Ioana Nicolae

Ioana Nicolae

Este prof. univ. dr. la Facultatea de Drept din cadrul Universității Transilvania din Braşov și avocat definitiv în cadrul Baroului Braşov.


Membru în următoarele proiecte:
1. Program Stategic pentru Promovarea Inovării în Servicii prin Educație Deschisă, Continuă (INSEED) – POSDRU/86/1.2/S/57748 - responsabil proiect prof. dr. ing. Sorin Aurel Moraru
2. Dezvoltarea educației pentru viabilizarea pieței muncii prin vectori inovatori mecatronică-integronică POSDRU/90/2.1/S/62144 – responsabil proiect prof. dr. ing. Luciana Cristea
3. Formarea Profesională a Cadrelor Didactice din Învățământul Preuniversitar pentru noi Oportunități de Dezvoltare în Carieră, POSDRU/57/1.3/S/32629 - responsabil prof. dr. ing. Mircea Neagoe
4. Servicii de consultanță pentru elaborarea planurilor de împădurire - contract cu terți 04/CQ/2008 – responsabil proiect prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan
5. Au-Dela de L’apprentissage Formel, Leonardo Da Vinci/TOI/10/IT/499 – responsabil proiect conf. dr. psih. Mariela Pavalache

Postări - Ioana Nicolae