Verificarea tuturor motivelor obligatorii sau facultative de refuz al executării mandatului european ori a excepţiilor de la aceste motive. Trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond pentru a evalua fondul solicitării vizând punerea în executare a mandatului european de arestare

18 iun. 2024
Vizualizari: 64
  • Legea nr. 302/2004: art. 167 alin. (1) lit. a)
  • Legea nr. 302/2004: art. 87
  • Legea nr. 302/2004: art. 89
  • Legea nr. 302/2004: art. 97
  • Legea nr. 302/2004: art. 99
  • NCPP: art. 275 alin. (3)

Prin sentința penală nr. 75/PI din data de 07 septembrie 2023, pronunțată de Curtea de Apel Oradea, secția penală și pentru cauze cu minori, în baza art. 167 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 302/2004, s-a respins cererea formulată de autoritățile judiciare din Franța cu privire la executarea mandatului european de arestare emis în dos. referință nr. x din 06 iunie 2023 de către Procurorul Republicii din Nannterre, față de persoana solicitată A..

S-a constatat că persoana solicitată A. a fost reținută pe o durată de 24 de ore prin ordonanța din data de 15 iunie 2023, emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. x/2023, începând cu ora 13:39, iar prin încheierea penală nr. x/IP/2023 din 16 iunie 2023, pronunțată de către Curtea de Apel Oradea, s-a dispus arestarea provizorie pe o perioadă de 15 zile, începând cu data de 16 iunie 2023 până în 30 iunie 2023, inclusiv, prin încheierea penală nr. x/IP/2023 din 23 iunie 2023, s-a dispus înlocuirea măsurii arestării provizorii cu măsura controlului judiciar pe o durată de 30 zile, începând cu data de 23 iunie 2023 până la data de 22 iulie 2023, măsură menținută prin încheierea penală din 18 iulie 2023 pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 23 iulie 2023 până în data de 21 august 2023, inclusiv, precum și prin încheierea penală nr. x/IP/2023 din 03 august 2023, începând cu data de 22 august 2023 și până în data de 20 septembrie 2023, inclusiv.

În baza art. 242 alin. (1) C. proc. pen., s-a revocat măsura controlului judiciar dispusă față de persoana solicitată A. prin încheierea nr. x/IP/2023 din 23 iunie 2023, pronunțată de Curtea de Apel Oradea.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 593 din 20 septembrie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând contestația formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, în raport de motivele invocate și de prevederile legale incidente, Înalta Curte constată că aceasta este întemeiată pentru următoarele considerente:

Autoritățile din Franța au solicitat arestarea și predarea persoanei solicitate A., în baza mandatului european de arestare nr. x emis la data de 06 iunie 2023 de procurorul Republicii din Nanterre, Franța, pentru punerea în executare a hotărârii judecătorești de condamnare prin care s-a aplicat o măsura privativă de libertate de 1 an închisoare.

Persoana solicitată A. a arătat că dorește să execute pe teritoriul României pedeapsa de un 1 an închisoare ce i-a fost aplicată prin hotărârea instanței străine.

În acest context, instanța de fond a solicitat transmiterea hotărârii de condamnare, autoritățile judiciare străine comunicând că nu există posibilitatea transmiterii unui certificat de recunoaștere a sentinței din 11 aprilie 2022, date în lipsă, întrucât aceasta nu este definitivă, motiv pentru care autoritățile judiciare din Franța au solicitat Curții de Apel Oradea comunicarea adresei de domiciliu a persoanei solicitate în vedere comunicării sentinței în cauză.

Astfel, prima instanță a considerat că nu sunt îndeplinite condițiile art. 167 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 302/2004 și a dispus respingerea cererii formulate de autoritățile judiciare din Franța cu privire la executarea mandatului european de arestare.

În ședința din 20 septembrie 2023, la interpelarea instanței de control judiciar persoana solicitată a precizat că nu este de acord cu predarea către autoritățile străine și revine asupra opțiunii de a executa pedeapsa în România.

Înalta Curte reține că instanța de fond a fost sesizată cu punerea în executare a mandatului european de arestare emis de autoritățile franceze în vederea executării pedepsei de 1 an închisoare.

Cu toate acestea, instanța de fond, în urma acordului persoanei solicitate cu privire la executarea pedepsei pe teritoriul României, a verificat exclusiv condițiile necesare recunoașterii hotărârii străine în temeiul art. 167 din Legea nr. 302/2004 fără a evalua condițiile impuse pentru executarea mandatului european de arestare.

Dispozițiile art. 87 și 99 din Legea nr. 302/2004 cu privire la punerea în executare și la motivele de refuz al executării nu impun ca hotărârea instanței străine să fie definitivă, evaluarea instanței realizându-se cu privire la existența unei hotărâri judecătorești executorii. În acest sens, se are în vedere că art. 87 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 302/2004 prevede ca mandatul european de arestare să conțină indicarea existenței unei hotărâri judecătorești definitive, a unui mandat de arestare preventivă sau a oricărei alte hotărâri judecătorești executorii având același efect, care se încadrează în dispozițiile art. 89 și 97 din prezenta lege.

Înalta Curte constată că, potrivit art. 99 alin. (2) sunt motive opționale al refuzului de a pune în executare mandatul european ipotezele în care:

– lit. c) mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse cu închisoarea sau a unei măsuri de siguranță privative de libertate, dacă persoana solicitată este cetățean român sau trăiește în România și are o rezidență continuă și legală pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puțin 5 ani și aceasta declară că refuză să execute pedeapsa ori măsura de siguranță în statul membru emitent;

– lit. i) persoana condamnată nu a fost prezentă personal la judecată, în afară de cazul în care autoritatea judiciară străină informează că, în conformitate cu legislația statului emitent, persoanei condamnate nu i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare, însă, imediat după predarea sa, acesteia i se va înmâna personal respectiva hotărâre și i se va aduce la cunoștință că hotărârea de condamnare este supusă, într-un termen determinat, unei căi de atac, ocazie cu care instanța competentă va putea verifica hotărârea atacată inclusiv pe baza unor probe noi, iar, în urma soluționării căii de atac, la judecarea căreia poate participa personal, hotărârea de condamnare poate fi desființată.

În cadrul cooperării judiciare și în considerarea celor solicitate de autoritatea judiciară străină, instanța română nu are abilitatea de a apela la soluția care neagă de plano punerea în executare, fie în statul de condamnare, fie în cel solicitat, în condițiile lipsei evaluării condițiilor celor două proceduri, inclusiv a celei referitoare la punerea în executare pe teritoriul statului solicitat.

Ca urmare, instanța învestită va evalua pertinent condițiile în raport cu solicitarea transmisă, iar dacă aceasta nu poate fi primită, iar mandatul european nu va fi pus în executare, va trece, subsidiar, la evaluarea condițiilor necesare transferului executării în satul solicitat.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Pentru verificarea tuturor motivelor obligatorii sau facultative de refuz al executării mandatului european ori a excepțiilor de la aceste motive, instanța poate solicita informații ori lămuriri de la autoritățile străine, după cum, în cadrul regulilor și principiilor cooperări judiciare în materie penală, poate sprijini, la cerere, autoritatea judiciară străină (a se vedea solicitare de comunicare a domiciliului persoanei solicitate pentru transmiterea hotărârii de condamnare).

Instanța de control judiciar consideră util a reaminti jurisprudența instanței supreme cu privire la soluționarea unei cereri a autorităților franceze de punere în executare a unui mandat european de arestare, respectiv decizia nr. 471 din 09 august 2022, pronunțată în dosarul nr. x/2022.

În concluzie, Înalta Curte constată că se impune trimiterea cauzei spre rejudecare instanței de fond pentru a evalua fondul solicitării vizând punerea în executare a mandatului european de arestare.

Se mai reține că evaluarea directă în calea de atac a celor anterior evocate ar nega dublul grad de jurisdicție, astfel încât omisiunea verificării condițiilor de către prima instanță exclude posibilitatea realizării analizei direct în calea de atac.

În ceea ce privește măsura preventivă, față de pluralitatea și natura faptelor menționate în mandatul european de arestare emis pe numele persoanei solicitate, precum și pentru a împiedica sustragerea persoanei solicitate de la această procedură, în condițiile exprimării unui refuz de a se supune executării, Înalta Curte apreciază că menținerea măsurii controlului judiciar luat față de persoana solicitată se impune pentru buna desfășurare a procedurii.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va admite contestația formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea împotriva sentinței penale nr. 75/PI din data de 07 septembrie 2023, pronunțate de Curtea de Apel Oradea, secția penală și pentru cauze cu minori, va desființa sentința contestată și va trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță, menținând actele efectuate pană la data de 7 septembrie 2023.

De asemenea, va menține măsura controlului judiciar luată prin încheierea penală nr. x/IP/2023 din 23 iunie 2023 a Curții de Apel Oradea, față de persoana solicitată A. pe o durată de 30 de zile începând din data de 21 septembrie 2023 până la data de 20 octombrie 2023, inclusiv.

În temeiul art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuielile judiciare ocazionate cu soluționarea contestației vor rămâne în sarcina statului, iar în temeiul art. 275 alin. (6) din C. proc. pen. coroborat cu art. 8 alin. (1) lit. b) din Protocolul încheiat între UNBR și Ministerul Justiției, onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 500 RON, rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Verificarea tuturor motivelor obligatorii sau facultative de refuz al executării mandatului european ori a excepțiilor de la aceste motive. Trimiterea cauzei spre rejudecare instanței de fond pentru a evalua fondul solicitării vizând punerea în executare a mandatului european de arestare was last modified: iunie 18th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.