Alexandru Amititeloaie

Alexandru Amititeloaie

Este conf. univ. dr. în cadrul Universității „George Bacovia” din Bacău.