Ion Rusu

Ion Rusu

Este conf. univ. dr. la Universitatea Danubius din Galaţi, avocat în cadrul Baroului Vrancea, specializat în drept penal.

Publicaţii:

• Cursuri universitare şi monografii:
- I. Rusu, M.-I. Balan-Rusu, „Infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice în dreptul penal român”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
- A. Boroi (coordonator), I. Rusu, A. Chirilă, G.L. Goga, A.A. Dumitrache-Ionescu, M.-I. Balan-Rusu, „Practică judiciară în materie penală. Drept penal. Partea specială”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
- I. Rusu, M.-I. Balan-Rusu, „The European Arrest Warrant, Romanian and European Legislation, Doctrine and Jurisprudence”, Lambert Academic Publishing (Germania), Danubius University, 2013;
- A. Boroi (coordonator), I. Rusu, F. Puşcă, A. Chirilă, M. Pocora, G.L. Goga, A.A. Dumitrache-Ionescu, M.-I. Balan-Rusu, „Practică judiciară în materie penală. Drept penal. Partea generală”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
- A. Boroi, I. Rusu, M.-I. Balan-Rusu, „The Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union”, Lambert Academic Publishing (Germania), Danubius University, 2012;
- I. Rusu, „Individualizarea sancţiunilor de drept penal, Curs master”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011; - I. Rusu, M.-I. Balan-Rusu, „Lipsirea de libertate în mod ilegal”, Monografie, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
- I. Rusu, „Infracţiuni specifice circulaţiei şi transporturilor feroviare”, Monografie, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2009;
- A. Boroi, I. Rusu, „Cooperarea judiciară internaţională în materie penală”, Curs master, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008.
• Studii şi articole publicate în reviste de specialitate indexate în baze de date internaţionale – 46.
• Studii şi articole susţinute şi publicate în cadrul unor conferinţe internaţionale – 27.

Postări - Ion Rusu