Romeo Popescu

Romeo Popescu

Este doctor în drept (summa cum laude), profesor universitar în cadrul Facultății de Drept a Universității din București, avocat și consilier.

Studii:

• Licenţa în drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, (sef de promotie);
• Cursurile de vară desfăşurate la Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga în domeniile Dreptului internaţional privat şi Dreptului proprietăţii intelectuale, 1994;
• Doctor în drept, summa cum laude, Universitatea din Bucureşti, 2003.

Activitatea didactică şi academică:

Titular al cursurilor de Drept civil(Contracte), Drept civil(Contracte şi succesiuni), Dreptul proprietăţii intelectuale, Donaţii şi testamente, precum şi conducător de seminarii la aceleaşi discipline.

Alte activităţi:

• Judecător la Judecătoria Sectorului 6 şi apoi la Judecătoria Sectorului 1 din Bucureşti (în perioada 1 sept. 1991 – 18 iun. 1992);
• Avocat, Baroul Bucureşti (din anul 1995);
• Consilier în proprietate industrială (din anul 2000);
• Arbitru al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a României(în perioada 2004 – 2005);
• Membru în Comisia de elaborare a amendamentelor la Proiectul Codului civil adoptat de Senatul României(în perioada 2007-2008);
• Membru al Consiliului profesoral al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti(cu începere de la data de 1 octombrie 2003);
• Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti(din 7 februarie 2008).

Sursa informaților