Utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) și procedura de comunicare prin mijloace electronice – modificări (OMFP nr. 1819/2020)

7 apr. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
4.456 views

Actul modificat

Actul modificator

Sumar

Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005
(M. Of. nr. 206 din 10 martie 2005; cu modif. ult.)

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 1819/2020 pentru modificarea și completarea art. 6^1 din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, precum și pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017

(M. Of. nr. 279 din 03 aprilie 2020)

– modifică: art. 6^1 alin. (1^1), art. 6^1 alin. (3)-(4), art. 6^1 alin. (5) lit. r);

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

– introduce: art. 6^1 alin. (4^1), art. 6^1 alin. (6)-(15);

– abrogă: art. 6^1 alin. (1), alin. (1^2) și alin. (2).

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017
(M. Of. nr. 368 din 17 mai 2017; cu modif. ult.)

– introduce: art. 24 alin. (1) lit. j), anexa nr. 2 pct. 17.

 

 

În M. Of. nr. 279 din 3 aprilie 2020 a fost publicat OMFP nr. 1819/2020 pentru modificarea și completarea art. 6^1 din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin OMFP nr. 246/2005, precum și pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între MFP/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin OMFP nr. 660/2017.

Astfel, respectivul ordin aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME);

– Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între MFP/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.

 

În continuare, vă prezentăm modificările aduse fiecăruia dintre cele două acte normative.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

 

Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME)

 

Art. 6^1 alin. (1), alin. (1^2) și alin. (2) din Normele metodologice privind utilizarea și completarea OPT și a OPME (abrogat prin OMFP nr. 1819/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 6^1, alin. (1), alin. (1^2) și alin. (2) prevedeau:

„(1) Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) se utilizează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, pentru efectuarea de plăți din contul de disponibil prevăzut la art. 2 alin. (1) din același act normativ, deschis la unitățile Trezoreriei Statului, numai în conturi ale căror coduri IBAN conțin șirul de caractere «TVA». Din contul de disponibil prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA pot fi efectuate plăți și pe baza ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(…)

(1^2) Prevederile alin. (1^1) se aplică de către Ministerul Finanțelor Publice – activitate proprie ca instituție publică-pilot pentru toate plățile efectuate începând cu luna februarie 2020. În perioada în care Ministerul Finanțelor Publice – activitate proprie are calitatea de instituție publică-pilot, întocmește pentru toate plățile efectuate și ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pe suport hârtie, pe care le depune la unitatea Trezoreriei Statului la care are conturile deschise.

(2) Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de persoanele prevăzute la alin. (1) începând cu data stabilită prin procedura de funcționare a Sistemului național de raportare Forexebug și numai după înrolarea la funcționalitățile acestui sistem”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 6^1, alin. (1), alin. (1^2) și alin. (2) se abrogă.

 

Art. 6^1 alin. (1^1) din Normele metodologice privind utilizarea și completarea OPT și a OPME (modificat prin OMFP nr. 1819/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 6^1, alin. (1^1) prevedea:

„(1^1) Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de către instituțiile publice pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit calendarului stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 6^1, alin. (1^1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1^1) Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de către instituțiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităților publice și de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea proprie”.

 

Art. 6^1 alin. (3)-(4) din Normele metodologice privind utilizarea și completarea OPT și a OPME (modificat prin OMFP nr. 1819/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 6^1, alin. (3)-(4) prevedeau:

„(3) Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi descărcat prin accesarea «Punctului Unic de Acces» de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice – Sistemul național de raportare Forexebug sau poate fi pus la dispoziție de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile prevăzute la alin. (1) și (1^1). Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează și se depune on-line în Sistemul național de raportare Forexebug.

(4) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (1), precum și instituțiile publice prevăzute la alin. (1^1) pot depune on-line formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» completat, cu respectarea procedurii de funcționare a Sistemului național de raportare Forexebug”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 6^1, alin. (3)-(4) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(3) Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Sistemul național de raportare Forexebug – Informații publice – Formulare sau poate fi pus la dispoziție de către unitățile teritoriale ale trezoreriei statului. Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează și se depune on-line prin Sistemul național de raportare Forexebug de către instituțiile publice și, respectiv, prin intermediul serviciului «Depunere declarații» de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice.

(4) Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități prevăzute la alin. (11) pot depune on-line formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» completat, cu respectarea procedurii de funcționare a Sistemului național de raportare Forexebug, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, a Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 6^1 alin. (4^1) din Normele metodologice privind utilizarea și completarea OPT și a OPME (introdus prin OMFP nr. 1819/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 6^1, după alin. (4) se introduce un  nou alineat, alin. (4^1), cu următorul conținut:

„(4^1) Validarea și procesarea formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» depus on-line de operatorii economici și alte entități decât instituții publice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 3 al capitolului II din anexa nr. 9 – Procedură de depunere on-line, validare și procesare a «Ordinului de plată multiplu electronic (OPME)», aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare, cu deosebirea că recipisele aferente depunerii și validării/respingerii ordinului de plată multiplu electronic (OPME) se vizualizează prin Spațiul privat virtual (SPV), secțiunea Mesaje”.

 

Art. 6^1 alin. (5) lit. r) din Normele metodologice privind utilizarea și completarea OPT și a OPME (modificat prin OMFP nr. 1819/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 6^1 alin. (5), lit. r) prevedea:

„(5) Elementele din formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează astfel:
(…)

r) în rubrica «Semnătura 1», după validarea și generarea fișierului XML fără erori, se aplică semnătura electronică calificată a persoanei care potrivit legislației în vigoare are competența de a efectua plăți și este înrolată la funcționalitățile sistemului național de raportare Forexebug;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 6^1 alin. (5), lit. r) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) Elementele din formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează astfel:
(…)

r) în rubrica «Semnătura 1», după validarea și generarea fișierului XML fără erori se aplică semnătura electronică calificată a persoanei care, potrivit legislației în vigoare, are competența de a efectua plăți și este înrolată la funcționalitățile Sistemului național de raportare Forexebug, în cazul instituțiilor publice, sau este înregistrată în Spațiul privat virtual (SPV), în cazul operatorilor economici și altor entități decât instituții publice”.

 

Art. 6^1 alin. (6)-(15) din Normele metodologice privind utilizarea și completarea OPT și a OPME (introdus prin OMFP nr. 1819/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 6^1, după alin. (5) se introduc zece noi alineate, alin. (6)-(15), cu următorul conținut:

„(6) Persoanele din cadrul instituțiilor publice care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME), prevăzute la alin. (5) lit. r) și s), trebuie să fie înrolate în Sistemul național de raportare Forexebug și să corespundă cu cele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului prin care își gestionează bugetul propriu. Verificarea corespondenței dintre semnăturile aplicate pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) cu cele aprobate prin fișa specimenelor de semnături va fi asigurată la nivelul unității Trezoreriei Statului la care este depus specimenul de semnături.

(7) Persoanele din cadrul operatorilor economici și altor entități decât instituții publice care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME), prevăzute la alin. (5) lit. r), trebuie să fie înrolate în Spațiul privat virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru aceștia și să corespundă cu cele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului prin care aceștia își desfășoară activitatea. Verificarea corespondenței dintre semnătura electronică aplicată în rubrica «Semnătura 1» pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) și cea aprobată prin specimenul de semnături depus la unitățile Trezoreriei Statului se realizează automat potrivit instrucțiunilor și aplicației informatice puse la dispoziție de Centrul Național pentru Informații Financiare în funcție de codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al persoanei respective și corespondența acestuia cu codul de identificare fiscală al plătitorului.

(8) Operatorii economici și alte entități care au aprobate în fișa specimenelor de semnături persoane distincte care semnează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) cu semnătura 1 și semnătura 2 pot utiliza ordinul de plată multiplu electronic (OPME) numai în cazul în care decid că plățile pot fi efectuate prin utilizarea unei singure semnături și depun la unitatea Trezoreriei Statului o nouă fișă a specimenelor de semnături în aceste condiții.

(9) Operatorii economici și alte entități care decid efectuarea de plăți din conturile deschise la Trezoreria Statului atât cu semnătura 1, cât și cu semnătura 2 de către persoanele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului nu pot utiliza ordinul de plată multiplu electronic (OPME), operațiunile de plăți urmând a fi efectuate de către aceștia numai pe baza ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT).

(10) Răspunderea pentru efectuarea plăților pe bază de ordine de plată multiple electronice (OPME) întocmite de către operatorii economici și alte entități prevăzute la alin. (8) revine exclusiv persoanei care a semnat documentele respective.

(11) Eventualele modificări în ceea ce privește persoanele aprobate în fișa specimenelor de semnături intră în vigoare în ziua lucrătoare următoare depunerii acesteia la unitatea trezoreriei statului.

(12) În cazul în care prevederile alin. (6) și (7) nu sunt respectate, ordinul de plată multiplu electronic (OPME) este respins.

(13) Răspunderea privind concordanța dintre informațiile afișate în fișierul PDF al ordinului de plată multiplu electronic (OPME) și cele din fișierul XML atașat acestuia revine exclusiv instituțiilor publice, operatorilor economici și altor entități care le-au întocmit și depus on-line prin Sistemul național de raportare Forexebug sau prin intermediul serviciului «Depunere declarații», după caz.

(14) Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități pot utiliza în continuare, pentru efectuarea plăților din conturi deschise la unitățile Trezoreriei Statului, ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT).

(15) Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități prevăzute la alin. (11) au obligația de a verifica zilnic concordanța operațiunilor dispuse prin intermediul formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» cu datele înscrise în extrasul de cont, iar în situația în care sunt constatate erori materiale generate de unitățile Trezoreriei Statului, titularii conturilor au obligația de a informa de îndată unitățile Trezoreriei Statului în scopul efectuării corecțiilor care se impun”.

 

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între MFP/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică

 

Art. 24 alin. (1) lit. j) din Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între MFP/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică (introdus prin OMFP nr. 1819/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 24 alin. (1), după lit. i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul conținut:

„(1) Categoriile de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV sunt:
(…)

j) formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)», document .pdf cu fișier .xml atașat”.

 

Anexa nr. 2 pct. 17 din Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între MFP/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică (introdus prin OMFP nr. 1819/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2, după pct. 16.2 se introduce un nou punct, pct. 17, cu următorul conținut:

„Documente ce pot fi comunicate prin serviciul „Spațiul privat virtual“ în cazul persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridică             

(…)

17. formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» 60 de zile”.

Utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) și procedura de comunicare prin mijloace electronice – modificări (OMFP nr. 1819/2020) was last modified: mai 5th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.