Cristiana Fieraru

Cristiana Fieraru

Este consilier juridic.

Experiență profesională:

 29.08.2017 – prezent: Consilier juridic la S.C AL CARINA S.R.L, Ploiești (România)

▪ Analizează/redactează, revizuiește și avizează din punct de vedere juridic contracte comerciale, în conformitate cu legislația în vigoare;
▪ Acordă consultanță juridică în legătură cu activitatea companiei în relația cu clienții săi, persoane fizice sau juridice;
▪ Revizuiește contractele cu clienții și furnizorii;
▪ Acorda consultanță juridică de specialitate în materia achizițiilor publice, drept civil, dreptul muncii, drept penal și redactează contracte sau alte acte juridice încheiate de societate (declarații, împuterniciri, acte constitutive, decizii ale organelor statutare, adrese, notificări, alte comunicări cu aspect juridic, etc);
▪ Verifică contracte în derulare în ceea ce privește termenele acestora și clauzele contractuale;
▪ Colaborează și acordă consultanță juridică departamentelor interne;
▪ Întocmește, arhivează și menține evidența documentelor specifice activității juridice;
▪ Reprezintă societatea în fața instanțelor de judecată și a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

01.10.2016 – prezent: Consilier juridic la S.C SANCRIS S.R.L, Com. Paulesti (România)

▪ Analizează/redactează, revizuiește și avizează din punct de vedere juridic contracte comerciale, în conformitate cu legislația în vigoare;
▪ Acordă consultanță juridică în legătură cu activitatea companiei în relația cu clienții săi, persoane fizice sau juridice;
▪ Revizuiește contractele cu clienții și furnizorii;
▪ Acorda consultanță juridică de specialitate în materia achizițiilor publice, drept civil, dreptul muncii, drept penal și redactează contracte sau alte acte juridice încheiate de societate (declarații, împuterniciri, acte constitutive, decizii ale organelor statutare, adrese, notificări, alte comunicări cu aspect juridic, etc);
▪ Verifică contracte în derulare în ceea ce privește termenele acestora și clauzele contractuale;
▪ Colaborează și acordă consultanță juridică departamentelor interne;
▪ Întocmește, arhivează și menține evidența documentelor specifice activității juridice;
▪ Reprezintă societatea în fața instanțelor de judecată.

29.09.2016 – 01.07.2017: Consilier juridic la S.C PLANET IC VENTURES S.R.L, Ploiești (România)

▪ Avizare contracte cu furnizorii;
▪ Avizare contracte de muncă;
▪ Consultanță juridică.

 01.07.2015 – 01.07.2017: Avocat al S.C SANCRIS S.R.L, Com. Paulești (România)

▪ Analizează/redactează, revizuiește și avizează din punct de vedere juridic contracte comerciale, în conformitate cu legislația în vigoare;
▪ Acordă consultanță juridică în legătură cu activitatea companiei în relația cu clienții săi, persoane fizice sau juridice;
▪ Revizuiește contractele cu clienții și furnizorii;
▪ Acorda consultanță juridică de specialitate în materia achizițiilor publice, drept civil, dreptul muncii, drept penal și redactează contracte sau alte acte juridice încheiate de societate (declarații, împuterniciri, acte constitutive, decizii ale organelor statutare, adrese, notificări, alte comunicări cu aspect juridic, etc);
▪ Verifică contracte în derulare în ceea ce privește termenele acestora și clauzele contractuale;
▪ Colaborează și acordă consultanță juridică departamentelor interne;
▪ Întocmește, arhivează și menține evidența documentelor specifice activității juridice;
▪ Reprezintă societatea în fața instanțelor de judecată.

06.03.2014 – 10.12.2016: Avocat al ONG-ului „CENTRUL PENTRU RECRUTAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI”, Ploiești (România)

▪ Consultanță juridică;
▪ Menținerea relațiilor cu ONRC, Prahova;
▪ Întocmirea și avizarea contractelor de voluntariat.

 01.07.2010 – 01.07.2016: Avocat colaborator la Cabinet individual de avocatură Ștefan Fieraru, Ploiești (România)

▪ Consultanță juridică;
▪ Redactare acțiuni, cereri, notificări , somații de plată, ordonanțe de plată;
▪ Reprezentarea în instanță a clienților din portofoliul cabinetului.

Educație și formare:

 01.03.2014 – 05.11.2016: Cursuri de Formare Inițială în cadrul Institutului National de Pregătire Profesională a Avocaților, București (România)
04.03.2012 – 04.03.2013: Cursuri de Formare Inițială în cadrul Institutului National de Pregătire Profesională a Avocaților, Centrul teritorial Brașov (România)
2009-2011: Master „Științe Penale” – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București (România)
2009-2010: Cursuri pentru pregătire a personalului didactic, Modulul I și Modulul II la Universitatea Politehnică București, Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane, București (România)
2005-2009: Jurist la Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu, București (România)