[UPDATE: Rezoluții adoptate] UNBR. Ordinea de zi a Congresului Avocaților – 17-18 iunie 2022

4 iul. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
1.240 views

UPDATE: Rezoluții adoptate

Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat Rezoluțiile adoptate de Congresul Avocaților din 17-18 iunie 2022, astfel:

−  Rezoluția Congresul Avocaților din 17-18 iunie 2022 referitoare la separația puterilor în stat, respectarea Constituției, ordinii de drept, drepturilor și libertăților fundamentale;

−  Rezoluția Congresul Avocaților din 17-18 iunie 2022 privind elaborarea și adoptarea de către Uniunea Națională a Barourilor din România a Strategiei pentru adaptarea profesiei de avocat la cerințele transformării digitale a sistemului judiciar, interconectarea formelor de exercitare a profesiei și a Barourilor la platforma națională de interoperabilitate;

−  Extras din Hotărârea Congresul Avocaților nr. 07/17-18 iunie 2022 privind Protocolul tripartit încheiat între U.N.B.R, Ministerul Justiției și Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ÎCCJ la 14.02.2019/alte propuneri.

Sursa informației


UPDATE: Hotărâri adoptate

Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat Hotărârile adoptate de Congresul Avocaților din 17-18 iunie 2022, astfel:

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 1/17-18 iunie 2022 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2021 și Congresul avocaților 2022);

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 2/17-18 iunie 2022 privind aprobarea execuției bugetare a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) pentru anul 2021 și a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2022, precum și a mandatării Consiliului U.N.B.R. să aprobe proiectul de buget al U.N.B.R. pentru anul 2023;

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 3/17-18 iunie 2022 privind aprobarea execuției bugetare a Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.) pentru anul 2021 și a proiectului de buget pentru anul 2022, precum și a mandatării Consiliului U.N.B.R. să aprobe proiectul de buget pentru anul 2023;

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 4/17-18 iunie 2022 pentru validarea modificărilor și completărilor aduse Statutului profesiei de avocat și Statutului Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.), prin delegare de către Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) și mandatarea Consiliul U.N.B.R. să adopte, între Congrese, modificări și completări ale acestora;

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 5/17-18 iunie 2022 privind completarea componenței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România,

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 6/17-18 iunie 2022 privind componența Comisiei Centrale de Disciplină,

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 7/17-18 iunie 2022 privind propunerile făcute în cadrul dezbaterilor Congresului, precum și materialele scrise transmise Congresului de delegații care au propus adoptarea de hotărâri, rezoluții, apeluri privitoare la modificarea directă de către Congres a unor acte cu caracter infra-parlamentar care intră în competența acestuia, dar și cu privire la modificarea/completarea unor acte normative.

Sursa informației


UPDATE: Alocuțiunile invitaților

Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat alocuțiunile invitaților la festivitatea de deschidere a lucrărilor Congresului avocaților.

Redăm, în continuare, alocuțiunile:

Alocuțiunea doamnei judecător Corina Alina Corbu, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție,

Alocuțiunea doamnei Gabriela Scutea, Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Alocuțiunea Ministrului Justiției, dl Cătălin Predoiu,

Alocuțiunea domnului Robert-Marius CAZANCIUC, Vicepreședintele Senatului,

Alocuțiunea domnului conf. univ. dr. Gheorghe IALOMIȚIANU, Președintele Uniunii Profesiilor Liberale din România și Prim-Vicepreședinte al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Alocuțiunea doamnei Diana IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ, Membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții,

Alocuțiunea domnului Cristian Augustin NICULESCU ȚÂGÂRLAȘ, Președintele Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului României,

Alocuțiunea domnului Dragoș-Theodor IVANOVICI, Președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești,

Alocuțiunea doamnei Olivia-Diana MORAR, Secretar al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Camera Deputaților,

Alocuțiunea domnului Andi-Gabriel GROSARU, Vicepreședinte al Comisiei pentru constituționalitate, Camera Deputaților,

Alocuțiunea doamnei Silvia Uscov, avocat în Baroul București,

Alocuțiunea domnului Robert Roșu, avocat în Baroul București.

 

Sursa informației


UPDATE: Rezoluție adoptată

Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat Rezoluția adoptată de Congresul Avocaților în data de 18 iunie 2022, ca urmare a publicării Deciziilor Curții Constituționale nr. 297/2018 și nr. 358/2022 și a efectelor pe care acestea le produc cu privire la drepturile și libertățile omului.

Astfel, Rezoluția poate fi consultată aici.

Sursa informației


UPDATE: Desfășurarea și festivitatea de premiere

Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat, pe pagina sa de Facebook, informații privind desfășurarea și festivitatea de premiere a Congresului Avocaților 2022. 

Astfel, Congresul Avocaților 2022 a debutat la București în prezența delegaților din țară și ai partenerilor instituționali ai profesiei de avocat. La festivitatea de deschidere, invitații care au luat cuvântul au evidențiat cele mai relevante aspecte în relațiile inter-instituționale și preocupările comune față de justiție și drept.

Printre invitații care au luat cuvântul la festivitatea de deschidere, se numără: Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție,  Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministrul Justiției, Vicepreședintele Senatului, Președintele Uniunii Profesiilor Liberale din România ș.a.

Președintele UNBR, Traian Briciu, a introdus tema Congresului: „Avocatura azi. Tendințe și Perspective” și a punctat principalele tendințe de evoluție ale profesiei.

De asemenea, premiile în bani au fost oferite prin Fundația Naumescu, iar Universul Juridic a sponsorizat premierea tinerilor avocați cu cele patru coduri fundamentate, comentate și adnotate.

Redăm, în  continuare, premiile câștigate:

• Premiul I, 10 000 RON: Av. Parolea Moga Teodora, Baroul Sibiu – Scurte considerații privind impactul digitalizării asupra sistemului judiciar românesc și nevoia de adaptare a profesiei de avocat la noile tehnologii

• Premiul al II-lea, 7 500 RON: Av. Ruxandra Vișoiu, Baroul București – Interprofesionalitatea și cererea de servicii integrate. Aspecte legale și deontologice

• Premiul al III-lea, 5000 RON: Av. stagiar Cristea Elisa Florentina, Baroul București – Patrimoniul de afectațiune profesională. Transformarea formei de organizare și exercitare a profesiei de avocat

• Mențiuni speciale:

− Av. stagiar Ciutacu Ioana, Baroul București – Efectele implementării inteligenței artificiale în justiție asupra drepturilor fundamentale și asupra drepturilor procedurale

− Av. Angelica-Georgiana Alecu, Baroul București – Transformarea justiției și avocaturii în era inteligenței artificiale

− Av. Adina Lupu, Baroul București – Considerații relative la recentul Ghid privind utilizarea inteligenței artificiale (IA) în activitatea avocaților din anul 2022

− Av. Renata Adelina Ionescu, Baroul București – Dinamica exercitării transfrontaliere a profesiei de avocat

− Av. Andreea Simona Ceaușu, Baroul București – În ce măsură avocații ar putea fi înlocuiți de roboți?

Sursa informației


UPDATE: Tabel centralizator cu membrii

Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat tabelul centralizator cu membrii Congresului avocaților 2022, întocmit pe baza comunicărilor barourilor transmise la UNBR.

Tabelul poate fi consultat aici.

Sursa informației


UPDATE: Rapoarte Consilii

Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat Raportul Consiliului UNBR (împreună cu anexele) la Congresul avocaților 2022 și Raportul Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România (CAA) la Congresul avocaților 2022.

Atașăm, în continuare:

Raportul Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România la Congresul avocaților 2022:

− Publicăm Raportul Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (împreună cu anexele) la Congresul avocaților 2022 (proiect).

De asemenea, raportul Consiliului UNBR și Anexele la acesta se află de la pagina 1 la pagina 395.

• La pagina 396 poate fi consultat Raportul Administratorilor privind situația financiara anuala a UNBR la 31 decembrie 2021.

• La pagina 400 poate fi consultata execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

• La pagina 403 poate fi consultat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, împreună cu nota de fundamentare.

• La pagina 411 se afla Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situația financiar contabila pe anul 2021.

• La pagina 427 poate fi consultat Raportul Comisiei Centrale de Disciplină.

Sursa informației


Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat un comunicat privind convocarea Congresului Avocaților, în perioada 17-18 iunie 2022, ora 9:00, organizat la Grand Hotel Bucharest (fost Intercontinental), sala Ronda.

Redăm, în continuare, ordinea de zi a Congresului:

1. Dezbaterea temei „Avocatura azi. Tendințe și perspective”;

2. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului UNBR;

3. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului de conducere al Casei de Asigurări a Avocaților (CAA);

4. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2021 și a proiectului de buget al UNBR pentru anul 2022 – ratificarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 238/11-12 martie 2022. Mandatarea Consiliului UNBR de a aproba proiectul de buget al UNBR pe anul 2023;

5. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2021 și a proiectului de buget al CAA pentru anul 2022. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a aproba proiectul de buget al CAA pe anul 2023;

6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei centrale de cenzori a UNBR;

7. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de cenzori a CAA;

8. Prezentarea raportului anual al Comisiei centrale de disciplină;

9. Ratificarea Hotărârilor Consiliului UNBR de modificare și completare a Statutului profesiei de avocat și a Statutului CAA Mandatarea Consiliului UNBR ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 51/1995;

10. Validarea componenței Consiliului UNBR. ca urmare a modificărilor survenite în perioada scursă de la Congresul anterior. Actualizarea compunerii Comisiei centrale de disciplină;

11. Adoptarea de hotărâri și rezoluții;

12. Diverse.

 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și UNBR. ONPCSB anunță organizarea sesiunii de instruire online – 25 mai 2022

[UPDATE: Rezoluții adoptate] UNBR. Ordinea de zi a Congresului Avocaților – 17-18 iunie 2022 was last modified: iulie 4th, 2022 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter