea),
- Revizuirea constituțiilor europene (Conferința Națională „Rolului dreptului internațional și al dreptului comparat în cercetarea juridică”, Facultatea de Drept, Universitatea Lucian Blaga Sibiu Link: https://www.ujmag.ro/drept/conferinta-studentilor-masteranzilor-si-doctoranzilor-in-drept-sibiu-3-iunie-2022/?ref=pagina_https://www.ujmag.ro/cautare)
- Sistemul asigurărilor de sănătate, între un bine impus prin sancțiuni și lupta dintre David și Goliat. Perspective naționale și europene,
- Cu cărțile pe față în declararea simulației,
- Stingerea obligațiilor din perspectivă jurisprudențială,
- Dinamica obligațiilor în comparație (Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași),
- Proceduri legislative europene (Conferința organizată de Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea),
- Cum să conjugăm postarea pe internet în flexiunea dreptului de autor (Ședință de cerc a Atelierului de creații intelectuale „Insignis, Scientia & Ars”, Cercul de drept privat Robertianum, Facultatea de Drept, UAIC, Iași),
- Proprietatea privată în jurisprudența Curții Constituționale, a Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului (International Conference ”Rights and freedoms to be protected in post-modern society),
- Libertatea de exprimare vs. celelalte drepturi și libertăți fundamentale în arena digitală (International Conference Legal Perspectives on the Internet. COPEJI 6.0.),
- Abuzul de drept. Pledoarie pentru echilibrul pierdut prin dorința de prejudiciere,
-Due Diligence Report and Its Role in Foreign Investment Transactions (International Investment Law Journal),
- Lex contractus în UE. Despre legea aplicabilă obligațiilor contractuale,
- Considerații cu privire la contractele electronice și consensualismul digital (Sesiunea de comunicări științifice „Dreptul și societatea în tranziție”, Institutul de Cercetări Juridice, Academia Română),
- Votul electronic în România (Conferința „Provocări juridice ale unei societăți în tranziție”, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologica București),
- Poate dreptul consacra injustiția? Răspuns: Fraus omnia corrumpit. Despre cravata și gulerul alb la gâtul relei-credințe (Cercul de hermeneutică juridică, Centrul de drept privat Robertianum, Facultatea de Drept, UAIC, Iași),
- Protecția patrimoniului cultural în viziunea legiuitorului constituțional european [2023] Volumul de studii de drept al patrimoniului cultural și natural, editura Universul Juridic Link: https://www.ujmag.ro/drept/studii-de-drept-al-patrimoniului-cultural-si-natural-patrimonium-in-honoremaugustin- lazar/?ref=pagina_https%3A%2F%2Fwww.ujmag.ro%2Fincurand& fbclid=IwAR3BZDlH1gGbYnCb_STxaGnvFJHUVLXV7WrXS1ybp4JRUnJ9otssXN6yhSk;
- Exproprierea la confluența dreptului constituțional, administrativ și civil [2023] ARS AEQUI nr. 12/2022 Link: https://www.ceeol.com/search/journal-detail? id=2540&fbclid=IwAR1eRDj3TXqK3MH0UFNsES7nVVOPTS6WfanRcysyIELU-hgsKph6xU34RME;
- Pacta sunt servanda în dreptul comparat (Acta Universitatis George Bacovia Bacău nr. 1/2023 Link: https://juridica.ugb.ro/current-issue? fbclid=IwAR1Pm3l9HmpBXLJy0scBD92igrwxabvfQUfltZ10EYBCUzpLEQYuX7QBWbs;
- Bona fides în negocieri. Repere de drept comparat (Analele Universității Dunărea de Jos Galați. Științe Juridice Link: https://www.gup.ugal.ro/ugaljournals/index.php/als/issue/view/504? fbclid=IwAR1Pm3l9HmpBXLJy0scBD92igrwxabvfQUfltZ10EYBCUzpLEQYuX7QBWbs.

COMPETIȚII:

- Sesiunea internațională de comunicări științifice ale studenților, premiul II, secțiunea drept privat, organizată de Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea Ovidius Constanța;
- Hexagonul Facultăților de Drept, proba drept constituțional;
- Concursul de eseuri, mențiune, organizat de Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea Ovidius din Constanța;
- Concursul național de eseuri „Adevăr și memorie, Antisemitism și Holocaust în România”, organizat de Fundația Magna cum Laude–Reut, Complexul Educațional Laude–Reut, București;
- Competiția de procese simulate de drept internațional penal, Semifinale, Nurmeberg Moot Court Competition;
- Competiția de Eseuri, Mențiune, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea Ovidius Constanța;
- Hexagonul Facultăților de Drept, proba drept constituțional, premiul IV;
- Procesul simulat de dreptul familiei, premiul III, organizat de Facultatea de Drept, Universitatea Oradea;
- Premiul pentru cel mai bun pledant în competiția de procese simulate de drept civil,
- Concursul Național de procese simulate de drept constituțional și instituții politice, Semifinale, organizat de Centrul de Drept Constituțional și Instituții Politice;
- Concursul Național de Drept Umanitar și Dreptul Refugiaților, Premiul I, organizat de UN Refugee Agency;
- Campionatul de dezbateri, premiul I, organizat de VIP România;
- Competiția de planuri de afaceri, premiul III, organizat de SAS UAIC Iași.

Postări - Elena Sârghi