[UPDATE: Minuta ședinței din 28 decembrie] UNBR. Ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente din 18 decembrie 2020

11 ian. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 197
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 11 ianuarie 2021: Minuta ședinței Comisiei Permanente, în sistem videoconferință, din 28 decembrie 2020

Potrivit paginii oficiale (www.unbr.ro), Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat minuta ședinței Comisiei Permanente din 28 decembrie 2020, organizată în sistem videoconferință.

Redăm, în continuare, principalele decizii adoptate:

Se continuă discutarea punctelor 4-8 ale ordinii de zi a Comisiei Permanente din 18.12.2020

La ședință au fost invitați să participe următorii: dl. av. Călin-Andrei Zamfirescu, Președintele de onoare al U.N.B.R., dl. av. Mihăiță Bubatu, Președintele Casei de Asigurări a Avocaților și, pentru pct. 2 al ordinii de zi, decanii barourilor, precum și, pentru pct. 5 (Proiect Optimus) și 6 al ordinii de zi, dl. av. Lucian-Bernd Săuleanu, Decanul Baroului Dolj.

Comisia Permanentă a analizat o propunere de calendar al ședințelor/activităților UNBR pentru anul 2021, pe care a avizat-o urmând să o supună aprobării Consiliului UNBR. Se va păstra regula ședințelor în sistem videoconferință ale Comisiei Permanente ori de câte ori este nevoie.

Se va analiza posibilitatea ca prima ședință a Consiliului UNBR sa fie în format fizic, inclusiv prin identificarea capacității în orașele din zona verde sanitară. În măsura în care acest lucru nu este posibil, la începutul anului se va elabora un set de reguli care să facă posibilă ședința în format videoconferință.

Comisia Permanentă a analizat execuția bugetară până la data de 27 decembrie 2020 și a constatat că deficitul bugetar este mai mic decât s-a anticipat, ca urmare a scăderii cheltuielilor la anumite capitole. Comisia Permanentă a avizat proiectul de rectificare bugetară între capitolele bugetului pe anul 2020, urmând a fi supus aprobării Consiliului UNBR. De asemenea, s-a analizat și un proiect de buget pentru anul 2021, conceput pe echilibru între venituri și cheltuieli, care poate fi modificat în funcție de proiectele profesiei care se aprobă a fi implementate de către Consiliul UNBR. Proiectul va fi supus aprobării Consiliului UNBR la proxima ședință.

Comisia Permanentă a analizat stadiul proiectelor aflate pe agenda profesiei pe anul 2020, urmând să propună Consiliului UNBR soluții cu privire la fiecare dintre acestea. În ce privește proiectul Cartierul Justiției s-a aprobat constituirea unei comisii de lucru privind proiectul formată din Președintele UNBR, Președintele CAA, Decanul Baroului București și Directorul INPPA. La acești membrii, care vor avea statul permanent, indiferent de persoana care ocupă demnitatea se adaugă și alți membri ai Comisiei Permanente, la solicitarea acestora. S-a aprobat să facă parte din comisia de lucru și următorii avocați membrii ai Comisiei Permanente: Ion Turculeanu, Daniel Fenechiu, Antonio Iordan, Sergiu Stănilă. Comisia de lucru se va întruni în prima parte a lunii ianuarie 2021 pentru a decide cu privire la aspectele incipiente ale proiectului. Comisia Permanentă a fost de acord ca proiectul de buget să prevadă o sumă distinctă cu destinația Cartierul justiției, care să acopere cheltuielile incipiente necesare pentru proiect.

În legătură cu Proiectul propus de Editura Universul Juridic se vor înainta solicitări de ajustare a ofertei astfel încât aceasta să corespundă mai bine nevoilor profesiei.

Referitor la Proiectul privind Platforma de intermediere avocat-client, care va fi analizat la proxima ședință a Consiliului UNBR, Comisia Permanentă a decis ca să se prevadă distinct în proiectul de buget o sumă cu această destinație, pentru costurilor de început ale acestuia.

Comisia Permanentă a luat act de Informarea privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM. Se apreciază că va avea loc o creștere a veniturilor obținute cin această activitate ca urmare a modificărilor legislative intervenite anul trecut. Viziunea asupra caracterului durabil al acestei creșteri este însă una temperata, având în vedere și sesizarea Curții Constituționale a României cu privire la pretinsa neconstituționalitate a Legii nr. 196/2020. Comisia a fost informată că, în urma ședințelor de lucru cu agenții împuterniciți UNBR-RNPM, s-au remis propuneri către Ministerul Justiției privind procedurile de operare în Registrul Național de Publicitate Mobiliară solicitându-se clarificarea regulamentelor, formularelor și procedurilor de înregistrare a unor operațiuni în Registru. Comisia Permanentă a fost informată de măsurile luate pentru recuperarea debitelor agenților. Pe viitor, se vor lua măsurile corespunzătoare pentru creșterea eficienței manageriale.

Comisia Permanentă a luat act de punctul de vedere al Consiliului Concurenței la solicitarea UNBR privind Hotărârea Consiliului UNBR nr. 82/17-18 iulie 2020 privind „Ghidul orientativ al onorariilor minimale”. Ghidul va intra în vigoare prin simpla ajungere la data prevăzută în hotărârea de adoptare. Față de poziția Consiliului Concurentei însă, în proxima ședință a Consiliului UNBR se va analiza dacă se impune completarea hotărârii cu prevederi exprese care să întărească caracterul de recomandare și faptul că aceste reglementari nu au vreun impact în privința răspunderii disciplinare.

Comisia Permanentă a analizat și măsurile viitoare ce trebuie luate în cazul avocatului Robert-Mihăiță Roșu, după publicarea poziției Comisiei Permanente și expirarea termenului recomandat privind motivarea condamnării). Se are în vedere sesizarea organismelor internaționale în care UNBR și barourile sunt parte, pentru a-și exprima poziția cu privire la situația în cauză.

Comisia Permanentă a decis convocarea Comisiei Permanente, în sistem vot electronic, în 29.12.20202, pentru a vota cu privire la proiectele de hotărâri ale Consiliului de conducere a INPPA privind calendarul anul I și II și privind formatorii pentru disciplinele opționale de studiu, precum și la lucrările din Tabelul de lucrări.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Prin vot electronic, Comisia Permanentă a aprobat proiectele de hotărâri ale Consiliului de conducere a INPPA sus menționate și a soluționat 33 de lucrări cuprinse în Tabelul de lucrări, dintre care 8 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților.

Sursa informației

Update 24 decembrie 2020: Minuta ședinței Comisiei Permanente, în sistem videoconferință, din 18 decembrie 2020

Potrivit paginii oficiale (www.unbr.ro), Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat minuta ședinței Comisiei Permanente din 18 decembrie 2020, organizată în sistem videoconferință.

Redăm, în continuare, principalele decizii adoptate:

Comisia Permanentă a dezbătut cu prioritate, împreună cu decanii barourilor care au dat curs invitației de a participa la videoconferință: Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Buzău, Cluj, Constanța, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Sibiu, Vaslui și Vâlcea (Decanii Barourilor Alba, București, Prahova și Timiș sunt membrii ai Comisie Permanente), următoarele subiecte:

Comisia Permanentă a luat act de faptul că toate documentele privind propunerile CAA au fost comunicate către membrii Consiliului UNBR în timp util.

Președintele CAA a prezent pe scurt propunerile Consiliului de administrație a CAA privind următoarele:
– Indicatorii din sistemul CAA pentru anul 2021 (stabilirea valorii venitului de referință; majorarea valorii punctului de pensie cu rata inflației; contribuția minima si maxima in sistem; majorarea cuantumului ajutorului pentru creșterea copilului; stabilirea contribuției la fondul de funcționare și dezvoltare a CAA);
– Programul investițional;
– Propunerea de adoptare de către Consiliul UNBR a unei decizii interpretative referitoare la compensarea între fondurile sistemului;
– Proiectul Regulamentului de regularizare anuală a contribuțiilor la sistemul CAA;
– Posibilitatea introducerii contribuțiilor facultative în sistemul CAA.

Totodată, Comisia Permanentă a apreciat că se impune convocarea Consiliului UNBR în cursul lunii ianuarie.

De asemenea, a fost validat examenul de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – sesiunea noiembrie 2020.

Comisia Permanentă și-a exprimat acordul privind stabilirea suprafeței necesare pentru sediul destinat avocaților la 9.000 mp, care se încadrează în valoarea maximală a coeficientului de utilizare a terenului (CUT) stipulată în Planul Urbanistic Zonal al Sectorului 3 aplicabil Cartierului pentru justiție.

Comisia Permanentă a luat act de condamnarea de către Înalta Curte de Casație și Justiție a domnului av. R.-M. R., după ce, anterior, judecătorul de drepturi și libertăți și prima instanță au dispus măsuri radical opuse.

Comisia Permanentă a luat poziție și la data de 18 decembrie 2015, în contextul punerii sub învinuire a aceluiași avocat, în legătură cu activitatea sa profesională.

Comisia Permanentă a decis amânarea discutării celorlalte puncte aflate pe ordinea de zi într-o nouă ședință în sistem videoconferință, programată pentru ziua de 28 decembrie 2020, începând cu ora 10.00.

Pentru detalii suplimentare, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.unbr.ro), Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat un comunicat privind punctele cu caracter general de pe ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente, organizată în format videoconferință, din data de 18 decembrie 2020:

„1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 29 octombrie 2020;

2. Prezentarea și analizarea materialelor comunicate de Casa de Asigurări a Avocaților (C.A.A.), în vederea propunerii acestora Consiliului UNBR. Discuții privind hotărârile prevăzute de legislația C.A.A. pentru funcționarea unitară a sistemului C.A.A. în anul 2021.

3. Validarea examenului absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – sesiunea noiembrie 2020;

4. Avizarea Calendarului de activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat pentru anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului UNBR;

5. Analizarea execuției bugetare 2020 și avizarea Proiectului de buget 2021 în vederea supunerii acestuia aprobării Consiliul UNBR; Discutarea unor proiecte cu impact economic;

6. Informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM;

7. Lucrări curente;

8. Diverse.”

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și UNBR. Prelungirea termenului de depunere a avizelor menționate de prevederile art. 61 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat

[UPDATE: Minuta ședinței din 28 decembrie] UNBR. Ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente din 18 decembrie 2020 was last modified: ianuarie 11th, 2021 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter