Tatiana Cruglitchi

Tatiana Cruglitchi

Este Lector superior univ. la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Facultatea de Drept și Știinţe Sociale.