[UPDATE: Modificarea Hotărârii nr. 120/29-30.01.2021 a Consiliului privind examenul de absolvire a cursurilor INPPA] UNBR. Ședința Consiliului din datele de 10 și 11 septembrie 2021

17 sept. 2021
Vizualizari: 344
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 16 septembrie 2021: Modificarea Hotărârii nr. 120/29-30.01.2021 a Consiliului privind examenul de absolvire a cursurilor INPPA

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat minuta ședinței Consiliului din 10 și 11 septembrie 2021.

Redăm, în continuare, principalele decizii adoptate:

„1. Consiliul UNBR a analizat Raportul Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1) în legătură cu propunerile de modificare a legislației primare/secundare/terțiare a profesiei de avocat, propuneri formulate de delegații la Congresul Avocaților 2021, precum și ulterior, de membrii Consiliului UNBR și transmise GL1. Consiliul UNBR a luat act de poziția grupului cu privire la propunerile analizate și a constatat că propunerile se pot grupa pe mai multe categorii: modificarea și completarea Legii nr. 51/1995, modificarea și completarea statutului profesiei de avocat, modificarea și completarea Protocolului tripartit privind onorariile pentru prestațiile avocațiale din oficiu. Consiliul UNBR a aprobat raportul și a acordat termen pentru redactarea propriu-zisă a prevederilor, după cum urmează:

– prevederile acceptate privind Legea nr. 51/1995, vor face obiectul unui proiect de lege unitar; membrii Consiliului sunt invitați să facă propuneri concrete privind legea, până la ședința Consiliului în decembrie 2021, urmând ca proiectul închegat să fie prezentat Consiliului de GL1 în luna martie 2022;

– prevederile acceptate privind Statutul profesiei de avocat vor fi incluse într-un proiect de modificare și completare a acestuia, ce va fi prezentat de GL1 în luna decembrie 2021;

– propunerile privind Protocolul tripartit vor fi avute în vedere în discuțiile cu Ministerul Justiției și Ministerul Public.

2. Consiliul UNBR a analizat și prevederile art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995, astfel cum au fost modificate prin Decizia Curții Constituționale nr. 225/2017, împreună cu propunerile GL1 și a barourilor/avocaților care au remis propuneri în acest sens. S-a decis adoptarea ca principiu a unui text cu următorul sens (ca principiu): este nedemn avocatul condamnat definitiv la pedeapsa închisorii pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție, dacă menținerea în profesie este de natură să aducă atingere principiilor profesiei de avocat; măsura de menținere sau de excludere din profesia de avocat se dispune de către Comisia Permanentă a UNBR, în baza regulilor/criteriilor de aplicare unitară adoptate de Consiliul UNBR; propunerea se înaintează la GL1 pentru redactarea textului final, împreună cu criteriile menționate;
În ce privește amânarea aplicării pedepsei și renunțarea la aplicarea pedepsei se va remite un punct de vedere unitar în sensul că ambele sunt cauze care exclud nedemnitatea avocatului condamnat în aceste ipoteze.

(…)

5. La propunerea Comisiei Permanente, Consiliului UNBR a decis modificarea Hotărârii nr. 120 din 29-30 ianuarie 2021 a Consiliului UNBR privind examenul de absolvire a cursurilor INPPA, în anul 2021, astfel:

– având în vedere că disponibilitatea spațiului de examen din incinta Complexului Romexpo în luna noiembrie 2021 nu permite organizarea examenului la data stabilită anterior de organele profesiei de avocat, examenul se va desfășura într-o singură zi, la data de 5 noiembrie 2021;

– proba scrisă 2 – la disciplinele din pachetul A sau B de discipline opționale ales de cursanți la începerea activității de formare din anul II, se va echivala cu calificativul obținut la încheierea activității de formare la aceste discipline (în cazul cursanților actualului ciclu al anului II), respectiv cu calificativul obținut la testarea scrisă la aceste discipline, care va fi organizată, în condiții de gratuitate, în sistem față în față, anterior examenului de absolvire a INPPA, (în cazul avocaților stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a INPPA în sesiuni anterioare, nu sunt cursanți ai actualului ciclu al anului II și care figurează în evidențe ca fiind înscriși la unul din pachetele de discipline opționale).

6. Consiliul UNBR a reanalizat prevederile Hotărârii nr. 173/24.06.2021 și a decis modificarea/completarea pentru evidențierea mai clară a distincției dintre publicitatea formelor de exercitare a profesiei și publicitatea profesională. Totodată, s-a aprobat Ghidul de bune practici privind comunicarea avocatului și a formelor de exercitare a profesiei, ca anexă la Statutul profesiei de avocat.

7. Consiliul UNBR a analizat proiectul Regulamentului privind procedura de avizare a înscrierii avocaților pe platformele online de intermediere a serviciilor juridice și a decis ca acesta (împreună cu toate observațiile și propunerile adresate în cadrul ședinței), să fie reportat pentru ședința Consiliului din decembrie 2021.
Proiectul Platformei UNBR de Intermediere avocat client, inclusiv aspectele ce au fost ridicate de membrii Consiliului în ședințele anterioare, va face obiectul analizei Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat (GL6), care va înainta un raport clarificator până la ședința Consiliului din decembrie 2021 (…)”.

Sursa informației

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II


Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), prin decizia nr. 38-DP-2021 din 31 august 2021, a convocat ședința Consiliului, la Mamaia, jud. Constanța, pentru zilele de vineri, 10 septembrie a.c., și sâmbătă, 11 septembrie 2021

Ordinea de zi este următoarea:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului UNBR din data de 24 iulie 2021;

2. Măsuri de punere în aplicare a hotărârilor Congresului avocaților 2021. Analiza și dezbaterea propunerilor Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1);

3. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Cartierul Justiției, Platforma UNBR de intermediere avocat client);

4. Informare privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat sesiunea, septembrie 2021. Propunerea de modificare a hotărârii privind organizarea examenului de dobândire a titlului de avocat definitiv (din ședința CP din data de 25-26 august 2021);

5. Proiectul Ghidului de bune practici privind publicitatea avocatului și a formelor de exercitare a profesiei. Informare a Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind deontologia profesiei, inclusiv privind publicitatea (GL3);

6. Măsuri privind celebrarea Zilei Europene a Avocaților (25 octombrie);

7. Lucrări curente;

8. Diverse.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și UNBR. Curs online cu tema „Unele considerații privind jurisprudența CEDO sub aspectul nondiscriminării” − 1-2 septembrie 2021

[UPDATE: Modificarea Hotărârii nr. 120/29-30.01.2021 a Consiliului privind examenul de absolvire a cursurilor INPPA] UNBR. Ședința Consiliului din datele de 10 și 11 septembrie 2021 was last modified: septembrie 17th, 2021 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: