Bucura Ionescu

Bucura Ionescu

Este doctor în drept, inginer.