[UPDATE: Decizia privind validarea examenului] UNBR. Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2022

20 apr. 2022
6.417 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Decizia privind validarea examenului

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat Decizia nr. 347/18 aprilie 2022 a Comisiei Permanente a UNBR privind validarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea aprilie 2022.

Decizia nr. 347/18 aprilie 2022 a Comisiei Permanente a UNBR poate fi consultată aici.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


UPDATE: Proces-verbal privind soluționarea contestațiilor la punctaj

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la punctaj la proba scrisă din cadrul examenului de primire în profesia de avocat, organizat în data de 3 aprilie 2022, pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

Astfel, redăm procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la punctaj:

„I. În urma reverificării tuturor lucrărilor candidaților care au formulat contestații la punctaj, s-a constatat că există diferențe între punctajul inițial acordat și punctajul rezultat în urma reverificării pentru candidatul:

1. cod A1864 – punctaj inițial 68; punctaj după soluționarea contestației: 69 de puncte;

II. În baza opiniei comisiei de soluționare a contestațiilor la punctaj, se resping toate celelalte contestații formulate de candidații care s-au prezentat la proba scrisă din data de 3 aprilie 2022 a examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

III. Republicăm lista finală a rezultatelor obținute.

IV. Prezentul proces verbal se va publica pe pagina web a UNBR și a INPPA și se comunică Vicepreședintelui Comisiei Naționale de Examen”.

 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Sursa informației


UPDATE: Rezultate/Contestațiile la punctaj

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat rezultatele obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de primire în profesia de avocat, organizat în data de 3 aprilie 2022, pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

Redăm, în continuare, rezultatele obținute de candidați:

– Pentru dobândirea calității de avocat stagiar,

– Pentru dobândirea calității de avocat definitiv.

De asemenea, candidații respinși vor putea formula contestații la punctaj folosind profilul candidatului – portalul IFEP.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


UPDATE: Subiectele și baremele la proba scrisă tip grilă/Contestațiile la barem

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat subiectele și baremele la proba scrisă din cadrul examenului de primire în profesia de avocat, organizat în data de 3 aprilie 2022, pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

Astfel, contestațiile la baremul probei de examen vor putea fi formulate și depuse până cel târziu luni, 4 aprilie 2022, ora 14:00, prin folosirea profilului candidatului – portalul IFEP.

Subiectele și baremele la proba scrisă tip grilă, susținută în data de 3 aprilie 2022, la examenul de primire în profesia de avocat pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sunt următoarele:

– Stagiari – subiecte: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4;

– Stagiari – barem: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4;

– Definitivi – subiecte: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4;

– Definitivi – barem: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


UPDATE: Tabelul final al candidaților/Instrucțiuni privind desfășurarea examenului

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a publicat tabelul final al candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la examenul de primire în profesia de avocat, ce se va organiza în data de 3 aprilie 2022, pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

Astfel, tabelul final al candidaților la examenul din data de 3 aprilie 2022 este disponibil aici.

Totodată, potrivit instrucțiunilor publicate de INPPA, examenul va începe la ora 9:00 a zilei de 3 aprilie 2022.

De la ora 7:00 și până la ora 8:30, candidații se vor prezenta la sediul Facultății de Drept din Bd. Mihail Kogălnceanu nr. 36-46, sectorul 5.

De asemenea, accesul în curtea Palatului Facultății de Drept, precum și în clădirea acestuia și în sala de examen, va fi permis numai în baza actului de identitate și a legitimației de examen, tipărită de candidat din sistemul IFEP.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


UPDATE: A fost modificat locul de desfășurare a examenului

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților anunță că a fost schimbată locația de desfășurare a examenului de primire în profesia de avocat, ce se va organiza în data de 3 aprilie 2022, pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

Astfel, potrivit Deciziei nr. 344/2022 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România, examenul se va desfășura la sediul Facultății de Drept a Universității din București, situat în Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


UPDATE: Tabelul candidaților care îndeplinesc condițiile de participare − Baroul Timiș

Baroul Timiș a publicat tabelul candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la examenul de primire în profesia de avocat, ce se va organiza în data de 3 aprilie 2022, pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

Astfel, tabelul candidaților pentru dobândirea calității de avocat stagiar este disponibil aici, iar cel pentru persoanele care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, aici.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


UPDATE: Tabelul candidaților care îndeplinesc condițiile de participare

Baroul București a publicat Hotărârea nr. 7/15.03.2022, ce cuprinde tabelul candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la examenul de primire în profesia de avocat, ce se va organiza în data de 3 aprilie 2022, pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

Astfel, Hotărârea nr. 7/15.03.2022, împreună cu anexele 1-2 (avocați stagiari/definitivi), poate fi consultată accesând sursa informației.

Sursa informației


UPDATE: Reminder privind perioada de înscriere și punctajul necesar promovării

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) reamintește care este perioada de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat, organizat în data de 3 aprilie 2022, pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

Astfel, dosarele de înscriere se depun în intervalul 14 februarie 2022 (ora 8:00)-11 martie 2022 (ora 16:00) în format electronic, la adresa ce va fi făcută cunoscută candidaților de către baroul la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea.

Totodată, examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări, cu unul sau două răspunsuri corecte, din toate materiile de examen.

Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat, drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Organizarea examenului de primire în profesia de avocat

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), întrunit în ședința din 10-11 decembrie 2021, a dezbătut și a aprobat măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat, într-o sesiune specială, aprilie 2022, prin Hotărârea nr. 230/10-11 decembrie 2021 referitoare la desfășurarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea 2022, la data de 3 aprilie 2022, într-un singur centru de examen, în sistem fizic, la București.

Astfel, conform Hotărârii nr. 230/10-11 decembrie 2021 privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2021:

„Art. 1. – (1) Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) și se va desfășura prin I.N.P.P.A. cu sediul în București, strada Vulturilor nr. 23, sector 3.

(2) Data desfășurării examenului este 3 aprilie 2022, pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, în sistem fizic (față în față), la Complexul expozițional ROMEXPO[1].

(3) Tematica de examen este anexată prezentei Hotărâri[2].

(4) Regulamentul de examen aplicabil este Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 57/27.03.2020 și modificat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 210/10-11.12.2021.

Art. 2. – (1) Desemnarea Comisiei naționale de examen se face de către Comisia Permanentă a U.N.B.R., conform Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde mențiuni exprese privind vechimea în profesia de avocat a celui propus precum și dacă acesta este cadru didactic universitar.

(2) La data de 18 martie 2022, I.N.P.P.A. va transmite la U.N.B.R. propunerile privind compunerea Comisiei naționale de examen. Până la data de 25 martie 2022, la convocarea Președintelui U.N.B.R., va avea loc ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru desemnarea Comisiei naționale de examen. Desemnarea Comisiei naționale de examen, potrivit. art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispozițiilor art. 17 alin. (4)  din Lege care reglementează constituirea comisiei «cu precădere – din avocați cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani în profesia de avocat». Dispozițiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră compunerea «în majoritate» a Comisiei de examen din avocați – cadre didactice universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează în limitele impuse de art. 17 alin. (4)  din Lege în sensul că, în condițiile în care între cei propuși să facă parte din comisia de examen se află și avocați – cadre didactice, aceștia din urmă vor fi desemnați «cu precădere».

Art. 3. – (1) Cererile de înscriere a candidaților la examen, se depun în intervalul 14 februarie 2022 (ora 8.00) – 11 martie 2022 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

(2) Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

(3) În perioada 11 martie 2022 – 18 martie 2022 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen. Contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen se vor soluționa în conformitate cu prevederile Regulamentului de examen.

(4) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

(5) Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anii 2021 și 2022 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.

(6) Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, adresă ce va fi făcută cunoscută candidaților de către barou prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul. După data examenului, candidații declarați admiși vor depune la barou, la data cererii de înscriere pe tabloul avocaților, originalele înscrisurilor transmise, ocazie cu care baroul va efectua confruntarea dintre acestea și cele transmise de candidați în format electronic[3].

Art. 4. – (1) Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea aprilie 2022”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea aprilie 2022”.

(2) Sumele încasate cu titlu de «taxă de examen» se repartizează potrivit hotărârii Consiliului U.N.B.R.

(3) Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operațiuni care au legătură cu înscrierea candidaților la examen sau cu susținerea acestuia.

(4) I.N.P.P.A. va reflecta distinct în evidențele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestațiilor specifice activităților de secretariat și de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor I.N.P.P.A. și sumele rămase la dispoziția sa.

(5) Sumele ce revin barourilor vor fi virate cel mai târziu la 7 zile după finalizarea examenului și soluționarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condițiile prevăzute în Regulamentul de examen.

(6) Se mandatează Comisia Permanentă să îndeplinească atribuțiile Consiliului U.N.B.R. privind celelalte aspecte legate de organizarea și validarea examenului de primire în profesie, urmând ca deciziile Comisiei Permanente să fie supuse ratificării de către Consiliul U.N.B.R.

Art. 5. – (1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. și membrilor Consiliului U.N.B.R.

(2) I.N.P.P.A. și barourile vor asigura publicarea prezentei hotărâri pe paginile de web ale acestora.


[1] În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, acesta nu se va mai desfășura.

[2] Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

[3] Candidații admiși la examenul din data de 3.04.2022 vor fi înmatriculați în anul I de formare inițială al I.N.P.P.A. care va începe în anul 2023, dacă vor fi înscriși în tabloul avocaților până la data de referință stabilită de Consiliul de conducere al I.N.P.P.A. pentru luarea în evidență a cursanților anului I de formare inițială al I.N.P.P.A. din ciclul 2023.”

Totodată, tematica pentru examen poate fi vizualizată în anexa Hotărârii nr. 230/ 2021, care este disponibilă aici.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

(Copyright foto: Freepik)

🔔Vezi și UNBR. În anul 2022 vor avea loc două sesiuni de examen pentru admiterea în profesia de avocat

[UPDATE: Decizia privind validarea examenului] UNBR. Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2022 was last modified: aprilie 20th, 2022 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: