Daciana Popa

Daciana Popa

Este avocat cu o experiență de 8 ani în domeniu. Experiența sa cuprinde atât activitate de consultanță cât și asigurarea reprezentării în fața instanțelor de judecata. Deține o practică semnificativă în aspecte contencioase cu privire la dreptul familiei, relațiile individuale și colective de dreptul muncii, drept comercial, drept societar, pretenții derivând din transferul întreprinderilor, dispute legate de discriminare, drepturi salariale și alte drepturi pretinse de salariați, dispute legate de desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.