Cristinel Murzea

Cristinel Murzea

Este doctor în drept public, prof. univ. și decan al Facultății de Drept din cadrul Universității Transilvania.

Lucrări științifice

Articole cotate ISI (publicate în reviste de specialitate ori susţinute în Conferinţe Internaţionale şi publicate în volumele acestora):

1. Murzea C, Representation in private law – theoretical aspects, Conferinţa internaţională „Communication, Context, Interdisciplinarity – 3rd Edition”, Tg.Mureş, 2014, p.34-39
2. Murzea C, Aspects of succesion rights of the surviving spouse in the light of the new civil code, Conferinţa internaţională „Communication, Context, Interdisciplinarity – 3rd Edition”, Tg.Mureş, 2014, p.109-114
3. Murzea C, „Status civitatis” in the romanian Sibiu assembly of 1864, Agora International Journal of Juridical Sciences, vol. 8, nr.4/2014
4. Murzea C, The legal nature and probative force of the heir certificate, Conferinţa internatională, Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity (GIDNI – I), 29-30 mai 2014, Tîrgu-Mureș
5. Murzea C, Nicolae I., Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor – corelarea drepturilor soţului supravieţuitor cu regimul matrimonial ales, Acta Universitatis George Bacovia, vol.3/2014
6. Murzea C, Matefi R., Avocatul European – privilegii şi îndatoriri, Revista română de Dreptul Afacerilor nr.12/2014
7. Murzea C., Nullum crimen sine lege, Conferinţa internaţionala SPECTO 2013, 24/25 Aprilie, Timişoara
8. Murzea C., The Implemetation of an Inheritance Tax in Romanian Legal System. In Proceeding of 1st WSEAS International Conference on Legal Practice and International Laws (TIALS'11) Braşov, Romania, April 7-9, 2011, pp. 229-235.
9. Klement C., Murzea C., Craciun N., Thierheimer W. W.: Legal Issues Concerning the Influence of Tourism whith Infractionar Character, Targeting Trafficking in Cash to Finance Terrorism. In Proceedings of the WSEAS International Conference on Technology Policy and Law (TPL '11), Faculty of Law, Transilvania University of Brasov, Romania, April 7-9, 2011 pp. 171-178.
10. Murzea C.: The Implementation of an Inheritance Tax in Romanian Legal System. In Proceedings of the WSEAS International Conference on Technology Policy and Law (TPL '11), Faculty of Law, Transilvania University of Brasov, Romania, April 7-9, 2011 pp. 229-234;
11. Murzea C., Mureşan L.: The Trademark of the Corporate Social Responsibility, Identity Element also for the Romanian Commercial Companies. In Proceeding of 2th WSEAS International Conference on Environmental and Geological Science and Engineering (EG'09) Braşov, Romania, September 24-26, 2009, pp. 193-196.


Articole cotate B+ (publicate în reviste de specialitate ori susţinute în Conferinţe Internaţionale şi publicate în volumele acestora):

1. Murzea C Theoretical considerations on the concept of part in context - civil code, Buletinul Universitatii Transilvania nr.1/2014;
2. Murzea C The right to an independent and impartial court, Buletinul Universitatii Transilvania nr.1/2013;
3. Murzea C., The European Court of Human Rights and its theories of interpreting the ECHR, Buletinul Universitatii Transilvania nr.1/2012;
4. Murzea C., Reflections on termination of the quality of being a party by incidence of the sanction of obsolescence, in the light of the provisions of the new code of civil procedure, Buletinul Universitatii Transilvania nr.2/2012;
5. Murzea C., Scurta privire istorica asupra tranziţiei contractului de societate de la antiquum consortium la statutul de persoana juridica, Revista de ştiinţe juridice nr.2/2012;
6. Murzea C., Mureşan L.: The protection of the ecological food consumers - a social responsibility of the commercial companies. in Proceedings of the International Scientific Conference: Bioatlas, May 27-30, 2009, Braşov, publicat în Journal of EcoAgro Turism vol. 6 (2010), nr. 3 (20) pp. 149-154;
7. Murzea C., Mureşan L.: The social responsibility of the commercial companies manufacturing non-food ecological products, or performing ecological services in their relation to the environment and their own consumers. in Proceedings of the International Scientific Conference: Bioatlas, May 27-30, 2009, Braşov, publicat în Journal of EcoAgro Turism vol. 6 (2010), nr. 3 (20) pp. 155-159;
8. Murzea C., Mureşan L.: The Trademark Image of the Socially Responsible Commercial Company. in Proceedings of the 5th Edition of the International Scientific Conference: European Integration – New Challenges for the Romanian Economy, May 30-31, 2009, Oradea, publicat în Analele Universităţii din Oradea pp. 747-751;
9. Murzea C., Mureşan L.: The Copyright in the System of Private Law. in Proceeding of 6th International Conference “Challenges in Higher Education and Research in the 21-st Century”, 4-7 June 2008, Sozopol, Bulgaria, pp. 560-562;
10. Murzea C., Salcă R.C., Discussions regarding the compensation of enviromental damages, Sixth International Conference Proceedings Sofia 2010, ISSN 1314-040X.

Articole cotate B (publicate în reviste de specialitate ori susţinute în Conferinţe Internaţionale şi publicate în volumele acestora):

1. Murzea C., Şchiopu S. D.: Forms of Testaments in the Latin Law System. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Vol. 1 (50) – 2008 Series IV Socio-Humanistic Sciences ISSN 2065-2178 pp. 409-414;
2. Murzea C., Mureşan L.: Ecobrand - The Ecological Label. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, vol. 14 (49)/ 2007. ISSN 1223-964X, pp. 593-596;
3. Murzea C.: The Functions of the Trademark. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, vol. 14 (49)/ 2007. ISSN 1223-964X, pp. 597-600;
4. Murzea C.: Delegation of Legislative Power in United States of America. The History of the Doctrine of Nondelegability. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, vol. 13 (48)/ 2006. ISSN 1223-964X pp. 417-420;
5. Murzea C.: Good Faith - the Foundation of Exercising Subjective Civil Rights. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, vol. 12 (47)/ 2005. ISSN 1223-964X pp. 513-516;
6. Murzea C., Şchiopu S.D., Form of testing during the Classical Period, Faculty of Law and Administrative Sciences of the West University of Timisoara, European Center for Legal Studies and Research Timişoara International Biennial Conference The 8th edition Timişoara, 28 – 30 October, 2010, pp.161-171.

Alte articole publicate în reviste de specialitate:

1. Murzea C.: Raporturile dintre suveranitate şi integrare în contextul aderării României la Uniunea Europeană. în Revista de drept OmniaLex nr. 2/2006, anul1, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, pp. 11-20;
2. Murzea C.: Repararea daunelor morale în doctrina şi jurisprudenţa unor state europene. în Revista de drept OmniaLex nr. 1/2006, anul1, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, pp. 2-25, ISSN 1841-7515;
3. Murzea C., Bujdoiu N.: Brevetul comunitar. în Bulletin of the Transilvania University of Brasov, New series B, ISSN – 1223 – 964 X, Braşov 2003;
4. Bujdoiu N., Murzea C.: Consideration regarding the penal deviance and the penality. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, New Series B, ISSN 1223–964x – Braşov, 2001, Published by Transilvania University, Press, 2001;
5. Murzea C., Lazar E.: Creditele pentru finanţarea stocurilor ca modalităţi ale finanţării internaţionale pe termen scurt. în „Revista de studii şi cercetări juridice” Editura Dacia Europa Nova, Lugoj. Aprilie 2001, ISSN 1454-9247;
6. Murzea C.: Problema păcii şi a războiului în lumea contemporană. în „Revista română de drept umanitar” nr. 2/1996, anul VI;
7. Murzea C.: Consideraţii privind social-democraţia germană. în „Revista de istorie”, nr. 8/1998.

Alte articole susţinute în Conferinţe Internaţionale/Naţionale şi publicate în volumele acestora:

1. Murzea C., Mureşan L.: Dreptul la marcă şi protecţia consumatorului în comerţul electronic prin licitaţie publică. Volumul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice „Reforma juridică în România în prezent şi în perspectivă” Braşov 22 noiembrie 2008, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008, pp. 119-124;
2. Murzea C.: The constitutional dimension of integration of Romania in European Union. The rapport between sovereignty and integration. Conferinţa internaţională „Chalenges in Higher Education and Research on 21th Century” Sozopol. Bulgaria, 1-3 iunie 2006;
3. Murzea C.: Cauza de preciput conform modificărilor privind regimul succesiunilor şi liberalităţilor în noul cod civil. în Volumul Simpozionului Naţional cu participare internaţională “Dezvoltare în integrare comunitară” 29-30 iunie 2006, Braşov. Editura Romprint, pp. 23-28, ISBN (10) 973–7761–36–7 ISBN (13) 978–973–7761–36–1;
4. Murzea C., Cletea Gh.: Limitarea dreptului de a dispune de bunurile moştenirii sau instituţia rezervei succesorale. în Volumul Simpozionului Naţional cu participare internaţională “Dezvoltare în integrare comunitară” 29-30 iunie 2006, Braşov. Editura Romprint, pp. 29-34, ISBN (10) 973–7761–36–7 ISBN (13) 978–973–7761–36–1;
5. Murzea C.: Excepţii de la reglementările privind secretul bancar. în Buletinul Ştiinţific al Universităţi Creştine “Dimitrie Cantemir” Braşov, Nr. 6/2005, Editura Infomarket, Braşov, ISSN 1841–298X;
6. Murzea C.: Consideraţii teoretice asupra libertăţii de a testa în epoca clasică - Querela inofficiosi testament. Sesiunea Internaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative a Universităţii Petru Maior, Târgu-Mureş. iunie 2004, ISBN 973-8714-73-5;
7. Gheorghe C. A., Murzea C.: O nouă lege bancară într-un cadru legislativ modern. în Buletinul Ştiinţific al Universităţi Creştine “Dimitrie Cantemir” Braşov, Nr. 5/2004, Editura Infomarket, Braşov, paginile 258-261 (sesiunea ştiinţifică a Universităţii “Dimitrie Cantemir”, 23-24 aprilie 2004). ISBN 973-8204-53-4;
8. Murzea C.: Rolul ideologiei juridice în formarea conştiinţei naţionale. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Zilele Dreptului” publicat în volumul “Studii socio-juridice”, Editura Romprint, Braşov. 2003, pp. 13-15, ISBN 973–86–350–0–04;
9. Murzea C., Savu C.: Tratatul ca izvor de obligaţii internaţionale. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Zilele Dreptului” publicat în volumul “Studii socio-juridice”, Editura Romprint, Braşov. 2003, pp. 16-23, ISBN 973–86–350–0–04;
10. Murzea C., Gheorghe C. A.: Rolul şi funcţiile Curţii internaţionale de Justiţie. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Zilele Dreptului” publicat în volumul “Studii socio-juridice”, Editura Romprint, Braşov. 2003, pp. 24-38, ISBN 973–86–350–0–04;
11. Bujdoiu N., Murzea C.: Sistemul normativ al Uniunii Europene. Sesiunea de Comunicări Științifice “Zilele Dreptului” publicat în volumul “Studii socio-juridice”, Editura Romprint, Braşov. 2003, pp. 39-46, ISBN 973–86–350–0–04;
12. Bujdoiu N., Murzea C.: Normele şi ordinea socială. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Zilele Dreptului” publicat în volumul “Studii socio-juridice”, Editura Romprint, Braşov. 2003, pp. 261-265, ISBN 973–86–350–0–04;
13. Murzea C., Savu C.: Aplicaţii privind actus interpretandus est potius ut valea quam ut pereat. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Zilele Dreptului” publicat în volumul “Studii socio-juridice”, Editura Romprint, Braşov. 2003, pp. 47-51, ISBN 973–86–350–0–04;
14. Murzea C., Savu C.: Câteva consideraţii privind procedura falimentului bancar. Sesiunea de Comunicări Stiinţifice “Zilele Dreptului” publicat în volumul “Studii socio-juridice”, Editura Romprint, Braşov. 2003, pp. 266-275, ISBN 973–86–350–0–04;
15. Bujdoiu N., Murzea C.: Factorii de risc în spaţiul public. Lucrările Simpozionului Internaţional de Ştiinţe Economice SIMPEC, 17-18 mai 2002, Braşov. vol. II ISBN 973-8204- 32-;
16. Murzea C.: Bazele sistemului politic în Marea Britanie. Conferinţa Internaţională Universitatea Dunărea de Jos, 8-9 noiembrie 2002, Galaţi. Editura Academica Galati, ISBN 973–8316-34-0;
17. Murzea C., Savu C.: Aspecte teoretice şi practice privind conversiunea actului juridic civil. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Economia şi societatea românească la începutul mileniului trei „Universitatea Petru Maior” Târgu Mureş 15-16 noiembrie 2002;
18. Murzea C., Savu C.: Evoluţia instituţiilor lui „Jus civilae” în perioada clasică a dreptului roman. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Economia şi societatea românească la începutul mileniului trei „Universitatea Petru Maior” Târgu Mureş 15-16 noiembrie 2002;
19. Gheorghe C. A., Murzea C.: Operaţiunile bancare conexe. în Buletinul Ştiinţific al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” nr. 3/2002, Braşov. 2002 ISBN 973-8204-29-1;
20. Bujdoiu N., Murzea C.: Mijloace juridice de protecţie a persoanelor victime ale violenţei simbolice. Conferinţa internatională TEMPUS – Modele de Educaţie în Asistenţa Socială, Braşov. 23-25 martie 2001;
21. Bujdoiu N., Murzea C.: Violenţa domestică – o problemă socială. Conferinţa internatională TEMPUS – Modele de Educaţie în Asistenţa Socială, Braşov. 23-25 martie 2001;
22. Murzea C.: Testamentul in procintu. în Lucrările Simpozionului de Ştiinţe Economice SIMPEC 10-11 noiembrie 2000, Braşov. vol. I Editura Infomarket, ISBN 973-8204-01-1;
23. Murzea C.: Testamentul calatis comitiis. în Lucrările Simpozionului de Ştiinţe Economice SIMPEC,10-11 noiembrie 2000, Braşov. vol. I Editura Infomarket, ISBN 973-8204-01-1. ;
24. Murzea C.: Contribuţii privind prescriptibilitatea excepţiilor formulate în apărarea drepturilor civile subiective. în Buletinul Ştiinţific al Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice, ediţia a III-a, 16-17 noiembrie 2000, Editura Academiei forţelor aeriene, Braşov. 2000, ISSN 1453- 0139;
25. Murzea C.: Drepturile omului în procesul de aplicare a dreptului. în Buletinul Ştiinţific al Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice, ediţia a III-a, 16-17 noiembrie 2000, Editura Academiei forţelor aeriene, Braşov. 2000, ISSN 1453- 0139;
26. Murzea C.: Şcoala dreptului natural. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Dreptul în epoca contemporană”, Editura OMINA UNI SAST, Braşov. 2000, ISBN 973-9478-37-7;
27. Murzea C.: Salus publica suprema civita lex est. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Dreptul în epoca contemporană”, Editura OMINA UNI SAST, Braşov. 2000, ISBN 973-9478-37-7;
28. Murzea C.: Aspecte privind originea, definiţia şi trăsăturile familiei romane. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Dreptul în epoca contemporană”, Editura OMINA UNI SAST, Braşov. 2000, ISBN 973-9478-37-7;
29. Murzea C.: Consideraţii privind rudenia în dreptul roman. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Dreptul în epoca contemporană”, Editura OMINA UNI SAST, Braşov. 2000, ISBN 973-9478-37-7;
30. Murzea C.: Patria Potestas – Fundamentul Familiei romane. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Dreptul în epoca contemporană”, Editura OMINA UNI SAST, Braşov. 2000, ISBN 973-9478-37-7;
31. Murzea C., Gheorghe C. A.: Aspecte privind istoricul protecţiei juridice a serviciilor medicale. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Dreptul în epoca contemporană”, Editura OMINA UNI SAST, Braşov. 2000, ISBN 973-9478-37-7;
32. Murzea C.: Consideraţii apărute în doctrină cu privire la noţiunea de sancţiune jurdică. în Lucrările Simpozionului de Ştiinţe Economice SIMPEC, 1998, vol. I, Editura Infomarket, Braşov. 1998, ISBN 973-98329-7-2;
33. Murzea C.: Corelaţia dintre sancţiune şi constrângere – coercibilitatea dreptului. în Lucrările Simpozionului de Ştiinţe Economice SIMPEC, 1998, vol. I, Editura Infomarket, Braşov. 1998, ISBN 973-98329-7-2;
34. Murzea C.: Consideraţii privind legislaţia României în perioada interbelică. în Buletinul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice,19-20 noiembrie 1998 a Academiei aviaţiei şi apărării „H. Coandă”, Braşov. ISSN 1453-0139;
35. Murzea C.: Activitatea legislativă a Dietei româneşti de la Sibiu (1863-1865). în Buletinul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice 19-20 noiembrie 1998 a Academiei aviaţiei şi apărării „H. Coandă”, Braşov. ISSN 1453-0139;
36. Murzea C.: Dreptul internaţional umanitar în lumina cercetărilor actuale. în Lucrările Simpozionului de Ştiinţe Economice SIMPEC, 1996, vol. I, Editura Infomarket, Braşov. 1996;
37. Murzea C.: Aspecte teoretice vizând statutul refugiatului în legislaţia românească. în Lucrările Simpozionului de Ştiinţe Economice SIMPEC, 1996, vol. I, Editura Infomarket, Braşov. 1996.

Cărţi (Monografii/cursuri):

1. Murzea C, Reforma statului şi dreptului în epoca modernă, Editura Sitech, Craiova, 2013, ISBN 978-606-11-3761-9 221 pag;
2. Murzea C., E.Poenaru., G.Aioanei, Părţile în procesul civil, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2012, ISBN 978-606-522-787-3, 340 pag;
3. Murzea C., Mureşan L., Poţincu C.: Theoretical issues regarding the juridical institution of consumer protection in Romania. Commented and annotated legislation. Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2011, 184 pagini, ISBN 978-973-598-890-6, eISBN 978-973-598-892-0;
Această monografie a fost trimisă la următoarele biblioteci din statele membre ale Uniunii Europene (altele decât România) sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi apare în următoarele cataloage online:
- Ward Library University of Western Sydney, Australia
http://voyager.uws.edu.au/vwebv/search?searchArg=theoretical+issues+regarding+the+juridical&searchCode=TALL&limitTo=none&recCount=30&searchType=1 - Monash University Library, Australia
http://library.monash.edu.au/vwebv/holdingsInfo?bibId=3046441 - Craven Law Library, The University of Notre Dame, Australia http://203.19.80.215/ipac20/ipac.jsp?session=N304479H3O470.174398&profile=lib&uri=link=3100006~!970795~!3100001~!3100002&aspect=subtab13&menu=search&ri=2&source=~!horizon&term=Theoretical+issues+regarding+the+juridical+institution+of+the+consumer+protection+in+Romania.+Commented+and+annotated+legislation+%2F&index=ALLTITP
- Library of Limerick Institute of Technology, Irlanda http://mislibsrv.lit.ie/search~S0/?searchtype=t&searcharg=theoretical+iss&SORT=D&extended=0&searchlimits=&searchorigarg=arepaniv
4. Murzea C., Mureşan L., Poţincu C.: Juridical protection of the consumer, an attribute of corporate social responsibility in Romania. Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2011, 182 pagini, ISBN 978-973-598-889-0, eISBN 978-973-598-891-3;
Această monografie a fost trimisă la următoarele biblioteci din statele membre ale Uniunii Europene (altele decât România) sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi apare în următoarele cataloage online:
- Ward Library University of Western Sydney, Australia http://voyager.uws.edu.au/vwebv/search?searchArg=juridical+protection+of+the+consumer+an&searchCode=TALL&limitTo=none&recCount=30&searchType=1
- Monash University Library, Australia http://library.monash.edu.au/vwebv/holdingsInfo?bibId=3046447 - Craven Law Library, The University of Notre Dame, Australia
http://203.19.80.215/ipac20/ipac.jsp?session=N304479H3O470.174398&profile=lib&uri=link=3100006~!970796~!3100001~!3100002&aspect=subtab13&menu=search&ri=6&source=~!horizon&term=Juridical+protection+of+the+consumer%2C+an+attribute+of+corporate+social+responsibilty+in+Romania+%2F&index=ALLTITP
- Library of Limerick Institute of Technology, Irlanda http://mislibsrv.lit.ie/search~S0/?searchtype=t&searcharg=juridical&SORT=D&extended=0&searchlimits=&searchorigarg=tjuridival
5. Murzea C., Mureşan L.: Drept civil. Partea generală. Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2010, 181 pagini, ISBN 978-973-598-713-8;
6. Murzea C., Suport de curs pentru formarea evaluatorilor ARACIS. Capitolul III, Domeniul Ştiinţe juridice, Ed. QualMedia, Bucureşti, 2010, 376 pagini, ISBN 978-606-8154-05-3;
7. Murzea C., Poenaru E.: Profesiile juridice liberale. Editura Hamangiu, Bucureşti. 2009, 560 pagini, ISBN 978-606-522-166-6;
8. Murzea C., Cismaru L.: Drept umanitar, Note de curs. Editura Universităţii Transilvania din Braşov. 2007, 169 pagini, ISBN 978–973–598–184-6;
9. Murzea C., Poenaru E.: Donaţia si testamentul. Editura Hamangiu, Bucureşti. 2007, 290 pagini, ISBN 978–973–1836–40-9;
10. Murzea C., Poenaru E.: Reprezentarea în dreptul privat. Editura C.H. Beck, Bucureşti. 2007, 280 pagini, ISBN 978–973–115–098–7;
11. Murzea C., Poenaru E.: Procedura succesorală notarială. Editura C.H. Beck, Bucureşti. 2006, 200 pagini, ISBN 973-655-912-2;
12. Murzea C., Bianov A., Şchiopu S. D.: Crestomaţie de texte juridice latine. Editura Romprint, Braşov. 2006, 397 pagini, ISBN(10) 973-7761-40-5;
13. Murzea C., Matei C.: Culegere de teste grilă – Drept civil. Editura Romprint, Braşov. 2005, 184 pagini, ISBN 973–7761–14–6;
14. Murzea C., Matei C.: Studii privind instituţiile de drept internaţional public. Editura Romprint, Braşov. 2005, 386 pagini;
15. Murzea C., Drilea M., Cletea Gh., Miron A.: Noţiuni de proprietate intelectuală. Editura Romprint, Braşov. 2004, 542 pagini, ISBN 973-93650-4-7;
16. Murzea C.: Drept roman. Editia a II-a. Editura ALL BECK, Bucureşti. 2003, 325 pagini, ISBN 973-655-329-9;
17. Murzea C.: Drept roman. Editura Romprint SRL, Braşov. 2003, 443 pagini, ISBN 973–86045–9–1;
18. Murzea C.: Rolul şi funcţiile dreptului în desăvârşirea formării statului naţional unitar român. Imprimeria Romprint SRL, Braşov. 2002, 266 pagini ISBN 973-99905-5-x;
19. Murzea C.: Noţiuni de drept civil – Lucrare destinată facultăţilor cu profil nejuridic. Editura EMA, Braşov. 2000, 256 pagini, ISBN 973-97692-2;
20. Murzea C.: Noţiuni de proprietate intelectuală. Editura Europa Nova, Lugoj. 2000, 243 pagini, ISBN 973-9396-84-;
21. Murzea C., Poenaru E.: Drept civil. Editura Dacia Europa Nova, Lugoj. 2000, 290 pagini,ISBN 973-9396-84-4;
22. Murzea C., Poenaru E.: Introducere în drept civil – pentru uzul facultăţilor de ştiinţe economice – vol. I. Editura Print S.R.L., Lugoj. 1996, 292 pagini;
23. Popa M., Popa L., Murzea C. s.a.: Primul război mondial – 1914-1918 – Texte şi documente. Tipografia Universităţii Bucureşti. 1981, 436 pagini.


Mobilităţi:

1. Cadiz, Spania, iunie 2010 (prin intermediul programului Erasmus);
2. Japonia, Universitatea Waseda din Tokio, octombrie 2001;
3. Franţa, Paris, IIAP Paris, februarie 2000.