Dan Claudiu Dănișor

Dan Claudiu Dănișor

Fost rector al Universității din Craiova și doctor în știinţe juridice în domeniul dreptului civil cu teza „Mandatul în dreptul public şi în dreptul privat”.

Activitate profesională:

2012-2016: Rector, Universitatea din Craiova;
2008-2012: Decan Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova;
2004-2008: Prodecan Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova;
2000-2004: Prodecan Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova;
1993-1996: Doctor în științe juridice în domeniul „Drept civil” cu teza „Mandatul în dreptul public şi în dreptul privat” Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative.

Premii:

2003 – Premiul „Nicolae Titulescu” acordat de Academia Română, pentru lucrarea „Întreţinerea în contextul drepturilor fundamentale”, Themis, Craiova, 2001;
2003 – Premiul „Istrate Micescu” acordat de Uniunea Juriştilor din România în 2003 pentru lucrarea „Filozofia dreptului-Marile curente”, C.H. Beck, Bucureşti, 2002.

Responsabilităţi în activitatea de cercetare ştiinţifică:

Din 2012 – Editor Executiv al Revistei de Drept Public, Editura Universul Juridic, Bucureşti;
Din 2011 – Membru al Comitetului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române;
Din 2011 – Director editorial al Editurii Universul Juridic, Bucureşti;
Din 2011 – Membru al Colegiului de redacţie al Revistei de Ştiinţe Juridice, Editura Universul Juridic, Bucureşti;
2011 – Preşedinte al Comitetului de organizare al Colocviului cu participare internaţională „Stabilitate şi transformări ale sistemelor juridice”;
Din 2010 - Membru al Centre de Recherche et d’Etude en Droit et Science Politique de Dijon;
Din 2010 – Director al Revistei Pandectele Române (fondată în 1921), Editura Wolters Kluwer;
Din 2010 – Membru al Comitetului ştiinţific al Revistei Dreptul, Uniunea Juriştilor din România, Editura C.H. Beck, (fondată în 1871, CNCSIS – B+, indexată Copernicus, Suweco, Izum, Foreign legal periodicals, Stanford University, Yale University);
Din 2010, Membru al Colegiului de redacţie al Romanian Jurnal of Comparative Law, Bucureşti;
Din 2009 – Membru al Comitetului Ştiinţific al Maison des Sciences de l’Homme, Université de Bourgogne, Dijon;
Din 2009 – Coordonator al rubricii „Cronica jurisprudenţei Curţii Constituţionale” a Revistei Române de Jurisprudenţă, Editura Universul Juridic, Bucureşti;
2008 – Preşedinte al Colocviului cu participare internaţională „Dreptul la identitate”;
Din 2007 – Director al Centrului de Cercetări Juridice Fundamentale, care îşi desfăşoară activitatea sub egida Academiei Române;
Din 2006 – Membru al Centre de Recherches Politiques, Université de Bourgogne, Dijon;
1999 - 2001 – Director al Editurii Themis, Craiova;
1998 - 2010 – Director al Revistei de Ştiinţe Juridice, Craiova;
1995 - 1998 – Membru al Colegiului de redacţie al Revistei de Ştiinţe Juridice, Craiova.


Alte responsabilităţi administrative:

2009 – Membru al Comisiei naţionale pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, Decizia Primului-ministru nr. 346/2009;
2009 – Membru al Consiliului de coordonare al Centrului regional de formare continuă pentru administraţia publică locală, Craiova, Ordinul Ministrului de interne nr. 117/18.06.2009.;
Din 2008 – Membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Dolj.

Postări - Dan Claudiu Dănișor