Universul Juridic: Revista română de executare silită nr. 1/2017. Valeriu Stoica: Drept civil. Drepturile reale principale. Mihail Udroiu: Procedură penală. Partea generală. Ediția 4

19 Mai 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 206

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 30 de zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Universul Juridic: Revista română de executare silită nr. 1/2017

Universul Juridic: Revista romana de executare silita nr. 1/2017


Universul Juridic: Revista română de executare silită nr. 1/2017

Revista română de executare silită, revistă deja cu tradiție (este în anul XIV de la apariție), se prezintă sub o formă nouă, deosebit de atrăgătoare și atent îngrijită de redactori.

Revista română de executare silită se adresează în primul rând celor ce exercită profesia de executor judecătoresc, dar în aceeași măsură și celorlalți practicieni ai dreptului (magistrați, avocați, consilieri juridici), teoreticienilor și, de ce nu, studenților interesați de acest domeniu.

Numărul 1 este structurat în șase secțiuni:

1. Doctrină – cuprinzând articole, studii, eseuri despre diferitele instituții din procedura de executare silită, precum și considerații privind aplicarea practică a normelor legislative din domeniu:
-Vlad Floria – Reflecții asupra modificărilor competenței teritoriale a executorului judecătoresc pentru înființarea popririi
-Oliviu Puie – Implicațiile Codului civil și ale Codului de procedură civilă în materia contractelor civile și a procedurii de executare a titlurilor executorii derivate din soluționarea litigiilor având ca obiect contracte civile
-Nicolae-Horia Țiț – Înțelesul sintagmei „alte cereri privind executarea silita”, folosită la art. 719 alin. (1) C. pr. civ.
-Alina Ungureanu, Elena Gheorghe – Ipoteca – titlu executoriu (în)apt de a fi pus în executare independent de contractul de credit
-Anca-Magda Voiculescu – Consilierea psihologică a minorului în cadrul executării silite. Reglementarea actuală din perspectiva CEDO. Corelare cu alte proceduri speciale în materia protecției minorului

2. CEDO – analize, comentarii, jurisprudență – rubrică ce cuprinde prezentarea unei teme de interes pentru executarea silită din dreptul național prin raportare la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului:
-Roxana Stanciu – Cauza Vasile Botomei și SC Bartolo Prod Com SRL c. României – Cererea nr. 59097/09
-Roxana Stanciu – Cauza Ion Adrian Martinescu c. României – Cererea nr. 9164/10

3. Recursuri în interesul legii – aduce la cunoștință celor interesați deciziile obligatorii pronunțate în recurs în interesul legii de către Înalta Curte de Casație și Justiție, cu incidență asupra domeniului executării silite, însoțite de note sau comentarii.

4. Hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – cuprinde prezentarea deciziilor pronunțate de către Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la dezlegarea unor probleme de drept de a căror lămurire depinde soluționarea pe fond a unor cauze, cu relevanță în domeniul executării silite, însoțite de note sau comentarii.

5. Decizii ale Curții Constituționale – aduce la cunoștință celor interesați deciziile pronunțate de către Curtea Constituțională referitoare la excepții de neconstituționalitate a unor prevederi legale din domeniului executării silite.

6. Practică judiciară – cuprinzând spețe relevante din practica instanțelor judecătorești în materia executării silite, însoțite de comentarii sau note:
-Amenda judiciară aplicată de organele penale. Executare silită prin intermediul Administrației Finanțelor Publice. Distincție între noțiunile de „titlu de creanta” și „titlu executoriu”. Consecințe asupra cailor de atac deschise de lege
-Cenzurarea cheltuielilor de executare. Executarea silită a unei obligații de a face și a unei obligații privind cheltuieli de judecată – comentariu de judecător dr. Andreea Tabacu și lector univ. dr. Andrei Soare.
-Cerere de desemnare a curatorului succesiunii. Prematuritate. Interpretarea dispozițiilor art. 688 C. pr. civ.
-Încetarea executării silite. Condiții. Achitarea integrală a cheltuielilor de executare
-Încheiere de suspendare provizorie a executării silite respinsă. Încheiere de suspendare provizorie a executării silite admisă. Revizuire pe motiv că există hotărâri definitive potrivnice, date de instanțe de același grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri. Inadmisibilitate – notă de avocat dr. Șerban Mircioiu
-Încuviințarea executării silite. Subrogația legală a asiguratorului în toate drepturile asiguratului împotriva celui răspunzător de producerea pagubei. Încuviințarea executării silite imobiliare. Condiții
-Încuviințarea executării silite în caz de pluralitate de debitori cu sedii diferite. Instanța de executare
-Întoarcerea executării silite. Calitatea procesuală a executorului judecătoresc
-Perimarea executării silite. Nulitatea executării silite. Condiții
-Recuzare executor judecătoresc. Remedierea din oficiu a actelor de executare eronat întocmite. Lipsa elementelor de fapt care să conducă la constatarea unui caz de incompatibilitate
-Urmărirea silită imobiliară. Instanța competentă să soluționeze contestația la executare formulată împotriva unei executări silite declanșate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 138/2014â

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Valeriu Stoica: Drept civil. Drepturile reale principale

Valeriu Stoica: Drept civil. Drepturile reale principale

Valeriu Stoica: Drept civil. Drepturile reale principale

Despre lucrare
Ediția 3 a cursului universitar Drept civil. Drepturile reale principale are în vedere reglementările în materie până la data de 20 aprilie 2017, în măsura în care ele au incidență în materia drepturilor reale principale. În principal s-a ținut cont de: Legea pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (Legea nr. 71/2011); Noul Cod de procedură civilă care a intrat în vigoare la data de 15 februarie 2013, în formă republicată; O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, precum și Legea nr. 60/2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 79/2011. În mod firesc, tratarea are ca obiect predilect reglementarea drepturilor reale principale din Noul Cod civil, în timp ce dispozițiile cuprinse în Codul civil din 1864 sunt, de regulă, doar evocate. Numai în cazurile în care reglementările vechi au șanse să se aplice în continuare, o perioadă de timp mai mică sau mai mare, ținând seama de jocul normelor tranzitorii, li s-a acordat și lor o atenție specială.

Noutate absolută
Corelațiile cu legea procesual civilă, dar și prezentarea situațiilor tranzitorii permit formarea unei viziuni complexe, vizând interpretarea textelor și modul lor de aplicare, astfel încât să prezinte o maximă utilitate pentru orientarea cititorului, precum și pentru promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial.

Autorul despre lucrare
De la 1 octombrie 2011, Codul civil din 1864 a ieșit din vigoare, iar Noul Cod civil a devenit aplicabil. Mai mult, la data de 15 februarie 2013 a intrat în vigoare și Noul Cod de procedură civilă. O schimbare de perspectivă se impunea în tratarea problematicii drepturilor reale principale. În plus, prin Legea nr. 71/2011 au fost introduse norme tranzitorii, inclusiv cu referire la materia drepturilor reale principale. Ele sunt integrate, în mod specific, în explicațiile privind diferitele reglementări din aceasta materie. Prin aceeași lege au fost modificate unele dispoziții din Noul Cod civil și din legile speciale care au legătură cu drepturile reale principale. Desigur, aceste modificări nu puteau fi ignorate. Nu în ultimul rând, s-a ținut seamă de adoptarea unor reglementări noi și de modificarea altora mai vechi, până la data de 20 aprilie 2017, în măsură în care ele au incidență în materia drepturilor reale principale.

Din cuprins:
• Patrimoniul
• Posesia ca stare de fapt protejată juridic
• Dreptul de proprietate privată
• Dreptul de proprietate publică
• Dezmembramintele dreptului de proprietate privată
• Dinamica drepturilor reale principale
• Publicitatea imobiliară și apărarea drepturilor reale principale

Puncte forte
• abordare critică, analitică a problematicii, cu propuneri și soluții concrete
• analiza normelor juridice din perspectiva principiilor enunțate în noile coduri
• abordare interdisciplinară, cu referiri la științele de ramură: procedură civilă, drept comercial, drept succesoral
• ample referințe bibliografice, în ceea ce privește doctrina și jurisprudența română și străină
• tablă analitică de materii

Despre autor
Valeriu Stoica este profesor universitar doctor la Facultatea de Drept, Universitatea din București, avocat în Baroul București și director al Revistei Române de Drept Privat.

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Mihail Udroiu: Procedură penală. Partea generală. Ediția 4

Mihail Udroiu: Procedura penala. Partea generala. Editia 4

Mihail Udroiu: Procedură penală. Partea generală. Ediția 4

Despre lucrare
Intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură penală (NCPP) a atras după sine restructurarea logicii procesuale în cadrul noului model de proces penal. Această carte, elaborată de unul dintre membrii comisiei de elaborare a proiectului NCPP, conține o prezentare suplă și accesibilă a noilor instituții procedurale din Partea generală a NCPP în scopul înțelegerii intenției legiuitorului, dar și a modului în care se vor aplica în practică noile dispoziții procedurale.

Despre Ediția 4
Această ediție aduce o nouă structurare și prezentare a informațiilor, aptă de a face lucrarea mult mai facil de parcurs. Fiecare capitol este însoțit de un sumar în care sunt evidențiate elementele ce urmează a fi analizate. Totodată, regăsim o restructurare a comentariilor, precum și noi explicații asupra instituțiilor de Procedură penală, Partea generală. Deopotrivă, sunt prezentate și analizate toate soluțiile jurisprudențiale pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție (hotărâri preliminare pentru dezlegarea unor probleme de drept sau recurs în interesul legii) sau de Curtea Constituțională, precum și jurisprudența recentă a instanțelor naționale (în mare parte nepublicată) în interpretarea și aplicarea Codului de procedură penală până la finalul lunii aprilie 2017. Lucrarea conține trimiteri la proiectul de lege de modificare a Codului de procedură penală pus în dezbatere de Ministerul Justiției care urmărește adaptarea legislației procesual penale la soluțiile jurisprudențiale ale Curții Constituționale.

Din cuprins
• dezvoltarea și aprofundarea principiului loialității procesuale, evidențierea diferențelor dintre provocarea la săvârșirea unei infracțiuni și provocarea la probă, analiză detaliată a standardului probei dincolo de orice îndoială rezonabilă
• dezvoltarea unei teorii protecționiste a drepturilor fundamentale în scopul redefinirii sferei de incidență a sancțiunii excluderii probelor nelegal sau neloial administrate
• analiza revirimentelor jurisprudențiale ale CtEDO din cauzele Ibrahim s.a. c. Regatului Unit (drept la apărare) și Buzadji c. Republicii Moldova (măsuri preventive privative de libertate)
• analiza confluențelor procedurilor penale cu cele fiscale
• prezentare detaliată a modului în care se aplică în practică instituții precum: arestul la domiciliu, participarea autorizată la anumite activități, consultarea dosarului, atribuțiile judecătorului de drepturi și libertăți etc.
• soluții jurisprudențiale ale instanței supreme și ale altor instanțe naționale
• jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele contra României, în scopul relevării modului în care normele NCPP trebuie interpretate din perspectiva instanței de la Strasbourg
• conține trimiteri la proiectul de lege de modificare a Codului de procedură penală pus în dezbatere de Ministerul Justiției care urmărește adaptarea legislației procesual penale la soluțiile jurisprudențiale ale Curții Constituționale
• peste 100 de grile și răspunsuri

Puncte forte
• una dintre cele mai performante cărți de Procedură penală, Partea generală în înțelegerea și aplicarea NCPP
• informații complete pe fiecare temă de Procedură penală, Partea generală
• o nouă structurare și prezentare a informațiilor apte de a face lucrarea mult mai facil de parcurs
• sumar pentru fiecare capitol în care sunt evidențiate în esență elemente ce urmează a fi analizate
• peste 650 de noi comentarii ale instituțiilor de Procedură penală, Partea generală
• analiza tuturor soluțiilor pronunțate în recurs în interesul legii și hotărâri preliminare până în aprilie 2017
• analiză deciziilor Curții Constituționale

Despre autor
Mihail UDROIU este doctor în drept și formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii la disciplina drept penal și drept procesual penal. Membru al Comisiei de elaborare a proiectului Noului Cod penal și al proiectului Noului Cod de procedură penală și al Comisiei de elaborare a proiectului Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale. Autor a peste 60 de studii și articole publicate în reviste de specialitate. Premiat de Uniunea Juriștilor și de Academia Română pentru 4 lucrări.

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Universul Juridic: Revista română de executare silită nr. 1/2017. Valeriu Stoica: Drept civil. Drepturile reale principale. Mihail Udroiu: Procedură penală. Partea generală. Ediția 4 was last modified: mai 17th, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter