[CUM A FOST] UNEJ. Congresul ordinar anual al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din 21 mai 2021

25 mai 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 387
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CUM A FOST: Congresul al XX-lea al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România

Cu ocazia aniversării a 20 de ani de executare silită în sistem liberal în România și de la înființarea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, a avut loc cel de-al XX-lea Congres anual, eveniment organizat în data de 21 mai 2021, în sistem videoconferință.

Lucrările Congresului al XX-lea au fost conduse de Președintele în exercițiu al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, domnul executor judecătoresc Marius-Iacob Morari.

La ședință au fost convocați să participe reprezentanții legali ai Camerelor Executorilor Judecătorești de pe lângă Curțile de Apel, conducerea Centrului Național de Pregătire și Perfecționare al Executorilor Judecătorești, a Comisiei Superioare de Disciplină, a Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești, precum și membrii Comisiei de Cenzori.

Au onorat invitația Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești: doamna Laura-Iuliana Scântei – Președinte al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări din cadrul Senatului României, doamna Prof. univ. dr. Evelina Oprina – Judecător, Membru al Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Mircea Ursuța – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Justiției, domnul Prof. univ. dr. Marian Nicolae – Conducător științific al Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești, domnul Prof. univ. dr. Adrian Stoica – executor judecătoresc, membru al Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Constanța și Consultant permanent al Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești, domnul Marc Schmitz – Președinte al Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești, domnul Valeriu Devderea – Președinte al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova, domnul Ducu Mihai – fost Președinte al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, domnul Gheorghe – Marius Crafcenco – executor judecătoresc în cadrul Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel București și fost Președinte al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.

Cu prilejul acestui moment de o importanță deosebită pentru profesia de executor judecătoresc, au fost prezentate și mesajele video de felicitare transmise din partea domnului Bogdan Ilea – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Justiției, domnului Conf. univ. dr. Ioan Chelaru – Președinte, Uniunea Juriștilor din România, domnului Alain Ngongang – Președinte al Uniunii Africane a Executorilor Judecătorești, domnului Patrick Gielen – Consilier internațional al Camerei Executorilor Judecătorești din Belgia, domnului Malone Cunha – Președinte ASSOAJG al statului Para, Brazilia, doamnei Naifissa Amrani – executor judecătoresc, Algeria, domnului Omar Ruiz – membru al Comisiei Naționale a Uniunii Europene, Argentina și doamnei Ferdaws el Behi – executor judecătoresc, Tunisia.

Lucrările Congresului au debutat cu următoarele alocuțiuni ale invitaților:

Mesajul de felicitare transmis de doamna Laura-Iuliana Scântei – Președinte al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări din cadrul Senatului României pentru activitatea depusă de executorii judecătorești și a scos în evidență rolul important pe care îl are executorul judecătoresc în rândul profesiilor liberale, ca factor determinant în asigurarea ducerii la îndeplinire a actului de justiție: „20 de ani de existență în slujba unui serviciu public, adesea criticat, adesea apreciat dar, cu siguranță, extrem de necesar pentru condiționarea societății și respectarea cadrului de legalitate în ceea ce privește îndeplinirea raporturilor juridice care sunt o componentă economică, o componentă financiară, adeseori neadusă la îndeplinire în mod voluntar de către cei obligați.

Mesaj video

Doamna judecător Evelina Oprina, membru al Consiliului Superior al Magistraturii:

„La acest moment aniversar, îmi reafirm încrederea și valorile comune dintre profesiile noastre, de judecător, dar și de procuror, și cea de executor judecătoresc pentru că vreau să cred că numai o cooperare și un dialog interprofesional între noi poate să conducă la o mai bună înțelegere a raporturilor dintre noi ca profesioniști ai dreptului, la o mai bună înțelegere a rolului fiecăruia dintre noi în societate, în general, și în înfăptuirea actului de justiție, în special. Eu cred că profesiile noastre au niște principii comune, respectiv: umanismul și profesionalismul și integritatea, buna credință, curajul și asumarea și transparența. Cred că acestea sunt garanții ale unui act de justiție eficient și de înaltă calitate profesională și umană.

Mesaj video

Domnul Mircea Ursuța, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Justiției, a transmis un mesaj de felicitare, de unitate, de colaborare și bună comunicare interinstituțională între Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, aducând totodată, în prim plan, nevoia de digitalizare necesară eficientizării desfășurării activității de executare silită și necesitatea asigurării unui cadru legislativ de actualitate.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Mesaj video

Domnul prof. univ. dr. Marian Nicolae, conducător științific al Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești:

„Executarea silită este un element esențial procesului civil și fără o executare silită eficientă, fără ca drepturile subiective civile consfințite în hotărâri judecătorești sau în alte titluri executorii, acestea nu ar putea fi considerate drepturi efective și reale, ci pur și simplu drepturi pur formale și iluzorii. Trebuie aduse și realizate efectiv și de multe ori presupun intervenția executorului judecătoresc. […] Îmi exprim bucuria și satisfacția că ordinul profesional al executorilor judecătorești a devenit un ordin respectabil, evident că este și trebuie să fie consolidat în continuare, acest lucru depinzând în primul rând de executorii înșiși dar și de stat pentru că statul este, după cum știm, cel care trebuie să asigure executarea în mod prompt și eficient a oricărui titlu executoriu.

Mesaj video

Domnul prof. univ. dr. Adrian Stoica, executor judecătoresc, membru al Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Constanța și Consultant permanent al Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești:

„20 de ani reprezintă o vârstă la care o profesie ajunge la o maturitate, este un moment în primul rând de bucurie, dar în același timp un moment al bilanțurilor, al evaluărilor pe care le putem realiza în ceea ce privește evoluția acestei profesii în România.”

Mesaj video

Domnul Marc Schmitz, Președinte al Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești:

„Atribuțiile executorilor judecătorești din România sunt similare cu cele ale executorilor judecătorești din Franța, Belgia, Luxemburg și Regatul Țărilor de Jos în privința executării hotărârilor judecătorești și a măsurilor provizorii, notificarea actelor judiciare și extrajudiciare, recuperarea amiabilă a creanțelor, constatările faptelor materiale.

Mesaj video

Domnul Valeriu Devderea, Președinte al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova, a felicitat colegii executori judecătorești din România și a transmis mulțumiri față de buna colaborare interinstituțională ce a existat și exista între cele două țări.

„Noi, cei ce vorbim aceeași limbă, vom avea posibilitatea să fim alături unul de altul, să ne susținem și să mergem cu pași siguri pentru a dezvolta această profesie.

Mesaj video

Domnul Ducu Mihai, fost Președinte al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, a prezentat câteva momente istorice ce au condus la consolidarea profesiei de executor judecătoresc și implicit a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, încheind cu felicitările aferente momentului aniversar.

Mesaj video

Domnul Gheorghe-Marius Crafcenco, executor judecătoresc în cadrul Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel București și fost Președinte al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești:

„Trăim un moment de sărbătoare dar și unul de bilanț la 20 ani de la punerea în aplicare a Legii 188/2000, lege-cadru care reglementează activitatea noastră, a executorilor judecătorești.

Mesaj video

Mesajele video de felicitare transmise și de alți reprezentanți ai Ministerului, ai profesiilor juridice, colegi, executori judecătorești din alte țări, sunt prezentate în cele ce urmează:

Domnul Bogdan Ilea, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Justiției:

„Profesia de executor judecătoresc reglementată de Legea 188/2000 este de-o importanță majoră în cadrul sistemului judiciar, fiind o profesie liberală și independentă. [] Executorii judecătorești îndeplinesc acte de autoritate publică, fiind participanți indispensabili la executarea silită, parteneri importanți ai justiției, având în vedere rolul deosebit pe care îl îndeplinesc în cadrul procesului civil, precum și consecințele activității lor. Se poate susține cu totul întemeiat că este necesar ca profesiile liberale, inclusiv profesia de executor judecătoresc, să fie așezate pe criterii de profesionalism, competență și etică profesională.[]Ministerul Justiției în activitatea desfășurată la nivel legislativ, cu ocazia exercitării rolului său instituțional, va urmări cu maximă preocupare perfecționarea cadrului legal în materia profesiei de executor judecătoresc.

Mesaj video

Domnul Conf. univ. dr. Ioan Chelaru, Președinte, Uniunea Juriștilor din România:

Profesia de executor judecătoresc „este o profesie specială în sensul în care prezintă dificultăți pe care alte profesii din zona juridică nu le au și pentru a exercita o asemenea profesie toți dintre dumneavoastră trebuie să aibă niște calități speciale. În afara unei pregătiri teoretice, în afara unei pregătiri psihologice, situațiile în care sunteți puși în procedura de executare silită de cele mai multe ori sunt inedite, și aceasta înseamnă calități speciale pe care ca persoane cei care exercită profesia de executor judecătoresc trebuie să le aibă.

Mesaj video

Domnul Alain Ngongang, Președinte al Uniunii Africane a Executorilor Judecătorești Mesaj video

Domnul Patrick Gielen, consilier internațional al Camerei Executorilor Judecătorești din Belgia Mesaj video

Domnul Malone Cunha, președinte ASSOAJG al statului Para, Brazilia Mesaj video

Doamna Naifissa Amrani, executor judecătoresc, Algeria Mesaj video

Domnul Omar Ruiz, membru al Comisiei Naționale a Uniunii Europene, Argentina Mesaj video

Doamna Ferdaws el Behi – executor judecătoresc, Tunisia Mesaj video

Domnul Julio Piumato, secretar general UEJN, Argentina Mesaj video

De asemenea, a fost prezentată activitatea Consiliului Uniunii, punctându-se intervențiile avute de reprezentanții profesiei în plan legislativ, colaborarea cu instituții semnificative pe plan național, măsurile luate în plan organizatoric și eforturile depuse în direcția îmbunătățirii stării profesiei, precum și activitatea Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești, a Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești, a Comisiei Superioare de Disciplină și măsurile luate de conducerile acestora pentru îmbunătățirea activității și creșterea prestigiului profesiei.

Sursa informației

 


Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ), prin Consiliul UNEJ, în temeiul dispozițiilor art. 29 alin. (4) și ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Congresul anual al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, în data de 21 mai 2021, ora 10:00.

De asemenea, având în vedere contextul actual, Consiliul UNEJ a luat decizia, pentru protejarea tuturor persoanelor implicate, de a organiza cel de-al XX-lea Congres exclusiv în mediul online.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

[CUM A FOST] UNEJ. Congresul ordinar anual al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din 21 mai 2021 was last modified: mai 25th, 2021 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.