Utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii ocupaţionale (Norma ASF nr. 24/2020)

10 apr. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 157

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 299 din 9 aprilie 2020 a fost publicată Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2020 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii ocupaționale.

În rândurile ce urmează, ne vom axa asupra prezentării dispozițiilor relevante reglementate de acest act normativ.

Monitor Dosare

Astfel, un prim articol menționează următoarele informații: „Prezenta normă reglementează modul în care este utilizat activul personal al participantului la un fond de pensii ocupaționale și se aplică de către administratorii de fonduri de pensii ocupaționale participanților/moștenitorilor care se încadrează în prevederile art. 109 alin. (2) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, denumită în continuare Lege, celor care beneficiază de pensie de invaliditate în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea pensiilor publice, și celor care beneficiază de o pensie similară stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz”.

 

O primă categorie vizează utilizarea activului personal al participantului care a împlinit vârsta standard de pensionare. În acest sens, precizăm următoarele informații esențiale:

– Participantul care se încadrează în prevederile legale are dreptul să opteze pentru primirea contravalorii activului personal, ca plată unică, sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere;

sau

– Participantul care se încadrează în prevederile legale are dreptul să opteze pentru continuarea plății contribuțiilor, în cazul în care acesta continuă să desfășoare o activitate în sensul prevăzut de Lege.

 

Totodată, plata sumei reprezentând contravaloarea activului personal al participantului se efectuează prin virament în cont bancar sau prin mandat poștal, în timp ce plata sumei unice se realizează în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentației. Documentația trebuie să conțină următoarele elemente:

– „a) cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite, în original;

b) decizia administrativă privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă sau a unei categorii similare de pensie, în copie;

c) actul de identitate, valabil la data depunerii cererii, în copie;

d) extrasul de cont sau un document similar care certifică codul IBAN și titularul, în cazul în care optează pentru plata prin virament în cont bancar”.

Conferintele lunii noiembrie
”

 

O a doua categorie vizează utilizarea activului personal al participantului în caz de invaliditate. În acest sens, menționăm următoarele aspecte importante:

– „Participantul care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru invaliditate care afectează ireversibil capacitatea de muncă, în condițiile Legii pensiilor publice, respectiv de o categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz, are dreptul să primească contravaloarea activului personal net, ca plată unică, sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere”;

– „În cazul invalidității de gradul III, participantul are dreptul să opteze, după caz, pentru:

a)suspendarea plății contribuțiilor;

b)continuarea plății contribuțiilor.

– „Pentru a primi contravaloarea activului personal, participantul transmite administratorului fondului de pensii ocupaționale următoarele documente:

a) cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite, în original;

b) decizia administrativă valabilă privind acordarea/ recalcularea/revizuirea pensiei de invaliditate, după caz, în copie legalizată;

c) decizia medicală privind capacitatea de muncă, conform Legii pensiilor publice sau legilor care reglementează pensiile altor sisteme, după caz, în copie legalizată;

d) actul de identitate, valabil la data depunerii cererii, în copie;

e) certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în copie legalizată, sau o declarație pe propria răspundere privind faptul că nu deține acest certificat, în original;

f) extrasul de cont sau un document similar care certifică codul IBAN și titularul, în cazul în care optează pentru plata prin virament în cont bancar”;

– „Plata sumei reprezentând contravaloarea activului personal al participantului se efectuează prin virament în cont bancar sau prin mandat poștal, în timp ce plata sumei unice se realizează în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentației”.

 

O a treia categorie vizează utilizarea activului personal al participantului decedat, asupra căruia ne oprim pentru a evidenția câteva reglementări de interes:

– „Administratorul este informat de către angajator cu privire la decesul unui participant și el va proceda, în cel mai scurt timp posibil, la informarea potențialilor moștenitori cu privire la drepturile care le revin acestora asupra activului participantului, precum și la condițiile de exercitare a acestor drepturi, conform legislației aplicabile”;

– „Pe numele fiecărui moștenitor al participantului decedat înainte de deschiderea dreptului la pensie se va deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul”;

– „Moștenitorul are dreptul la plata unică a contravalorii cotei-părți cuvenite din activul personal al participantului decedat sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere”;

– „Pentru a primi contravaloarea activului personal, fiecare moștenitor transmite administratorului fondului de pensii ocupaționale următoarele documente:

a) cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite, în original;

b) actul de identitate, valabil la data depunerii cererii, în copie;

c) certificatul de deces, în copie legalizată;

d) certificatul de moștenitor/legatar, certificatul de moștenitor suplimentar, actul de partaj voluntar, după caz, sau hotărârea judecătorească definitivă, după caz, din care să rezulte calitatea de moștenitor/legatar și cota-parte cuvenită din activul personal al participantului decedat, în copie legalizată;

e) extrasul de cont sau document similar care certifică codul IBAN și titularul, în cazul în care optează pentru plata prin virament în cont bancar”;

– „Suma cuvenită fiecărui moștenitor ca plată unică, reprezentând cota-parte cuvenită din activul personal al participantului, se realizează prin virament bancar sau prin mandat poștal”.

 

 

Utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii ocupaționale (Norma ASF nr. 24/2020) was last modified: aprilie 10th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter