Valeriu Fîrțală

Valeriu Fîrțală

Este lect. univ. dr. în cadrul Universității din București.