[UPDATE: Subiectele și baremele la proba scrisă tip grilă/Erată la barem/Contestațiile la barem] UNBR. Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021

20 sept. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
8.131 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 19 septembrie 2021: Subiectele și baremele la proba scrisă tip grilă/Erată la barem/Contestațiile la barem

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat subiectele și baremele la proba scrisă în cadrul examenului de primire în profesia de avocat, atât pentru obținerea titlului de avocat stagiar, cât și pentru obținerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2021, precum și o erată la baremul de corectare la proba scrisă.

Contestațiile la baremul probei de examen vor putea fi formulate și depuse până cel târziu astăzi, 20 septembrie, ora 15:00, prin e-mail la adresa [email protected]modelul formularului fiind disponibil aici.

Inteligența artificială în materie penală

Subiectele și baremele la proba scrisă tip grilă, susținută în data de 19 septembrie 2021 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obținerea titlului de avocat stagiar și pentru obținerea titlului de avocat definitiv, sunt următoarele:

– Stagiari – subiecte: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4;

– Stagiari – barem: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4;

– Definitivi – subiecte: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4;

– Definitivi – barem: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.

*) Republicat conform eratei, care poate fi vizualizată aici.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update: Tabelele finale cuprinzând candidații

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat Hotărârea nr. 6/15.09.2021 care conține tabelele finale cuprinzând candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea 19 septembrie 2021.

Hotărârea nr. 6/15.09.2021, împreună cu anexele 1-4 (tabel cuprinzând candidații la examen și tabel cuprinzând candidații cu dosare respinse și retrase de la examen, definitivi/stagiari), poate fi consultată aici.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Sursa informației


Update: Condițiile și cuantumul restituirii taxelor de examen

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat Hotărârea nr. 190/10-11 septembrie 2021 a Consiliului UNBR privind stabilirea condițiilor și cuantumului restituirii taxelor de examen de către candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021.

Hotărârea nr. 190/10-11 septembrie 2021 poate fi consultată aici.

Astfel, conform art. 2 din prezenta hotărâre, „se restituie integral suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care: a) nu au depus/înregistrat online dosarul de înscriere la examen; b) care s-au prezentat la locul examenului fără a îndeplini condițiile sanitare impuse de normele de securitate epidemiologică în contextul măsurilor de prevenire a infectării cu virusul Covid-19, anunțate de Comisia națională de examen”.

De asemenea, art. 3 stipulează că, „(1) Se restituie parțial (700 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care: a) au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei, ca urmare a respingerii sau invalidării cererilor de înscriere la examen, până la momentul publicării listelor cu repartizarea candidaților pe spații de examen; b) au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei până la momentul publicării listelor cu repartizarea candidaților pe spații de examen (…)”.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update: Tabelele cuprinzând candidații/Instrucțiuni, reguli și proceduri sanitare

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat tabelele cuprinzând candidații la examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) și candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, cuprinse în Hotărârea nr. 5/12.09.2021 a Comisiei Naționale de Examen, dar și o serie de instrucțiuni, reguli și proceduri sanitare pentru candidați.

De asemenea, Comisia Permanentă a acordat termen pentru depunerea înscrisurilor lipsă la dosar, de către persoanele indicate în anexele 3 și 4 ale Hotărârii nr. 5/12.09.2021, acesta fiind 14 septembrie 2021, ora 15:00.

Conform instrucțiunilor, examenul începe la ora 10:00 a zilei de 19 septembrie 2021. Candidații se vor prezenta la porțile de acces A și B ale complexului expozițional ROMEXPO, în intervalul 6:30-9:00, astfel:

• la poarta A – candidații cu numele de familie de la lit. A până la litera M inclusiv;

• la poarta B – candidații cu numele de familie de la lit. N până la litera Z inclusiv.

De asemenea, candidații se prezintă obligatoriu cu următoarele:

− actul de identitate;

− legitimația de examen, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite e-mail la adresa [email protected];

− declarația pe proprie răspundere anexată prezentei, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului și completată de acesta; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite e-mail la adresa [email protected];

− certificatul de vaccinare (certificat digital european COVID) sau, alternativ, dovada testului negativ (i) antigen COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la examen sau (ii) RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de prezentarea la examen, sau, după caz după caz, dovada infectării cu COVID-19 în ultimele 6 luni, eliberate de instituțiile competente;

− mască de protecție sanitară aplicată pe față, precum și mască de rezervă;

− un recipient cu substanță dezinfectantă.

Instrucțiunile, regulile și procedurile sanitare pentru candidații pot fi consultate aici.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 18 august 2021: Prelungirea perioadei de înscriere până la 25 august 2021

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a informat că perioada de depunere a dosarelor de înscriere a fost prelungită până la data de 25 august (inclusiv) 2021, în cadrul examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021.

Astfel, decizia a fost luată de Comisia Permanentă (cu exprimarea online a votului), în urma solicitărilor formulate de mai mulți potențiali candidați la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021.

Totodată, restul dispozițiilor prevăzute de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 148/14-15.05.2021 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2021 rămân aplicabile.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 14 iulie 2021: Cererile de înscriere se depun electronic

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a informat că cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se depun în format electronic, în intervalul 26 iulie 2021 (ora 8:00)-20 august 2021 (ora 16:00), prin internet, la adresa disponibilă aici.

De asemenea, aceasta va fi făcută cunoscută candidaților de către baroul la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis, prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul.

Totodată, cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen, iar în perioada 20 august 2021-27 august 2021 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen, iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 15 iunie 2021: Acte necesare înscriere

Baroul București a publicat actele necesare pentru înscrierea la examenul de admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021, atât pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, cât și pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv.

Redăm, în continuare, actele necesare:

I. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

− certificatul de naștere, în copie certificata pentru conformitate;

− actul de identitate, în copie certificata pentru conformitate;

− diploma de licență în copie legalizată. În cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

− dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

− certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

− certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrica*;

− certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (nu este necesar celor care nu au promovat sesiunile anterioare).

II. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

− certificatul de naștere, în copie certificata pentru conformitate;

− actul de identitate, în copie certificata pentru conformitate;

− diploma de licență în copie legalizată. În cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

− dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

− certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

− certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrica*;

− dovada promovarii, in conditiile Regulamentului de examen, a examenului de definitivare in functia juridica indeplinita anterior;

− certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (nu este necesar celor care nu au promovat sesiunile anterioare).

De asemenea, Baroul a informat că nu a optat pentru desemnarea unor unități medicale. Certificatul privind starea de sănătate a candidatului, poate fi emis de către orice medic generalist. Evaluarea psihiatrică poate fi emisa de orice medic specialist psihiatru. Ambele evaluări medicale pot fi cuprinse într-un singur act (certificat sau adeverință), cu condiția existentei celor doua parafe/ștampile ale medicilor specialiști.

Totodată, la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice se pot înscrie persoanele care îndeplinesc, suplimentar, condițiile prevăzute la art. 20 alin. (5) și (6) din Legea nr. 51/1995. Dovedirea vechimii în funcția juridică îndeplinită anterior se face prin anexarea la dosarul de examen a înscrisurilor specifice, în copie certificată pentru conformitate (carte de muncă/ adeverință angajator etc.).

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), întrunit în ședința din 14 mai 2021, a dezbătut și a adoptat Hotărârea nr. 148/14-15.05.2021 referitoare la desfășurarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea 2021, la data de 19 septembrie, într-un singur centru de examen, în sistem fizic, la București.

Astfel, conform Hotărârii nr. 148/14-15.05.2021 privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2021:

Art. 1.(1) Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) și se va desfășura prin I.N.P.P.A. cu sediul în București, strada Vulturilor nr. 23, sector 3.

(2) Data desfășurării examenului este 19 septembrie 2021, pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, în sistem fizic (față în față).

(3) Tematica de examen este anexată prezentei Hotărâri.

Art. 2.(1) Desemnarea Comisiei naționale de examen se face de către Comisia Permanentă a U.N.B.R., pe baza propunerilor barourilor, conform Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde mențiuni exprese privind vechimea în profesia de avocat a celui propus și situația în care acesta este «cadru didactic universitar».

(2) La formularea propunerilor se vor avea în vedere prevederile art. 17 alin. (4) al Legii nr. 51/1995 și prevederile Regulamentului de examen susmenționat. Propunerile se vor face distinct pentru fiecare dintre comisiile prevăzute de Regulament.

(3) Propunerile barourilor vor fi transmise spre avizare la centrele teritoriale I.N.P.P.A., care, după confruntarea acestora cu evidențele de care dispun, vor remite I.N.P.P.A., până la data de 26 august 2021, propunerile avizate privind membrii Comisiei naționale de examen, având în vedere și experiența anterioară a celor propuși.

(4) La data de 3 septembrie 2021 I.N.P.P.A. va transmite la U.N.B.R. propunerile privind compunerea Comisiei naționale de examen. Până la data de 10 septembrie 2021, la convocarea Președintelui U.N.B.R., va avea loc ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru desemnarea Comisiei naționale de examen. Desemnarea Comisiei naționale de examen, potrivit. art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispozițiilor art. 17 alin. (4) din Lege care reglementează constituirea comisiei «cu precădere – din avocați cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani în profesia de avocat». Dispozițiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră compunerea «în majoritate» a Comisiei de examen din avocați – cadre didactice universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează în limitele impuse de art. 17 alin. (4) din Lege în sensul că, în condițiile în care între cei propuși să facă parte din comisia de examen se află și avocați – cadre didactice, aceștia din urmă vor fi desemnați «cu precădere».

Art. 3.(1) Cererile de înscriere a candidaților la examen, se depun în intervalul 26 iulie 2021 (ora 8:00)-20 august 2021 (ora 16:00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

(2) Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

(3) În perioada 20 august 2021-27 august 2021 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen. Contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen se vor soluționa în conformitate cu prevederile Regulamentului de examen.

(4) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

(5) Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2021 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.

(6) Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, adresă ce va fi făcută cunoscută candidaților de către barou prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul. După data examenului, candidații declarați admiși vor depune la barou, la data cererii de înscriere pe tabloul avocaților, originalele înscrisurilor transmise, ocazie cu care baroul va efectua confruntarea dintre acestea și cele transmise de candidați în format electronic.

Art. 4.(1) Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea «Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2021», respectiv «Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2021».

Totodată, tematica pentru examen poate fi vizualizată în anexa Hotărârii nr. 148/14-15.05.2021, care este disponibilă aici.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și UNBR. Conferința cu tema „Vulnerabilități actuale ale profesiei de avocat: cauze și remedii”

[UPDATE: Subiectele și baremele la proba scrisă tip grilă/Erată la barem/Contestațiile la barem] UNBR. Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021 was last modified: septembrie 20th, 2021 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter