Marius Andreescu

Marius Andreescu

Este doctor în drept cu specializarea „Drept constituţional şi instituţii politice”, lector universitar la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, judecător la Curtea de Apel Piteşti, Secţia penală și formator la INM.

Monografii

 • Principiul proporţionalităţii în dreptul constituţional, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2007;
 • Infracţiuni rutiere. Jurisprudenţă rezumată şi comentată (coautor Raluca Elena Şimonescu Diaconu), Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2012;
- Infracţiuni rutiere . Jurisprudenţă rezumată şi comentată (coautor Raluca Elena Şimonescu Diaconu ) ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck ,Bucureşti, 2013

Cursuri universitare

 • Drept constituţional şi instituţii politice. Note de curs, volumele I şi II, Editura Universităţii din Piteşti, 2001;
 • Răspunderea administrativă. Teoria organului administraţiei publice, Editura Herra, Bucureşti, 2002;
 • Drept constituţional. Teorie generală (coautor Florina Mitrofan), Editura Universităţii din Piteşti, 2006;
 • Drept administrativ. Răspunderea administrativă (coautor Andra Dascălu), Editura Universităţii din Piteşti, 2010;
 • Drept constituţional şi instituţii politice. Volumele I şi II (coautor Andra Dascălu), Editura Universităţii din Piteşti, 2010;
 • Drept constituţional. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Instituţii politice. (coautor Andra Puran), Editura Universităţii din Piteşti, 2012;
 • Drept constituţional. Teoria generală. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale. (coautor Andra Puran), Editura Sitech Craiova, 2012
 • Drept constituţional. Teoria generală. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale. (coautor Andra Puran), ediţia a 2-a, Editura Sitech Craiova, 2013;
 • Instituţii constituţionale şi politice. Curs universitar, Editura Sitech Craiova, 2014( coautor Andra Puran )
 • Drept constituţional. Teoria generală. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale. (coautor Andra Puran), ediţia a 4-a, Editura Sitech Craiova, 2015;


Articole şi studii publicate în reviste de specialitate

 • Revista „Dreptul”
- Proporţionalitatea – principiul constituţional, nr. 2/2010;
- Principiul proporţionalităţii, criteriul de admisibilitate a cererilor de înlocuire a măsurii arestării preventive, nr. 4/2010;
- Reflecţii privind reforma constituţională în România, nr. 9/2012;
- Consideraţii referitoare la individualizarea pedepselor, nr. 10/2011;
- Aplicarea dispoziţiilor art.20 din Constituţia României, republicată, în materia recursului penal reglementat de dispoziţiile art.141 alin.1 teza a II-a din Codul de procedură penală, nr. 6/2012;
- Scurte consideraţii despre principiile dreptului şi filosofia dreptului, nr. 12/2012;
- Reflecţii asupra conţinutului normativ al Constituţiei, nr. 2/2013
- Aspecte teoretice şi de jurisprudenţă privind constituţionalitatea recursului în interesul legii, nr. 3/2014.
Contribuţii ale doctrinei române la fundamentarea principiului proporţionalităţii, nr. 10/2014
- theoretical and jurisprudential aspects concerning the constitutionality of the court appeal on ponts of law

 • Revista „Curierul Judiciar”
- Delimitarea puterii discreţionare de excesul de putere în activitatea autorităţilor statului, nr. 1/2009;
- Competenţa instanţelor judecătoreşti de a cenzura actele juridice neconstituţionale, nr. 3/2009;
- Competenţa instanţelor judecătoreşti de a cenzura actele juridice emise cu exces de putere, nr. 4/2009;
- Cerere formulată în temeiul dispoziţiilor art.111 alin.(6) din OUG nr. 195/2002. Aspecte procedurale, nr. 8/2009;
- Dreptul la apărare al inculpatului în procesul penal. Caracter efectiv, nr. 9/2009;
- Cerere de înlocuire a măsurii arestării preventive. Preeminenţa dreptului la integritate fizică şi garantarea sănătăţii persoanei, nr. 11/2009;
- Prelungirea dreptului de circulaţie. Aspecte procedurale, nr. 1/2010;
- Principiul priorităţii Uniunii Europene faţă de dreptul naţional, nr. 4/2010;
- Nulitatea absolută a sentinţei pronunţate de un judecător incompatibil, nr. 6/2010;
- Proporţionalitatea – principiu al dreptului Uniunii Europene, nr. 10/2010;
- Constituţionalitatea recursului în interesul legii şi a deciziilor pronunţate, nr. 1/2011;
- Incidenţa dispoziţiilor art.320/1 Cod de procedură penală. Aplicarea legii procesual penale în timp, nr. 4/2011;
- Restrângerea exerciţiului unor drepturi şi principiul proporţionalităţii, nr. 7-8/2011;
- Admisibilitatea exercitării căii de atac a recursului. Neconcordanţa dintre dispoziţiile Codului de procedură penală şi reglementările internaţionale privind garantarea dreptului la recurs, nr. 4/2012.
- Stabilitate şi reformă constituţională , nr. 4/2013
- Verificarea legalităţii sesizării instanţei penale ,nr. 11/2013

 • Revista „Pandectele Române”
- Garantarea supremaţiei Constituţiei prin controlul judecătoresc al actelor juridice neconstituţionale, nr. 12/2011;
- Bazele filosofice ale principiului proporţionalităţii, nr. 8/2012;
- Unele probleme ale puterii discreţionare şi ale excesului de putere în activitatea autorităţilor statului, nr. 12/2012;
- Principiile dreptului. O abordare filosofică, nr. 2/2013;
- Principiul proporţionalităţii . Contribuţii ale filosofiei şi doctrinei juridice ,nr. 8/2015
-Simplitatea şi complexitatea conţinutului normativ al Constituţiei,nr. 9/2015

 • Revista „Restituiri” (revistă document a Centrului Cultural Piteşti – ISSN – 1583 – 5863)

- Libertatea ca fapt istoric în opera lui Nicolae Iorga, nr. 2/2011;
- Aspecte ale problemei constituţionale în România interbelică, nr. 1/2011;
- De la Constituţia reformei la reforma constituţională, nr. 1/2011;
- Constituţia între ideal şi realitate, nr. 1/2010;
- Constantin Noica – un filosof în Argeş, nr. 6/2012;
- Unele consideraţii privind vechiul drept românesc, nr. 7/2012;
- Monarhia constituţională şi republica la români. Aspecte constituţionale, nr. 4/2012;
- Un „om de drept”: Istrate Micescu, nr. 3/2011;
- Ion I.C. Brătianu – un om al Argeşului şi al naţiunii, nr. 5/2012;
- Spiritualitate şi cultură juridică în Piteşti-ul interbelic, nr. 1/2013.
-Restituiri ale justiţiei, nr. 4/2013
-Picături de gând, nr. 4/2015

 • Alte publicaţii
- Exercitarea puterii şi guvernarea, revista „Agora” (ISSN – 1583 – 5871), nr. 4/2003;
- Curtea Constituţională a României. Rolul acesteia în edificarea statului de drept, „Revista Română de Administraţie Publică Locală”, nr. 12/2008;
- Morala. Fundament al legilor, „Noua Revistă Română”, nr. 3-4/1997;
- Fundamentele filosofice ale principiului proporţionalităţii reflectate în doctrină şi jurisprudenţă, „Revista de Reflecţii Academice”, Bucureşti, nr. 1/2012;
- Argumente pentru principiul reprezentării proporţionale în contextul realizării democraţiei parlamentare, „Revista de Reflecţii Academice”, Bucureşti, nr. 2/2012
- Principiul proporţionalităţii în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în American Romanian Academy of Arts Sciences, Journal, nr. 29/2004, Bibliothéque Nationale du Québec;
- Principiul proporţionalităţii şi aplicaţii ale acestuia în dreptul penal, în volumul: „Descentralizare, prezent şi perspective în contextul transformărilor din administraţia publică românească”, Editura Universul juridic, Bucureşti 2009;
- Delimitarea puterii discreţionare de excesul de putere, cerinţă a dreptului la o bună administrare, în volumul „Dreptul la o bună administrare”, Editura Comunicare, Bucureşti 2010;
- Principle of Proportionality, Criterion of Legitmicy in the Public Low, în „Lex Et. Scientia International Journal, nr. XVIII, volumul I/2011;
- Criza justiţiei şi justiţia crizei, în Revista de Drept Public,nr. 4/2013
- THE PRINCIPLES OF LAW PHILOSOPHICAL APPROACH , în Journal of Low and Administrative Sciences, nr. 2/2014
-The contradictions of the justice. The metaphysical principles of law , în Journal of Low and Administrative Sciences , nr. 1/2014
- Theoretical and Jurisprudential Aspects Concerning the Constitutionality of the Court Appeal on Ponts of Law în „Lex Et. Scientia International Journal, nr. XXI, volumul I/2014

Postări - Marius Andreescu