[UPDATE: Prezentarea de către candidații la examenul de primire în profesia de avocat a certificatului de vaccinare/documente alternative] UNBR. Ședința Comisiei Permanente din data de 9 septembrie 2021

17 sept. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
969 views

Update 16 septembrie 2021: Prezentarea de către candidații la examenul de primire în profesia de avocat a certificatului de vaccinare/documente alternative

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat minuta ședinței Comisiei Permanente din 9 septembrie 2021.

Redăm, în continuare, principalele decizii adoptate:

„1. Comisia Permanentă a soluționat ultimele aspecte privind examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021; comisia națională de examen, probleme privind unii candidați, măsurile sanitare; completarea documentației de către candidații care nu au fost în posibilitatea de a o depune în termen, se va face până cu 5 zile înainte de data examenului (14 septembrie); ca o măsură suplimentară, s-a decis prezentarea de către candidați a certificatului de vaccinare (certificat digital european COVID-19) sau, alternativ, a dovezii testului negativ (i) antigen COVID efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la examen sau (ii) RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de prezentarea la examen, sau, după caz după caz, a dovezii infectării cu COVID-19 în ultimele 6 luni, eliberate de instituțiile competente;

2. Comisia Permanentă a decis să propusă Consiliului UNBR modificarea Hotărârii nr. 120 din 29-30 ianuarie 2021 a Consiliului UNBR privind examenul de absolvire a cursurilor INPPA, în anul 2021, astfel:

– având în vedere că disponibilitatea spațiului de examen din incinta Complexului Romexpo în luna noiembrie 2021 nu permite organizarea examenului la data stabilită anterior de organele profesiei de avocat, examenul se va desfășura într-o singură zi, la data de 5 noiembrie 2021;

– proba scrisă 2 – la disciplinele din pachetul A sau B de discipline opționale ales de cursanți la începerea activității de formare din anul II, se va echivala cu calificativul obținut la încheierea activității de formare la aceste discipline (în cazul cursanților actualului ciclu al anului II), respectiv cu calificativul obținut la testarea scrisă la aceste discipline, care va fi organizată, în condiții de gratuitate, în sistem față în față, anterior examenului de absolvire a INPPA, (în cazul avocaților stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a INPPA în sesiuni anterioare, nu sunt cursanți ai actualului ciclu al anului II și care figurează în evidențe ca fiind înscriși la unul din pachetele de discipline opționale).

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

3. Comisia Permanentă a luat act de tema propusă de CCBE pentru Ziua Europeană a Avocaților (ZEA) 2021: «No justice without independent lawyers»/«Pas de justice sans avocats indépendants»/«Justiția nu există fără avocați independenți». S-a decis ca UNBR și Baroul București să organizeze un eveniment comun, în principiu în data de 22 octombrie 2021, ocazie cu care vor fi invitați să participe reprezentanți ai organismelor internaționale la care UNBR este membru, precum și ai uniunilor cu care UNBR are convenții de conlucrare; barourile sunt invitate să organizeze evenimente legate de Ziua Europeană a Avocaților, UNBR urmând să acorde sprijin logistic; s-a decis instituirea unei comisii de organizare a evenimentului, care va lua măsurile corespunzătoare de organizare, inclusiv pentru apariția unei reviste/broșuri dedicate, ce va conține toate materialele publicate cu ocazia celebrării ZEA din București și din țară.

4. Comisia Permanentă a decis aprobarea măsurilor corespunzătoare pentru începerea procedurilor de reautorizare a UNBR ca operator al Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), având în vedere că, la 22 decembrie a.c., expiră autorizația eliberată operatorului UNBR de către Ministerul Justiției – Autoritate de Supraveghere a RNPM.

5. Comisia Permanentă a analizat Raportul Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1) în legătură cu propunerile de modificare a legislației primare/secundare/terțiare a profesiei de avocat, propuneri formulate de delegații la Congresul Avocaților 2021, precum și ulterior, de membrii Consiliului UNBR și transmise GL1. Comisia Permanentă a luat act de poziția grupului cu privire la propunerile analizate, ce vor fi supuse Consiliului UNBR în ședința din 10-11.09.2021.

6. Comisia Permanentă a luat act de informarea făcută privind proiectul Cartierul Justiției, în urma rundei de negocieri cu arhitectul din lunile iulie/august; în Consiliul UNBR se va analiza și decide acordarea unui mandat pentru continuarea negocierilor cu arhitectul, urmând ca, ulterior, să fie supus aprobării contractul de proiectare; pentru moment, proiectul va înainta în ce privește proiectarea cu UNBR, urmând ca ulterior să aibă loc o analiză cu ceilalți participanți (CAA, Baroul București, Filiala București a CAA) în ce privește necesarul de spații și împărțirea cheltuielilor.
Proiectul Platforma UNBR de Intermediere avocat client, împreună cu aspectele ce au fost ridicate de membrii consiliului în ședințele anterioare, vor face obiectul analizei Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat (GL6), care va înainta un raport clarificator cu privire la toate aspectele ridicate în Consiliul UNBR, până la ședința Consiliului din decembrie 2021 (…)”.

Sursa informației


Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), prin decizia nr. 37-DP-2021 din 31 august 2021, a convocat ședința Comisiei Permanente, în localitatea Mamaia, județul Constanța, în data de 9 septembrie 2021.

Ordinea de zi este următoarea:

− Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Comisiei Permanente din data de 23 iulie 2021 și 25-26 august 2021;

− Discutarea unor proiecte cu impact economic (Cartierul Justiției, Platforma UNBR de intermediere avocat client);

− Măsuri de punere în aplicare a hotărârilor Congresului avocaților 2021. Informare privind propunerile Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1);

− Informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

− Măsuri privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat;

− Măsuri privind celebrarea Zilei Europene a Avocaților (25 octombrie);

− Lucrări curente;

− Diverse.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și UNBR. Curs online cu tema „Unele considerații privind jurisprudența CEDO sub aspectul nondiscriminării” − 1-2 septembrie 2021

[UPDATE: Prezentarea de către candidații la examenul de primire în profesia de avocat a certificatului de vaccinare/documente alternative] UNBR. Ședința Comisiei Permanente din data de 9 septembrie 2021 was last modified: septembrie 17th, 2021 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter