UNEJ. Admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică – 2021

7 oct. 2021
Vizualizari: 689

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, sub coordonarea și controlul Ministerului Justiției, organizează concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică, în data de 18 noiembrie 2021, ora 15:00, în București.

Cu cel puțin 10 zile înainte de data concursului sau examenului va fi stabilită și comunicată adresa exactă a desfășurării acestuia.

Data limită de înscriere este 28 octombrie 2021, inclusiv.

În vederea înscrierii, candidații trebuie să prezinte un dosar care să conțină, în ordinea enumerării, următoarele documente:

− Cerere de înscriere, în original;

− Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, anexă la cererea de înscriere, în original;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

− Act de identitate (B.I. sau C.I.) – copie certificată pentru conformitate de candidat;

− Certificat de naștere și certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie certificată pentru conformitate de candidat;

− Diplomă de licență – copie legalizată sau copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana desemnată de Camera unde se depune cererea. În vederea certificării, documentul se prezintă în original, urmând a fi restituit ulterior.

− Carnet de muncă, copie certificată pentru conformitate de candidat și/sau Adeverință de vechime din care să reiasă vechimea în domeniul juridic, copie certificată pentru conformitate de candidat;

− Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că persoana care își depune candidatura are capacitate deplină de exercițiu, în original;

− Cazier judiciar, în original;

− Adeverință medicală din care să rezulte că persoana care candidează este aptă din punct de vedere medical să exercite profesia de executor judecătoresc, în original;

− Dovada plății taxei de înscriere, în original;

− Alte documente relevante (pentru departajarea candidaților în conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000).

Taxa de înscriere la examenul de definitivat este de 4000 de lei și se va achita după cum urmează:

− 20% din cuantumul taxei, respectiv suma de 800 de lei în contul Camerei unde urmează să se depună cererea de înscriere;

− 80% din cuantumul taxei, respectiv suma de 3200 de lei se va achita în oricare dintre conturile UNEJ: RO84 BRDE 441S V922 1004 4410 – B.R.D. Șincai, RO98 BREL 0002 0010 6873 0101 – Libra Bank Nerva Traian, cu mențiunea „taxă concurs 3 ani 2021”.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Tematica poate fi vizualizată aici.

Pentru mai multe detalii privind cererea de înscriere și modelul de declarație, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și UNEJ. Concursul de schimbare a sediilor birourilor executorilor judecătorești dintr-o circumscripție în alta – 19 noiembrie 2021

UNEJ. Admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică – 2021 was last modified: octombrie 7th, 2021 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.