Adela Maria Cerchez

Adela Maria Cerchez

Este asist. univ. drd. la Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti și avocat în Baroul București.