Versavia Brutaru

Versavia Brutaru

Este conferențiar universitar doctor în cadrul Universității Hyperion, Facultatea de Drept, Jurnalism, Psihologie și Științe ale Educației, cercetător științific gradul III la Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română.


Cărți publicate: Culegere de studii şi practică judiciară a Revistei de Drept Penal, anii 1994-2007, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, în colaborare cu prof.univ.dr. George Antoniu, culegere publicată sub egida Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008; Tratamentul penal al minorului, Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2012; Efectele recunoaşterii vinovăţiei în dreptul penal român, în colaborare cu Florin Cotoi, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013; Metode specifice de audiere a persoanelor în ancheta penală, Ed. Renaissance, București, 2013; Explicații preliminare ale Codului penal, Volumul I-V (în colaborare), Ed. Universul Juridic, București, 2014; Teste grilă, (în colaborare), Coordonatori: Viorel Mihai Ciobanu, Mihail Udroiu, Rodica Constantinovici, Ed. Solomon, Bucuresti, 2014.