Constantin Anechitoae

Constantin Anechitoae

Este profesor universitar doctor la Universitatea „Ovidius” din Constanța, Doctor Honoris Causa al Universității Maritime Naționale din Odessa – Ucraina, membru în Colegiul Director al Uniunii Juriștilor din România. Licențiat în specializările: drept și sociologie.

Experiență profesională/universitară:

• Profesor universitar din 2014;
• Conferențiar universitar în perioada 2012-2014;
• Lector universitar în perioada 2004-2012;
• Activități în cadrul unor unități militare, de Protecție și Siguranță Națională în perioada 1983-2005.

Specializări postuniversitare:

• 1999-2000 - Cursul postuniversitar “Drept Internațional Umanitar”, Universitatea din Bucureşti;
• 2000 - Cursul intensiv de limbă germană, (26 săptămâni), Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanța;
• 2002 - 2004 - Cursul de masterat – specializarea: „Legislație Maritimă”, Universitatea Maritimă Constanța;
• 2006 Cursul de inițiere în domeniul proprietăţii industriale – modulul: Desene şi Modele Industriale, organizat de Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci Bucureşti;
• 2006 - Cursul de inițiere în domeniul proprietăţii industriale – modulul: Mărci şi Indicații Geografice, organizat de Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci Bucureşti;
• 2008 – 2009 - Programul de studii psihopedagogice: Nivelul I, Universitatea „Ovidius” Constanța;
• 2010 - Curs: Inspector de Protecție Civilă Universitatea Maritimă Constanța;
• 2010 Curs: Inspector de Specialitate Protecția Muncii, Camera de Comerț, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa;
• 2010 Curs/Sesiune de formare (pilotare) în management universitar. Modul: „Marketing universitar”, Universitatea Ovidius Constanța;
• 2011 Curs/Sesiune de formare (pilotare) în management universitar. Modul: „Standarde de integritate în învățământul universitar”, Universitatea Ovidius Constanța;
• 2010 – 2011 Programul de studii psihopedagogice – Nivelul II, Universitatea „Ovidius” Constanța;
• 2011 Curs/Sesiune de formare (pilotare) în management universitar. Modul: „Comunicare în management universitar”, SNSPA, Bucureşti;
• 2011 – 2012 Curs: Antreprenoriatul de la concept la realitate;
• 2012 Curs: „Managementul calităţii în învăţământul superior”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
• 2012 Curs: Metode de analiză a proiectelor de investiţii în contextul instrumentelor structurale;
• 2012 Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională a didacticienilor din învățământul superior (predarea științelor juridice), Universitatea din București.
• 2012 Curs postuniversitar: Experți SUERD;
• 2014 Curs specializare: Expert Achiziții publice. Cod COR 214946. DCG - Bucureşti.

Activități în cadrul Asociațiilor Profesionale:

I. Asociaţii Internaţionale:

1) Membru al Asociaţiei Experţilor Europenei Agreaţi - AEXEA, Paris – Franţa (2008-);
2) Membru al Asociaţiei Internaţionale de Filozofie a Dreptului şi Filozofie Socială. (2008-);
3) Membru al Fundaţiei Europene Titulescu (2009 -).

II. Asociaţii Naţionale:

1) Membru fondator al Fundaţiei Universitare „Black Sea Foundation” (2011-);
2) Membru al Asociaţiei Ştiinţifice de Dreptul Proprietăţii Intelectuale (2007-);
3) Membru fondator al organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor ale autorilor şi editorilor de opere ştiinţifice al Asociaţiei „Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice – PERGAM” (2009-) Membru în Comisia Permanentă Specială privind Accesul la Informaţi;
4) Membru al Uniunii Juriştilor din România (2007-);
5) Membru al Societăţii Române de Drept European SRDE (februarie 2010-);
6) Membru asociat al Asociaţiei Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici Bucureşti [înregistrat în Tabloul Consilierilor Juridice Bucureşti la poziţia 40 D-3303 (2004-2009). Suspendat în data de 10/02/2009 pe motiv de incompatibilitate cu calitatea de avocat];
7) Arbitru – Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim Constanţa (2008-);
8) Membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale (2008-);
9) Membru asociat al Asociaţiei de Geopolitică “ION CONEA”. Domeniul de activitate „Geostrategie” şi „Geopolitică” (2007-);
10) Membru fondator al Asociaţiei absolvenţilor Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Constanţa (2007-) http://alumni.anmb.ro/membrifp.html_;
11) Membru al Ligii Maiştrilor Militari de Marină;
12) „Membru activ” al Ligii Navale Române, filiala Constanţa (2007-);
13) „Membru activ cu drepturi depline” al Organizaţiei Neguvernamentale Ecologiste „Mare Nostrum” (2007-);
14) Membru al Societăţii de Explorări Oceanografice şi Protecţie a Mediului Marin OCEANIC-CLUB Constanţa (2007 -);
15) Membru al Asociaţiei Naţionale a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România (2006-);
16) Membru al Asociaţiei YACHT CLUB ROMÂN – filiala Constanţa (2009 -);
17) Membru în Comitetul Sindicatului Liber al Universităţii „Ovidius” Constanţa.

Experiență în proiecte de cercetare-dezvoltare şi granturi :

• 2 granturi (contract) de cercetare științifică câștigate prin competiție internațională în calitate de cercetător;
• 1 grant (contract) de cercetare științifică câștigate prin competiție națională în calitate de director;
• 7 granturi (contracte/teme) de cercetare științifică câștigate prin competiție națională în calitate de cercetător.

Experiență editorială:

• 29 cărţi publicate în ţară şi străinătate (ed. rev.=10);
• 52 capitole în cărţi;
• 13 note de curs (ed. rev.=5);
• 63 articole de unic autor sau în coautorat, publicate în ţară şi străinătate (ISI, BDI, CNSI). v
I. Membru în consilii științifice şi redacționale:

• Membru în Bordul Ştiinţific al Revistei AEQUI – Revistă de studii şi cercetări sociale şi juridice al Centrului de Studii şi Cercetări privind Drepturile Omului şi Discriminarea (CSCDOD) al Facultăţii de Drept Ştiinţe Administrative şi Sociologie al Universităţii Ovidius – Constanţa;
• Membru în Consiliului Ştiinţific al Revistei Române de Dreptul Proprietăţii Intelectuale;
• Referent ştiinţific la Geopolitica - Rev. de Geografie Politică, Geopolitică şi Geostrategie;
• Consultant Ştiinţific al Volumului „Dicţionar Enciclopedic de Marină”. Ediţia a II-a Revăzută şi Adăugită (incluzând DEM-I/2006 şi DEM-II/2008), Bucureşti, Ed. Semne, 2010. ISBN 973-87341-7-7;
• Referent ştiinţific al Editurii NAUTICA de pe lângă Universitatea Maritimă din Constanţa, pe domeniul drept maritim;
• Referent ştiinţific al Editurii TOP FORM – Editorul revistei Geopolitica din Bucureşti, domeniul geopolitică şi drept;

II. Publicații:

1) Anechitoae, Constantin. Politici și geostrategii în transporturile navale. Curs universitar. Bucureşti: Ed. Pro Universitaria, 2015, 189 p. ISBN 978-606-26-0187-4;
2) Anechitoae, Constantin. Elemente de drept portuar. Curs universitar. Bucureşti: Ed. Pro Universitaria, 2015, 231 p. ISBN 978-606-26-0188-1;
3) Anechitoae, Constantin. Elemente de conducerea navei. Curs universitar. Bucureşti: Ed. Pro Universitaria, 2015, 217 p. ISBN 978-606-26-0189-8;
4) Anechitoae, Constantin. Legislație în domeniul asistenței și salvării pe mare. Curs universitar. Bucureşti: Ed. Pro Universitaria, 2015, 231 p. ISBN 978-606-26-0190-4;
5) Anechitoae, Constantin. Dreptul proprietăţii intelectuale. Curs universitar. Bucureşti: Ed. Pro Universitaria, 2014, 188 p. ISBN 978-606-647-901-1.
6) Anechitoae, Constantin. Dreptul proprietăţii intelectuale. Drepturile de autor şi drepturile conexe. Curs universitar. Bucureşti: Ed. Pro Universitaria, 2014, 200 p. ISBN 978-606-647-902-8.
7) Anechitoae, Constantin. Dreptul proprietăţii industriale. Creaţii noi. Curs universitar. Bucureşti: Ed. Pro Universitaria, 2014, 158 p. ISBN 978-606-647-903-5.
8) Anechitoae, Constantin. Dreptul proprietăţii industriale. Semne distinctive. Curs universitar. Bucureşti: Ed. Pro Universitaria, 2014, 184 p. ISBN 978-606-647-904-2.
9) Anechitoae, Constantin. Dreptul muncii şi securităţii sociale. Curs universitar. Bucureşti: Pro Universitaria, 2013, 241, p. ISBN 978-606-647-861-8.
10) Anechitoae, Constantin. Dreptul mării. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Bucureşti: Pro Universitaria, 2013, 292 p. ISBN 978-606-647-732-2.
11) Anechitoae, Constantin. Dreptul proprietăţii intelectuale. Bucureşti: Pro Universitaria, 2013, 307 p. ISBN 978-606-647-638-6.
12) Anechitoae, Constantin. Dreptul mării. Bucureşti: Pro Universitaria, 2013, 234 p. ISBN 978-606-647-637-9.
13) Anechitoae Constantin. Maritime and inland water law. Selectiv bibliography. Saarbrücken, Deutshland / Germania: Lambert Acaemic Publishing, 2013, 228 p. ISBN 978-3-659-33494-8.
14) Anechitoae, Constantin. Introducere în dreptul mării. Bucureşti: Editura BREN, 2012. 276 pagini. ISBN 978-606-648-031-4.
15) Anechitoae, Constantin. Introducere în dreptul proprietăţii intelectuale. Ediţia a 7-a. Bucureşti: Editura BREN, 2012. 388 pagini. ISBN 978-606-610-025-0.
16) Anechitoae, Constantin. Introducere în dreptul proprietăţii intelectuale. Ediţia a 6-a. Bucureşti: Editura BREN, 2011. 393 pagini. ISBN 978-973-648-983-9.
17) Anechitoae, Constantin. Introducere în dreptul proprietăţii intelectuale. Ediţia a 5-a. Bucureşti: Editura BREN, 2010. 392 pagini. ISBN 978-973-648-904-4.
18) Anechitoae Constantin. Drept maritim şi portuar. Maritime and inland water law. Droit maritime et fluvial – Bibliografie selectivă. Selectiv bibliography. Bibliographie sélective. Vol. I. Ediţie trilingvă. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2009. 391 pagini. ISBN 978-973-27-1825-4
19) Anechitoae, Constantin. Introducere în drept portuar. Ediţia a 2-a. Bucureşti: Editura BREN, 2009. 457 pagini. ISBN 978-973-648-852-8.
20) Anechitoae, Constantin. Introducere în dreptul proprietăţii intelectuale. Ediţia a 4-a. Bucureşti: Editura BREN, 2009. 368 pagini. ISBN 978-973-648-851-1.
21) Anechitoae, Constantin. Introducere în drept maritim, Bucureşti: Editura BREN, 2008, 591 pagini. ISBN 978-973-648-727-9.
22) Anechitoae, Constantin. Introducere în dreptul proprietăţii intelectuale. Ediţia a 3-a. Bucureşti: Editura BREN, 2008. 368 pagini. ISBN 978-973-648-780-4.
23) Anechitoae, Constantin. Introducere în dreptul proprietăţii intelectuale. Ediţia a 2-a. Bucureşti: Editura BREN, 2008. 338 pagini. ISBN 978-973-648-741-5.
24) Anechitoae, Constantin. Introducere în drept portuar. Bucureşti: Editura BREN, 2007. 640 pagini. ISBN 978-973-648-644-9.
25) Anechitoae, Constantin. Introducere în dreptul proprietăţii intelectuale. Bucureşti: Editura BREN, 2006. 400 pagini. ISBN (10) 973-648-624-9; ISBN (13) 978-973-648-624-1.
26) Anechitoae, Constantin. Convenţii internaţionale maritime – legislaţie maritimă. Vol. II. Bucureşti: Editura BREN, 2005. ISBN 973-648-519-6; ISBN 973-648-521-8. 565 pag.
27) Anechitoae, Constantin. Convenţii internaţionale maritime – legislaţie maritimă. Vol. I. Bucureşti: Editura BREN, 2005. ISBN 973-648-519-6. ISBN 973-648-520-X. 634 pag.-
28) Anechitoae, Constantin. Principiul libertăţii mărilor. Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. Bucureşti: Editura BREN, 2004. 275 pagini. ISBN 973-648-338-X.
29) Anechitoae, Constantin. Principiul libertăţii mărilor. Constanţa: Editura NAUTICA, 2004. 246 pagini. ISBN 973-89813-5-9.

Premii, distincții, decorații primite:

I) Premii şi distincţii internaţionale:

- Titlul de „DOCTOR HONORIS CAUSA” acordată primului român dr. Constantin Anechitoae de către Universitatea Maritimă Naţională din Odessa – Ucraina, în data de 27.04.2011. http://foto.mail.ru/mail/il-a/1128/ http://foto.mail.ru/mail/il-a/1128/1147.html http://foto.mail.ru/mail/il-a/1128/1142.html
- Diploma de excelenţă Pentru merite deosebite şi contribuţia remarcabilă în promovarea limbii, culturii şi spiritualităţii româneşti şi dezvoltarea relaţiilor dintre România şi Ucraina. Acordată de Consulatul General al României la Odessa, în data de 27.04.2011.
- 2010 INTERNATIONAL PEACE PRIZE is presented to ANECHITOAE C. CONSTANTIN For practicing peace in thought, action and example locally and globally. July 23, 2010. Signature: President and General–In–Residence UNITED CULTURRAL CONVENTION.

II) Premii acordate de către Uniunea Juriştilor din România:

- Diploma de onoare Pentru lucrarea: Maritime and inland water law. Selectiv bibliography. Apărută în Editura Lambert Academic Publishing - Germania, acordată de Uniunea Juriştilor din România în data de 16 decembrie 2013;
- Diploma de onoare Pentru lucrarea: „Drept maritim şi fluvial. Bibliografie selectivă” Ediţie trilingvă, acordat de Uniunea Juriştilor din România în data de 18 decembrie 2009;
- Premiul special Pentru lucrarea: „Introducere în drept portuar” acordat de Uniunea Juriştilor din România şi Societatea „Titu Maiorescu” în data de 17 decembrie 2007.

III) Premii acordate de către Oficiul Român pentru Drepturilor de Autor şi ofIciul de Stat Pentru Invenţii şi Mărci:

- Diplomă de participare la Concursul Naţional „Don’t Give Your Ideas Away!” ediţia 2012, (Cu proiectul „Importanţa proprietăţii intelectuale”) realizat sub auspiciile: Academiea Europenă de Brevete cu sediul la Oficiul European de Brevete din Muncheen, care a avut loc în data de 03 octombrie 2012 la Sala Paris Gauche, Hotel Novotel din Bucureşti.
- Diplomă de excelenţă Pentru merite deosebite în promovarea ştiinţifică şi didactică a dreptului de autor şi drepturilor conexe pentru lucrarea „Introducere în dreptul proprietăţii intelectuale – ediţia a 5-a” acordată de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în data de 26 aprilie 2010;
- Diplomă pentru activitatea susţinută în domeniul Proprietăţii Intelectuale acordată de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărcii, în data de 26 aprilie 2010;
- Premiul I pentru participarea la Concursul de eseuri juridice organizat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în colaborare cu Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, în data de 23 aprilie 2009 la sediul Ministerului Culturii - Bucureşti cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 26 aprilie 2009.

IV) Premii acordate de către instituţii maritime:

- Premiul „Viceamiral dr. Constantin Preda-Fundăţeanu” în domeniul Legislaţie maritimă şi fluvială pentru lucrarea „Introducere în drept portuar. Ediţia a IV-a” acordat de Clubul Amiralilor în data de 1 iunie 2012.
- Premiul de Excelenţă „Viceamiral dr. Constantin Preda-Fundăţeanu” în domeniul Legislaţie maritimă şi fluvială pentru lucrarea „Introducere în drept maritim internaţional. Ediţia a III-a” acordat de Clubul Amiralilor în data de 17 iunie 2011;
- Premiul de Excelenţă „Viceamiral dr. Constantin Preda-Fundăţeanu” în domeniul Legislaţie maritimă şi fluvială pentru lucrarea „Noţiuni generale de drept. Drept maritim” acordat de Clubul Amiralilor în data de 17 iunie 2011;
- Certificat de apreciere pentru activitatea depusă în sprijinul siguranţei navigaţiei, acordat de către Direcţia Hidrografică Maritimă – Constanţa în data de 23 februarie 2011.
- Premiul de Excelenţă „Viceamiral dr. Constantin Preda-Fundăţeanu” în domeniul Legislaţie maritimă şi fluvială pentru lucrarea „Drept maritim şi fluvial. Bibliografie selectivă” acordat de Clubul Amiralilor în data de 09 iunie 2010;
- Diplomă pentru „Lucrarea Anului 2009” pentru lucrarea „Drept maritim şi fluvial. Bibliografie selectivă” acordat de Asociaţia „Alumni Academia Navală Mircea cel Bătrân” în data de 09 iunie 2010;
- Premiul de Excelenţă „Viceamiral dr. Constantin Preda-Fundăţeanu” în domeniul Legislaţie maritimă şi fluvială pentru lucrarea „Introducere în drept maritim internaţional” acordat de Clubul Amiralilor în data de 07 mai 2009;
- Premiul „Viceamiral dr. Constantin Preda-Fundăţeanu” în domeniul Legislaţie maritimă şi fluvială pentru lucrarea „Organizaţii maritime internaţionale” acordat de Clubul Amiralilor în data de 07 mai 2009;
- Premiul special „Viceamiral dr. Constantin Preda-Fundăţeanu” în domeniul Legislaţie maritimă şi fluvială pentru lucrarea „Introducere în drept portuar” acordat de Clubul Amiralilor în data de 16 aprilie 2008.

V) Ordine naţionale:

- Semnul Onorific în Serviciul Armatei pentru ofiţeri, conferit prin Decret Prezidenţial nr. 691 din data de 30.10.2003;
- Ordinul Meritul Militar cl. a III-a, conferit prin Decret Prezidenţial nr. 462 din data de 21.12.1998;
- Ordinul Medalia Meritul Militar cl. a II-a, conferit prin Decret Prezidenţial nr. 75 din data de 09.06.1989.

VI) Recunoașteri naționale:

- Constantin Anechitoae – Premiu de excelenţă Pentru carierea de excepţie în dreptul internaţional maritim, acordată de Trustul de presă Litoral TV, Radio CFM şi Gazeta de Năvodari – Poveşti de succes, 25 ianuarie 2014;
- Anechitoae Constantin - Personalitate din României, nominalizat în lucrarea: Enciclopedia Personalităţilor din România – din seria „Hübners Who is Who. Ediţia a VII-2012”, Ed. „Who is Wtio”, Verlag für Personenenzyklopädien AG, CH-6304 Zug, Alpenstrasse 16, Elveţia, 2012.
- Anechitoae Constantin - Personalitate Dobrogeană, Nominalizat de către Consiliul Judeţean Constanţa – Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa în data de 18.03.2009.
- Anechitoae Constantin - Personalitate a Marinei Române, Nominalizat în Dicţionarul Enciclopedic de Marină. Ediţia a II-a Revăzută şi Adăugită incluzând DEM-I/2006 şi DEM-II/2008, Bucureşti, Ed. Semne, 2010, p. 36. ISBN 973-87341-7-7;
- Anechitoae Constantin - Personalitate a Marinei Române, Nominalizat în Dicţionarul Marinarilor Români, Bucureşti, Ed. Militară, 2008, pp. 20-22. ISBN 978-973-32-0780-1;
- Anechitoae Constantin - Personalitate a Marinei Române, Nominalizat în Dicţionarul Enciclopedic de Marină – vol. II, Bucureşti, Ed. Semne, 2008, p. 9. ISBN 973-87341-7-7;
- Anechitoae Constantin – Portrete camaradereşti, în: Timona, nr. 123, anul XIII, iunie-mai, 2008, p. 2.

Postări - Constantin Anechitoae

Contractul de ambarcare

8 mai 2015 Publicat în Articole, Premium