Alina Livia Nicu

Alina Livia Nicu

Conferenţiar universitar doctor în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova, membră a Baroului Dolj, doctor în drept al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti.