Alexandru Armeanic

Alexandru Armeanic

Este conf. univ. dr., Facultatea de Economie Generală și Drept, Academia de Studii Economice din Moldova.