Claudiu Constantin Dinu

Claudiu Constantin Dinu

Este doctor în drept, avocat în Baroul Prahova, conferențiar universitar dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din București, Consilier Prezidenţial în cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Experiență profesională:

Consilier Prezidenţial în cadrul Administraţiei Prezidenţiale– Departamentul Constituţional Legislativ
Lector universitar doctor în cadrul Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Drept
Arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
Lector formator - Susţinut prelegeri (cursuri) în cadrul Institutului Notarial Român
Lector formator - Susţinut prelegeri (cursuri) în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Lucrări publicate:

Procedura ordonanţei de plată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, iunie 2013
Proceduri speciale în noul Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2013
Normele de procedură civilă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009
Drept procesual civil. Culegere de speţe şi grile pentru seminarii, în colaborare ed. C.H. Beck, Bucureşti (2008 ediţia I şi 2010 ediţia II)
Codul de procedură civilă şi legile conexe, Ed. C.H. Beck, Bucureşti (2008)
Drept procesual civil. Drept execuţional civil. Arbitraj. Drept notarial – curs de bază pentru licenţă şi masterat, seminare şi examene – curs, V.M.Ciobanu, T.C. Briciu, C.C. Dinu, Ed. Naţional, Bucureşti 2013
The new aspect of the judical bail in the new code of civile procedure – articol publicat în volumul Conferinţei internaţionale „Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere” –ediţia a V-a, 11-12 noiembrie 2011, Ed. Universităţii Titu Maiorescu
Aparenta neconstituţionalitate a unor dispoziţii legale din Noul Cod de procedură civilă, în Repere actuale din jurisprudenţa Curţii Constituţionale, publicată la Ed. Indaco Systems, Bucureşti 2012, împreună cu M. Dinu
Restrângerea executării silite, împreună cu M. Dinu, în Revista Română de Executare Silită nr. 4/2013

Sursă informații
Sursă foto