Din Dragoste pentru Drept

13 feb. 2017
Vizualizari: 2230

Nicolae Cîrstea: Suntem împreună cu fostul meu profesor, d-na Verginia Vedinaș, în contextul fericit al apariției ediției a X-a a cursului de Drept administrativ. Bine vă regăsesc, d-na profesor!

Verginia Vedinaș: Bine vă găsesc în acest sediu nou, unde mă aflu pentru prima dată, dar chiar dacă nu mă aflu fizic cu voi, voi știți că sunteți în sufletul și în preocupările mele academice.

Nicolae Cîrstea: Așa este, și recunosc că v-am simțit întotdeauna aproape, din facultate și în anii de după facultate, când am început această activitate editorială. D-na profesor, ediția a X-a, revăzută și actualizată – ce este în spatele acestor zece ediții ale cursului de Drept administrativ?

Verginia Vedinaș: Este o trudă continuă, prin care încerc să aduc în fața studenților mei, a celor care le citesc, pentru că eu consider că în general cursurile de Drept public și în mod particular cursurile de Drept administrativ și constituțional sunt destinate nu numai studenților, ci și celor care se angrenează în anumite servituți publice; care trebuie să-și înțeleagă statutul, misiunea pe care o au ei, ca slujitori ai binelui public; ei, ca membri ai unor autorități publice care au menirea să ne slujească pe noi, cetățenii. Și dintr-o asemenea perspectivă am considerat întotdeauna că nu este de demnitatea unui dascăl universitar să vină în fața studenților cu niște manuale perimate, cu niște manuale în care informația, încet, încet devine depășită. Legislația, de asemenea, suferă datorită acestor mutații legislative extrem de frecvente, de multe ori necontrolate, scăpate de sub control. Și ceea ce trăim în timpul istoric actual reprezintă o dovadă că lucrurile astfel stau. De aceea am considerat necesar ca, periodic, să-mi actualizez manualul; să pot să pun la dispoziția studenților mei cursuri în care, într-o formulă sistematizată, accesibilă, să regăsească ceea ce înseamnă doctrina actualizată de specialitate, legislația, jurisprudența instanțelor naționale și instanțelor europene, după caz.

Nicolae Cîrstea: Trebuie să vă mărturisesc că prima amintire pe care o am legată de dumneavoastră este în contextul unui examen pe care îl aveam împreună cu dl profesor Iorgovan, regretatul nostru profesor, și erați împreună cu d-lui la catedră. Știu că aveți peste 25 de ani la catedră, multe generații la învățământul de stat, la cel particular. Ce ne puteți spune despre studenții dumneavoastră?

Verginia Vedinaș: Pentru că l-ați pomenit pe profesorul Iorgovan, aș începe cu domnia sa, cu amintirea d-sale, care îmi încălzește întotdeauna sufletul și spiritul și pe care o evoc cât de des pot în fața studenților mei, pentru că eu consider că e o datorie de conștiință să duc mai departe lumina învățăturilor profesorului Iorgovan. Profesorul Iorgovan a fost nu numai un dascăl de Drept public extraordinar, dar a fost și – cum îi plăcea d-sale să se exprime – un om al cetății, un om care a crezut în destinul patriei lui, a crezut în statul de Drept, în valorile unei democrații autentice, ale unei democrații constituționale în sensul cel mai profund al cuvântului. A crezut în destinul acestei țări. Iar dintr-o asemenea perspectivă, ceea ce ne-a lăsat reprezintă în egală măsură izvoare de instruire, dar și de educație. Educație, dacă vreți, inclusiv dintr-o perspectivă patriotică, națională și europeană în egală măsură. Pentru că instituțiile Dreptului public, să ne gândim așa, la domeniul public, la proprietatea publică, la patrimoniul cultural național, la autoritățile publice și principiile care le guvernează activitatea.

M-aș referi la autonomia unităților administrativ-teritoriale autentică, nu doar declarată. M-aș referi la virtuțile statului de Drept autentice, nu doar declarate prin Constituție sau legi. Deci dintr-o asemenea perspectivă consider că este o nobilă datorie să îi duc mai departe învățăturile.

În ceea ce privește studenții mei, îi iubesc cu toată forța sufletului, a conștiinței mele de dascăl universitar și cu toată dorința de a-i pregăti pentru ceea ce vor deveni în viață. Și încerc să-i pregătesc în egală măsură ca specialiști în ale Dreptului, în general, ca viitori juriști, dar și ca profesioniști în personalitatea cărora trebuie să se întrepătrundă, să se înmănuncheze, dacă vreți, dimensiunea profesională cu dimensiunea morală, etică, deontologică.

Dreptul – ne-au învățat dascălii noștri – este simbioza dintre bine și dreptate; este arta binelui și a dreptății. Și într-un asemenea cadru și în cursurile pe care le fac, prelegerile mele, întotdeauna strecor o mică lecție de viață, de viață privată, de viață publică, de viață profesională, de viață academică, de  situații în care se pot regăsi și din care sunt convinsă că au ceva de învățat. Și poate că peste ani n-o să-și mai amintească ei punctual nu știu ce trăsături ale actului administrativ, dar mesajul despre semnificația unui act administrativ, a consecințelor pe care le impune, a controlului acesta de legalitate, care este un drept-garanție a cetățeanului român – astfel de lucruri sunt convinsă că și le vor aminti în timp.

Nicolae Cîrstea: D-na profesor, am simțit această apropiere de care vorbiți, față de studenții dumneavoastră și de foștii studenți în ultimii 20 de ani, fără îndoială. O întrebare legată de ceea ce v-ați dori dumneavoastră ca dascăl să lăsați ca urme în studenții pe care-i aveți an de an în față în sala de curs. Cu ce v-ați dori să rămână un student după acești patru ani de facultate, dar și din interacțiunea cu dumneavoastră?

Verginia Vedinaș: Mi-aș dori, evident – și cred că fiecare dintre profesorii universitari își dorește lucrul acesta –, să rămână cu imaginea atât a personalității mele academice, cât și a personalității mele umane. Să înțeleagă că ceea ce încercăm noi să le transmitem este spre binele lor. Trăim niște vremuri în care, cum spunea dragul nostru profesor Emil Molcuț, nu numai că valorile s-au răsturnat, dar de foarte multe ori ne întrebăm unde sunt ele. Și atunci, ceea ce doresc să rămână în memoria afectivă, intelectuală, a studenților mei, este încrederea în aceste valori, încrederea în instituțiile juridice, încrederea în justiție, încrederea în misiunea autentică pe care trebuie să o aibă autoritățile publice și cu precădere administrația publică, pentru că ăsta este tărâmul pe care hălăduiesc de atâta amar de ani – Dreptul administrativ.

Administrația publică, un segment al vieții noastre publice care trebuie să se releve în ochii celor pe care îi deservește ca un veritabil slujitor al nevoilor, așteptărilor, al binelui lor. Și niciodată n-o să obosesc să amintesc chiar etimologia cuvântului: ad minister: servitor, supus. Și îmi doresc din tot sufletul ca nu numai studenții mei, ci și cei care sunt implicați în diferite servituți publice să înțeleagă faptul că ei sunt acolo și că au dobândit un anumit statut în formele prevăzute de lege ca să slujească cetatea, să slujească omul și binele națiunii, până la urmă.

Nicolae Cîrstea: Frumoase cuvinte, deosebite. Aș trece și la Revista de Drept public. Faceți o echipă de mulți ani cu dl profesor Nicolae Popa. Câteva lucruri despre acest proiect, despre ce v-ați dorit atunci când a fost inițiată revista?

Verginia Vedinaș: Da, este o echipă care mă înnobilează. Și Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns să lucrez cu unul din marii dascăli pe care i-a avut, de-a lungul timpului și din toate timpurile, Universitatea din București și Facultatea de Drept  – un aristocrat al Dreptului, al Dreptului pur, autentic, neviciat de nicio perversiune, cum se mai întâmplă, din păcate, în zilele noastre. Ne-am dorit să facem o revistă pe care s-o punem la dispoziția tuturor celor care vor să țină pulsul cu frământările cetății; cu ceea ce se întâmplă în societatea noastră, în toate segmentele ei – atât în doctrină, cât și în jurisprudență; cât și în viața publică propriu-zisă. De aceea am și conceput-o de o manieră în care să reflecte toate aceste lucruri. Avem secțiuni consacrate inclusiv unor file de lectură, secțiuni consacrate unor evenimente din sfera Dreptului public în general, doctrină și jurisprudență nu mai spun. Și colegii de la ÎCCJ – și-mi face plăcere s-o evoc acum pe d-na judecător Eugenia Marin – ne ajută să ținem pulsul cu ceea ce înseamnă jurisprudența instanței noastre supreme. Deci vrem să le punem la dispoziție Dreptul pur, neviciat, Dreptul care trebuie înțeles în filosofia lui, Dreptul public, cu precădere Dreptul administrativ și constituțional. Dar nu numai – și Dreptul Uniunii Europene, și alte ramuri care se întrepătrund cu Dreptul administrativ și constituțional.

Nicolae Cîrstea: În încheiere aș vrea să vă rog să ne devoalați câteva planuri de viitor – editoriale și poate nu numai.

Verginia Vedinaș: Mă bucur că am făcut acest interviu la ediția a X-a a cursului, pentru că vreau să vă spun că e un moment de răscruce pentru mine. Tot amân de câțiva ani să trec la truda unui tratat de Drept administrativ. Dar eu consider că tratatele se scriu atunci când le vine timpul. Trebuie să ai maturitatea profesională, academică, intelectuală ca să poți să treci la scrierea unui tratat.

Dumnezeu să mă ierte dacă eu mi-am luat o promisiune care n-ar reflecta stadiul în care mă aflu, dar eu simt că nu-i așa. Eu simt că este momentul să scriu un asemenea tratat și anunț, cu această ocazie, acest proiect al meu care mi-e extrem de drag și prin care vreau să transmit celor care vor beneficia sau vor fi interesați de cursul lui o viziune a Dreptului public în care să nu abandonez dimensiunea didacticistă, academică, dar în același timp să fac și un salt în aprofundarea unor instituții pe care în cursurile obișnuite e cam greu  să o faci. Pentru că trebuie să-i dai studentului chintesența pe care trebuie s-o învelești în niște informații suplimentare. Dar nici nu poți s-o împopoțonezi într-o manieră în care lumii – și lumea studențească cu precădere – să-i fie greu să se descurce. De aceea cred că pentru mine tratatul va fi o oportunitate să îmbin aceste două elemente și prin intermediul lor să îi stimulez și pe studenți să cerceteze; să-i fac să descopere niște adâncimi ale instituțiilor pe care în cursurile mele poate n-am avut timp să le descriu, să le arăt, să le semnalez, să le analizez.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

De aceea mi-e drag acest proiect. Și sper să fie un tratat cu totul special din perspectiva pe care v-am evocat-o și care să fie demn și de moștenirea pe care, într-un fel sau altul, noi, echipa profesorului Iorgovan, o purtăm – aceea de a duce mai departe în aceleași dimensiuni de eleganță profunzimea academică, moștenirea spirituală cu privire la Dreptul administrativ și Dreptul public în ansamblul său.

Nicolae Cîrstea: D-na profesor, vă mulțumesc pentru această discuție, mereu foarte plăcută, la fiecare interacțiune cu dumneavoastră. Aștept să ne revedem la următorul interviu, la așteptata lansare a tratatului.

Verginia Vedinaș: Mulțumesc foarte mult. De altfel, dumneavoastră, care meditați lucrurile, sunt convinsă că înțelegeți că dacă nu pui în ceea ce faci și căldura sufletului tău, a conștiinței tale profesionale, a conștiinței tale umane, lucrarea este sterilă și atrage mai puțin. De aceea, în exprimarea mea, indiferent că se întâmplă în acest interviu cu dumneavoastră sau în cuvântul scris, în cuvântul vorbit, încerc să fac o simbioză între cele două componente, pentru că trebuie să ajungem nu numai la mintea, ci și la conștiința celor care ne ascultă și a studenților noștri, ai căror învățători – în sensul cel mai bun, mai frumos și mai profund – vrem să fim.

Nicolae Cîrstea: Vă mulțumesc mult!

Din Dragoste pentru Drept was last modified: februarie 13th, 2017 by Verginia Vedinaș

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Verginia Vedinaș

Verginia Vedinaș

Este doctor Honoris Causa Universitatea „Danubius”, Galaţi, membru al Curţii de Conturi a României, prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, redactor-şef adjunct al Revistei de drept public a Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”.
A mai scris: