Viorel Terzea

Viorel Terzea

Este judecător la Curtea de apel Pitești, secția a II-a civilă, soluţionând litigii în domeniul insolvenţei, dreptului fiscal, achiziţiilor publice, contencios administrativ etc. În paralel, ține cursuri în cadrul programului de formare continuă al magistraţilor în calitate de expert specializat în domeniul noului Cod Civil, în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale”, finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Lucrări relevante publicate:
„Noul Cod civil adnotat”, ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic, 2014, vol. I şi II;
coautor al lucrării Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), în cadrul căreia a comentat instituția prescripției extinctive, Ed. C.H. Beck, 2012;
„Limitele legale ale dreptului de proprietate”, ediţia a II-a, Ed. C.H. Beck, 2014;
„Legile fondului funciar. Comentarii și explicații”, ediţia 4, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013 – lucrare premiată de Uniunea Juriștilor din România cu premiul „Istrate Micescu”;
„Noul cod al insolvenţei adnotat”, Ed. Solomon, 2014;
adnotări de practică judiciară în revistele „Curierul Judiciar”, „Revista Româna de Jurisprudenţă”, „Revista română de executare silită” , „Tax magazine”etc.

Sursă informații
Sursă foto

Postări - Viorel Terzea