Ioana Păcurariu

Ioana Păcurariu

Este avocat în cadrul Baroului Sibiu și asistent universitar titular la Facultatea de Drept din Sibiu.

Studii:
- licenţiat în drept, master în Ştiinţe penale, doctor în drept (2015) - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept din Sibiu.

Publicații:
- autor a numeroase lucrări și studii de specialitate:
- articole publicate: [„Interposition of Persons – a Form of Simulation” (2007); „Interpunerea de persoane - formă a simulaţiei” (2008); „Biodetecţia judiciară a comportamentului simulat. Poligraful” (2009); „Abordarea măsurilor de siguranţă prin prisma noului Cod penal” (2011); „Procedura camerei preliminare” (2011); „Influenţe ale noului Cod civil asupra acţiunii civile în procesul penal” (2012); „Acţiunea civilă în procesul penal potrivit actualei reglementări” (2015); „Participarea terţelor persoane în latura civilă a procesului penal” (2015); „Exercitarea acțiunii civile din oficiu în procesul penal” (2015); „Introducerea instituţiei de învăţământ ca parte responsabilă civilmente în latura civilă a procesului penal. Analiză cauză” (2016); Daniela Petrașcu, Ioana Păcurariu, „Ethics in accounting profession theoretical and practical valences” (2016); „Aplicabilitatea principiului indivizibilității Ministerului Public. Analiză cauză” (2017); „Pentru îndeplinirea condițiilor de legalitate a administrării probelor, este necesar ca autopsia medico-legală să fie efectuată de un expert medico-legal oficial?” (2018); Daniela Petrașcu, Ioana Păcurariu, Ioan Cosmin Pițu, „Tax evasion between theory and practice” (2018); Daniela Petrașcu, Ioana Păcurariu, „The role and the importance of the public internal audit engagement within the Public Ministry” (2019); „Aspecte de drept comparat referitoare la acordul de recunoaștere a vinovăției în procesul penal” (2020)];
- cursuri publicate: (Ion Poiană, Ioana Păcurariu, „Drept procesual penal. Note de curs”, Ed. Universul Juridic, 2011; Ion Poiană, Ioana Păcurariu, „Drept procesual penal. Partea generală. Conform noului Cod de procedură penală”, Ed. Universul Juridic, 2014; Ioana Păcurariu, „Acţiunea civilă în procesul penal. Exercitarea acţiunii în răspundere civilă delictuală la instanţa civilă”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016; Ioana Păcurariu, „Ministerul Public – istoric, structură, atribuții”, Ed. Universităţii „Lucian Blaga”, 2018; Ioana Păcurariu, „Drept procesual penal. Partea generală”, Ed. Universul Juridic, 2019).

Postări - Ioana Păcurariu