[UPDATE: Hotărârile Congresului] UNBR. Ordinea de zi a Congresului Avocaților – 25-26 iunie 2021

2 iul. 2021
Vizualizari: 963
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update: Hotărârile Congresului

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat Hotărârile adoptate de Congresul Avocaților.

Atașăm, în continuare, hotărârile:

Hotărârea Congresului avocaților nr. 8/26 iunie 2021 privind propunerile făcute în cadrul dezbaterilor Congresului, precum și materialele scrise transmise Congresului de delegații care au propus adoptarea de hotărâri, rezoluții, apeluri privitoare la modificarea directă de către Congres a unor acte cu caracter infra-parlamentar care intră în competența acestuia, dar și cu privire la modificarea/completarea unor acte normative;

Hotărârea Congresului avocaților nr. 7/26 iunie 2021 privind participarea UNBR la proiectul „Cartierul pentru justiție”;

Hotărârea Congresului avocaților nr. 6/26 iunie 2021 privind componența Comisiei Centrale de Disciplină;

Hotărârea Congresului avocaților nr. 5/26 iunie 2021 privind completarea componenței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România;

Hotărârea Congresului avocaților nr. 4/26 iunie 2021 pentru validarea modificărilor și completărilor aduse Statutului profesiei de avocat și Statutului Casei de Asigurări a Avocaților (CAA), prin delegare de către Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) și mandatarea Consiliului UNBR să adopte, între Congrese, modificări și completări ale acestora;

Hotărârea Congresului avocaților nr. 3/26 iunie 2021 privind aprobarea execuției bugetare a Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) pentru anul 2020 și a proiectului de buget pentru anul 2021, precum și a mandatării Consiliului UNBR să aprobe proiectul de buget pentru anul 2022;

Hotărârea Congresului avocaților nr. 2/26 iunie 2021 privind aprobarea execuției bugetare a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) pentru anul 2020 și a proiectului de buget al UNBR pentru anul 2021, precum și a mandatării Consiliului UNBR să aprobe proiectul de buget al UNBR pentru anul 2022;

Hotărârea Congresului avocaților nr. 1/26 iunie 2021 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI UNBR (între Congresul avocaților 2020 și Congresul avocaților 2021).

Sursa informației


Update: Uniunea Profesiilor Liberale din România susține „Apărarea apărării”

Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPRL) a informat că Președintele acesteia, dl conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu, a participat la Congresul Avocaților, având ca temă „Apărarea apărării”, la invitația domnului av. dr. Traian Briciu, Președinte al UNBR.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Astfel, cu această ocazie, Președintele UPRL a transmis un mesaj de susținere a valorilor de bază ce guvernează profesiile liberale, precum: independența, profesionalismul, păstrarea secretului profesional și autonomia organismelor profesionale în relație cu autoritățile publice.

De asemenea, UPRL își confirmă poziția în sprijinul asigurării independenței exercitării profesiilor liberale. Cu aceasta ocazie au fost adresate felicitări pentru modul în care avocații și-au exercitat activitatea în perioada de pandemie, evitându-se suspendarea activității Instanțelor de judecată, pentru susținerea activităților UPRL și bună colaborare cu celelalte organisme din cadrul Uniunii.

Sursa informației


Update 28 iunie 2021: Rezoluție privind apărarea statului de drept și a egalității de arme între acuzare și apărare

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat Rezoluția privind apărarea statului de drept și a egalității de arme între acuzare și apărare adoptată de Congresul Avocaților la data de 25 iunie 2021.

REZOLUȚIE
PRIVIND APĂRAREA STATULUI DE DREPT ȘI
A EGALITĂȚII DE ARME ÎNTRE ACUZARE ȘI APĂRARE
adoptată de Congresul Avocaților la data de 25 iunie 2021

 – Având în vedere că avocatul este partener indispensabil al justiției, recunoscut ca atare de lege,
– Considerând că încrederea cetățenilor în actul de justiție presupune și încrederea în avocați,
– Având în vedere că egalitatea de arme între acuzare și apărare reprezintă o garanție a statului de drept,
– Analizând fenomenul îngrijorător al declinului dreptului la apărare din ultimii ani,
– Observând conturarea anumitor tendințe periculoase privind abordarea rolului și a atribuțiilor avocaților în actul de justiție, constând în:
• identificarea avocaților cu clienții lor,
• ignorarea dispozițiilor cu privire la secretul profesional, prin audierea ca martori a avocaților în dosare îndreptate împotriva propriilor clienți, și
• percheziții necircumstanțiate în spațiile profesionale ale avocaților,
– Constatând continuarea presiunii exercitate asupra avocaților prin reducerea onorariilor acestora, potrivit unor criterii subiective,
– Constatând subminarea principiilor fundamentale ale profesiei de avocat, în general, precum și a unor principii fundamentale ale avocaturii, în special, cum sunt independența avocatului, libertatea de exercitare a profesiei sale, păstrarea secretului profesional, libertatea de alegere a avocatului,
– Considerând că orice ingerință în aplicarea plenară a acestor principii este de natură a afecta în mod grav independența profesiei de avocat și, pe cale de consecință, independența justiției,

Congresul Avocaților, întrunit în ședința sa din data de 25 iunie, solicită autorităților publice din România luarea, de urgență, a următoarelor măsuri pentru protejarea statului de drept și pentru reechilibrarea balanței între  acuzare și apărare, în vederea restabilirii ordinii de drept:
• Respectarea dreptului justițiabilului la apărare,
• Respectarea prezumției de nevinovăție, a contradictorialității și a principiului egalității de arme între acuzare și apărare,
• Respectarea imunității pledoariei și a opiniilor profesionale ale avocatului,
• Respectarea independenței avocatului și a libertății de exercitare a profesiei sale.

Congresul Avocaților solicită Parlamentului României, Guvernului, Ministerului Justiției și Consiliului Superior al Magistraturii să coopereze cu organizația națională profesională a avocaților (Uniunea Națională a Barourilor din România – U.N.B.R.)  în vederea identificării soluțiilor adecvate pentru protejarea statului de drept și, implicit, a egalității de arme între acuzare și apărare.

De asemenea, Uniunea Națională a Barourilor din România face apel către autorități și către toți cetățenii să protejeze justiția, care se realizează în numele lor.

Congresul Avocaților reafirmă angajamentul constant al corpului avocaților pentru apărarea apărării și a statului de drept din România.

Sursa informației


Update 26 iunie 2021: Mesajele transmise de președinții organizațiilor profesionale de avocați

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat un comunicat prin care redă mesajele transmise de președinții celor mai puternice organizații profesionale ale avocaților, prin care aceștia „au susținut apărarea apărării la Congresul avocaților 2021”.

Redăm, în continuare, discursurile președinților:

− „Statutul de garanți ai apărării drepturilor și libertăților cetățenilor îi face pe avocați vulnerabili la atacuri virulente de genul hărțuirilor, amenințărilor, închisorii, supravegherii și uneori crimelor. Acest statut îi expune presiunilor din partea puterii executive și judecătorești și uneori din partea mediului judiciar și a actorilor non-statali.” −  M. V. G., președintele Consiliului Barourilor Europene;

− „Câteva cazuri larg mediatizate au evidențiat practici din procedurile penale care încalcă independența profesiei de avocat și statul de drept în România. Sunt practici care contravin conceptului tradițional al unui echilibru corect între acuzare și apărare, (…) această situație duce la un lanț al slăbiciunilor care implică subminarea confidențialității profesionale a relației avocat – client și amenințarea dreptului acuzatului la un proces echitabil.” − P. L. R., președintele American Bar Association;

− „Apărarea apărării înseamnă mobilizare solidară pentru protejarea profesiei acolo unde este amenințată. În contextul demonizării repetate a profesiei în toată lumea, urmează să se adopte o convenție europeană care va stabili un mecanism rapid de alarmă față de amenințările la adresa siguranței și independenței avocaților. UIA s-a alăturat acestui demers la nivel european, dar este conștient că succesul nu va fi posibil fără un angajament ferm și pe termen lung din partea statelor.” − J. M. M., președintele Uniunii Internaționale a Avocaților;

− „Nu există niciun fundament în baza căruia avocatul să fie considerat complice al clientului său prin simpla apărare a drepturilor acestuia într-un proces penal și că asta reprezintă de fapt un mod de a intimida avocații. Este o datorie să nu uităm niciodată că oricine are dreptul la apărare printr-un avocat independent și că aceasta este o datorie și față de istoria dreptului nostru european.” − U. W., președintele Baroului Federal German;

− „1 milion de avocați și 250 de barouri care alcătuiesc FBE doresc să vă asigure de întregul suport (…) atacurile asupra avocatului s-au intensificat în această perioadă de criză în toată lumea, dar că indiferent de condiții este inadmisibil ca avocatul să fie identificat cu clientul său. (A fost subliniat – n.r.) rolul fundamental al baroului ca element cheie al funcționării moderne a justiției și inerent oricărei democrații.” − D. A., președintele Federației Barourilor Europene.

 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 25 iunie 2021: Cuvântul de deschidere a lucrărilor Congresului

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat cuvântul de deschidere a lucrărilor Congresului avocaților 2021 rostit de Președinte UNBR, domnul av. dr. Traian-Cornel Briciu.

Redăm, în continuare, discursul:

Stimați invitați,

Stimați colegi,

Înainte de toate, vreau să mulțumesc invitaților noștri pentru că au venit astăzi alături de noi, la Congresul Avocaților 2021, cu tema „Apărarea apărării”.

Doresc să mulțumesc colegilor avocați pentru implicare și pentru faptul că ne-au transmis ideile lor pentru întărirea rolului apărării.

Tematica acestui Congres al Avocaților  a fost propusă în ideea de a găsi soluții la vulnerabilitățile cu care se confruntă apărarea, dar și pentru a construi noi punți de legătură cu toți factorii implicați în evoluția justiției, fie că fac parte din sistemul judiciar, fie că provin din sfera legislativului sau executivului, fie din alte profesii juridice. Pentru că pe toți ne lezează anumite trenduri periculoase care asaltează justiția și care devin tot mai evidente. Iar problemele cu care se confruntă avocatura afectează, la rândul lor, funcționarea justiției.

Suntem interconectați, nu putem funcționa unii fără alții. Nu suntem în concurență, nu suntem pe poziții antagonice. Suntem un tot unitar, un mecanism care nu poate funcționa dacă îi lipsește vreo piesă. Astfel, avem nevoie de o strategie comună pentru gestiona defecțiunile  tot mai mari.

Pe de altă parte, cu toții tindem spre același țel: apărarea statului de drept, care presupune independența justiției în general și independența tuturor profesiilor juridice în special.

Istoria demonstrează că pentru a atinge aceste deziderate, ar trebui să avem o voce unică pentru a promova cultura juridică autentică în fața celei tabloidizate, care tinde să ia amploare.

Și doresc să pun accentul pe necesitatea impulsionării culturii juridice pentru că de aici ni se trag foarte multe. Aceasta s-a degradat foarte mult în ultimii ani și odată cu aceasta s-a erodat și prestigiul profesiilor juridice. Cu această problemă sunt convins că sunt de acord toate profesiile juridice. Văd foarte multă implicare a autorității judiciare pentru a promova educația juridică timpurie, încă din gimnaziu, pentru a forma generații care să înțeleagă noțiuni minime referitoare la instrumentele cu care operează justiția, cu rolul fiecărei profesii juridice. După cum știți, și noi, avocații promovăm educația juridică în școli și chiar contribuit cu idei la modificarea recentă a legii de organizare a profesiei pentru a permite avocaților să predea și la nivel preuniversitar.

Educația juridică este esențială, deoarece avem o mare problemă cu tabloidizarea justiției în general și a profesiei de avocat în special, care se accentuează datorită proliferării mediilor digitale ce nu conferă garanții de calitate și veridicitate a informației juridice și despre justiție.

Legile justiției, procesele sunt zilnic la breaking news de ani de zile, alimentând spectacolul judiciar. Informațiile despre justiție provin de pe Facebook, din voci disparate, populiste, uneori conflictuale. Culmea, cei ce denigrează justiția și avocatura o fac chiar sub masca de luptători anticorupție! Presa abundă de știri care arată clar atentate la independența justiției, care a ajuns miza jocurilor politice.

Problema SIIJ este pe prima pagină de prea mult timp, Curtea Constituțională a României e blamată, Avocatul Poporului este denigrat, judecătorii se plâng de abuzuri, avocații se plâng de abuzuri, conflicte peste conflicte, ignorarea deciziilor instanțelor. Toate acestea duc, în cele din urmă la disoluția autorității judiciare.

Vedem, de asemenea, că toți avem de suferit, nu numai avocații, atunci când balanța dreptății se dezechilibrează, pentru că omul de rând simte asta și blamează justiția în general, pe toți actorii ei.  Și când omul simte că justiția șchiopătează, își găsește refugiul în sisteme de tip totalitar.

De aceea, cred că cel mai important lucru, pentru a apăra în mod real și efectiv statul de drept, este încercăm să vorbim aceeași limbă pentru a impune o cultură juridică autentică.

Avem destule exemple din alte țări cu trecut democratic, care au deviat spre autoritarism. Primii vizați cu pedeapsa închisorii sunt avocații, judecătorii și procurorii incomozi. Și jurnaliștii.  Oameni care, în general, își apără independența, nu se supun, sunt vocali, tind să combată nedreptatea prin prisma profesiei lor.

Când avocatul este identificat cu clientul drepturile individuale încep să decadă.

Cum ar arăta lumea noastră fără avocați independenți? În această perioadă de pandemie am auzit deja multe voci prin difuzor, pare că trăim într-o distopie, pe care trebuie să o conștientizăm și să nu o lăsăm să ajungă la capitolul final.

De aceea, ziua de astăzi este și o invitație de a reflecta împreună la viitorul justiției și al profesiilor noastre.

Av. dr. Traian-Cornel Briciu

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România

Sursa informației


Update 19 iunie 2021: Propunerile formulate de membrii Congresului avocaților 2021

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat propunerile formulate de membrii Congresului avocaților 2021, transmise la UNBR, la data de 19 iunie 2021.

Astfel, printre propunerile enunțate se numără: 

− Completarea Statutului profesiei de avocat (inițiatori: Av. C. L. și Av. D. C.);

− Modificarea Legii nr. 51/1995 (inițiator: Av. D. B.);

− Modificarea Protocolului tripartit încheiat între U.N.B.R, Ministerul Justiției și Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ÎCCJ la 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților (inițiator: Av. G. P.);

− Înființarea unei Instituții financiare nebancare (IFN) sau a unei Case de ajutor reciproc (CAR) (inițiator: Av. S. L.) etc.

 

De asemenea, lista integrală, cuprinzând propunerile formulate la Congresul avocaților 2021, poate fi consultată aici.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


 

 

Update 14 iunie 2021: Raportul Consiliului UNBR/Raportul Consiliului de Administrație al CAA

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat Raportul Consiliului UNBR (împreună cu anexele) la Congresul avocaților 2021 (proiect), precum și Raportul Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România la Congresul avocaților 2021.

Astfel, Raportul Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România și Anexele la acesta se află de la pagina 5 la pagina 295, în documentul atașat.

− La pagina 296 poate fi consultat Raportul Administratorilor privind situația financiara anuala a UNBR la 31 decembrie 2020.

− La pagina 300 poate fi consultata execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

− La pagina 304 poate fi consultat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, împreună cu nota de fundamentare.

− La pagina 310 se afla Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situația financiar contabila pe anul 2020.

− La pagina 325 se afla punctul de vedere al contabilului șef al UNBR privind Raportul Comisiei Centrale de Cenzori.

− La pagina 326 poate fi consultat Raportul Comisiei Centrale de Disciplină.

De asemenea, Raportul Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România la Congresul avocaților 2021 poate fi consultata aici.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat un comunicat privind convocarea Congresului Avocaților, în perioada 25-26 iunie 2021, ora 9:00, organizat la Palatul Patriarhiei, sala Aula Magna.

Redăm, în continuare, ordinea de zi a Congresului:

„1. Dezbaterea temei „Apărarea apărării”. Adoptarea de măsuri în apărarea profesiei de avocat;

2. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului UNBR;

3. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului de conducere al Casei de Asigurări a Avocaților (CAA);

4. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2020 și a proiectului de buget al UNBR pentru anul 2021 – ratificarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 149/14-15 mai 2021. Mandatarea Consiliului UNBR de a aproba proiectul de buget al UNBR pe anul 2022;

5. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2020 și a proiectului de buget al CAA pentru anul 2021. Mandatarea Consiliului UNBR de a aproba proiectul de buget al CAA pe anul 2022;

6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei centrale de cenzori a UNBR;

7. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de cenzori a CAA;

8. Prezentarea raportului anual al Comisiei centrale de disciplină;

9. Ratificarea Hotărârilor Consiliului UNBR de modificare și completare a Statutului profesiei de avocat și a Statutului CAA Mandatarea Consiliului UNBR ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 51/1995;

10. Completarea componenței Consiliului UNBR cu membri supleanți ca urmare a imposibilității temporare a exercitării funcției. Actualizarea compunerii Comisiei centrale de disciplină (dacă se impune);

11. Adoptarea de hotărâri și rezoluții;

12. Diverse.”

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Transmisie LIVE] UNBR. Conferința cu tema „Vulnerabilități actuale ale profesiei de avocat: cauze și remedii”

[UPDATE: Hotărârile Congresului] UNBR. Ordinea de zi a Congresului Avocaților – 25-26 iunie 2021 was last modified: iulie 2nd, 2021 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: