Magdalena Roibu

Magdalena Roibu

Este doctor în drept, lector universitar în cadrul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara și senior attorney at law în cadrul Schoenherr și Asociații SCA.

Lista lucrărilor publicate:

Teza de doctorat

Magdalena Roibu: Libertatea de exprimare și limitele ei penale, Ed. C.H. Beck, București, 2013, ISBN 978-606-18-0288-3.

Lista publicaţiilor apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate

1. Magdalena Roibu: Hărţuirea sexuală dincolo de tabu, volumul Conferinței Internaționale Bienale a Facultății de Drept, Timișoara, 17-18 noiembrie 2006, Pandectele Române, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, pp. 448-455, ISSN 1843-3189;
2. Magdalena Roibu: Privilegiul confidenţialităţii – garanţie specială în materie procesual-penală, volumul Conferinţei Internaţionale a Doctoranzilor în Drept, Facultatea de Drept, Timișoara, Editura Wolters Kluwer, București, 2009, pp. 636-647, ISSN 20666403;
3. Magdalena Roibu (co-autor): Insulta şi calomnia: a fi sau a nu fi..., volumul Conferinței Internaționale Bienale a Facultății de Drept, Timișoara, 23-25 octombrie 2008, Pandectele Române, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010, pp. 586-594, ISSN 2067-3841;
4. Magdalena Roibu (co-autor): Supravegherea electronică între „a supraveghea” şi „a pedepsi” volumul Conferinței Internaționale Bienale a Facultății de Drept, Timișoara, 23-25 octombrie 2008, Pandectele Române, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010, pp. 304-316, ISSN 2067-3841;
5. Magdalena Roibu: Supravegherea electronică în legislaţia procesual-penală europeană, volumul Conferinţei Internaţionale a Doctoranzilor în Drept, Facultatea de Drept, Timișoara, Editura Wolters Kluwer, București, 2010, pp. 695-711, ISSN 2066-6403;
6. Magdalena Roibu: Ingerinţe în libertatea de exprimare, volumul Conferinţei Internaţionale Bienale a Facultăţii de Drept, 28-30 octombrie 2010, Timişoara, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, pp. 518-524, ISSN 2067-3841;
7. Magdalena Roibu: Infracţiunea de opinie, volumul Conferinţei Internaţionale a Doctoranzilor în Drept, ediția a treia, Facultatea de Drept, Timișoara, Editura Universul Juridic, București, 2011, pp. 525-534, ISSN 2066-6403;
8. Magdalena Roibu: Pro și contra incriminării opiniilor. Studiu de drept comparat, volumul Conferinței Internaționale a Doctoranzilor în Drept, ediția a patra, Facultatea de Drept, Timișoara, Editura Universul Juridic, București, 2012, pp. 543-553, ISSN 2066-6403;
9. Magdalena Roibu: Evaziunea fiscală – șah-mat la criză, volumul secțiunii de Drept Penal a Conferinței Internaționale Bienale a Facultății de Drept „Criminalitatea economică în contextul crizei”, (coordonator volum), Timișoara, 12-13 octombrie 2012, Editura Universul Juridic, București, 2013, pp. 138-147, ISBN 978-606-673-052-5;
10. Magdalena Roibu (co-autor): Imprisonment and Taxes. Is a Custodial Sentence an Efficient Instrument against Tax Evasion?, volumul Conferinței Internaționale ”Criminal Repression in the Context of the Economic Crisis and the Maximization of Crime at European and Global Level”, București, 9-10 mai 2013, e-book editat de Medimond International Proceedings;
11. Magdalena Roibu (co-autor): Romanian Restorative Justice – Does It Really Work?, volumul Celui de-al doilea Congres Internațional de Reziliență „De la persoană la societate”, Timișoara, 8-10 mai 2014;
12. Magdalena Roibu: Camera preliminară dincolo de cuvinte, volumul Secțiunii Științe penale a Conferinței Internaționale Bienale a Facultății de Drept, 17-18 octombrie 2014, Timișoara, Ed. Universul Juridic, București, 2015 (în curs de publicare);
13. Magdalena Roibu: Despre capcane și elipse în Noul Cod de procedură penală, volumul Conferinței Internaționale Bienale a Facultății de Drept și Științe Sociale, Craoiva, 20-21 martie 2015 (în curs de publicare).

Lista cărților

1. Magdalena Roibu (co-autor): The Language of Law, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2006, ISBN 973-125-019-0;
2. Magdalena Roibu: Libertatea de exprimare și limitele ei penale, Editura C.H. Beck, București, 2013, ISBN 978-606-18-0288-3.

Lista capitolelor de cărți

The Language of Law Property Law –pp.135-148; Family Law- pp. 148-161; Insurance Law – pp. 182-195; Succession- pp. 245-257; Criminal Procedure- pp. 305- 318.

Alte lucrări publicate în reviste de specialitate

1. Magdalena Roibu (co-autor): Politici de tineret în Europa, Analele Universității de Vest din Timișoara, Seria Drept, nr. 1/2005, Editura Universității de Vest, Timișoara, pp. 127-138, ISSN 1223-5423;
2. Magdalena Roibu (co-autor): Noul Cod de procedură penală: mimetism sau inovaţie?, Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Drept, nr. 2/2007, Editura Universităţii de Vest, Timișoara, pp. 163-170, ISSN 123-5423;
3. Magdalena Roibu (co-autor): Infracţiunile informatice: crime invizibile, Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Drept, nr. 1-2/2008, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, pp. 218-228, ISSN 1223-5423;
4. Magdalena Roibu: Crime as Routine Stuff - a Criminological Perspective, Romanian Journal of English Studies nr. 6/2009, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, pp.86-97, ISSN 1584-3734;
5. Magdalena Roibu (co-autor): Infracțiunile informatice. Crime invizibile. Analiza subiecților infracționali feminini și a modului lor de operare, volumul Infracţionalitatea Feminină (coordonator prof. dr. Viorel Paşca), Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2009, pp. 159-174, ISBN 978-973-125-223-0;
6. Magdalena Roibu: Minorul în procesul penal, volumul Experienţe italo-române în Cooperarea Juridică Internaţională în Materie Penală, Editura Universităţii de Vest, 2010, pp. 327-341, ISBN 978-973-125-292-6;
7. Magdalena Roibu: Privilegiul confidenţialităţii în relaţia client-avocat. Perspectiva dreptului procesual-penal român, volumul Experienţe Italo-Române în Cooperarea Juridică Internaţională în Materie Penală, Editura Universităţii de Vest, 2010, pp. 343-363, ISBN 978-973-125-292-6;
8. Magdalena Roibu: Publicarea informațiilor confidențiale vs. libertatea de exprimare, Analele Universității de Vest din Timișoara, Seria Drept, nr. 1/2011, pp. 102-107, ISSN 1 843-0651;
9. Magdalena Roibu: The Liberty and Custody Judge in the Romanian New Code of Criminal Procedure, Journal of Eastern-European Criminal Law no. 1/2014, Editura Universul Juridic, București, pp. 153-162, ISSN 2360-4964;
10. Magdalena Roibu: Despre un altfel de compromis în Noul Cod de procedură penală, Analele Universității din București, Seria Drept, Supliment 2014, Editura C.H. Beck, București, 2014, volumul conferinței naționale „Reglementări fundamentale în Noul Cod penal și în Noul Cod de Procedură penală, București, 3-4 aprilie 2014, pp.337-352, ISSN 1011-0623;
11. Magdalena Roibu: Entrapment in Case of Corruption Offences. Breach of the Right to a Fair Trial, Journal of Eastern-European Criminal Law no. 2/2014, Editura Universul Juridic, București, pp.93-100, ISSN 2360-4964;
12. Magdalena Roibu: Drepturile persoanei vătămate în Noul Cod de Procedură Penală, Analele Universității de Vest din Timișoara, Seria Drept, nr. 2/2014, pp. 83-94, ISSN 1843-0651;
13. Magdalena Roibu: Conferința Internațională Bienală a Facultății de Drept, Timișoara, 17-18 noiembrie 2014 (recenzie), Caiete de Drept Penal nr. 1/2015, Ed. Universul Juridic, București pp. 135-142, ISSN 1841-6047;
14. Organized Crime in the United States and its Modern Challenges, Journal of Eastern-European Criminal Law no. 1/2015, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2015 (in curs de publicare).