[UPDATE: Validare examen] UNBR. Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea 2020

5 nov. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
17.171 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 3 noiembrie 2020: Validare examen

Potrivit paginii oficiale (www.unbr.ro), Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat Decizia Comisiei Permanente nr. 177/29.10.2020 privind validarea examenului în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar și de primire în profesia de avocat – sesiunea 20 septembrie 2020.

Redăm, în continuare, un extras al Deciziei:

„Art. 1. – (1) Validează examenul de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea 20 septembrie 2020, precum și rezultatele definitive ale acestui examen, astfel cum acestea au fost comunicate de către Comisia Națională de Examen și publicate pe paginile web ale Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în continuare «I.N.P.P.A.») și U.N.B.R., cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.
(2) Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre cuprinde candidații la examenul menționat la alineatul (1), individualizați cu indicarea, fie a numelui și a prenumelui, fie a unui cod de identificare[1], potrivit cererii acestora, și se publică/comunică odată cu prezenta Hotărâre.
(3) Respinge ca inadmisibile toate cererile, memoriile, petițiile, plângerile etc. privind organizarea examenului ori alte aspecte în legătura cu care se susține că nu au fost rezolvate în etapa soluționării contestațiilor la barem și în etapa soluționării contestațiilor la punctaj.[1] Codurile de identificare ce înlocuiesc numele au fost introduse la cererea expresă a unor candidați, întemeiată pe prevederile GDPR.”

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 1 octombrie 2020: Rezultatele contestațiilor la punctaj

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (www.inppa.ro) a publicat, pe data de 1 octombrie 2020, rezultatele contestațiilor la punctaj obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de primire în profesia de avocat  din data de 20 septembrie 2020.

Conform procesului-verbal al Comisiei de soluționare a contestațiilor la punctaj, s-a constatat că nu există diferențe între punctajul inițial acordat acestor lucrări și punctajul rezultat în urma reverificării, fiind respinse toate contestațiile la punctaj formulate de candidați.

De asemenea, lista cu rezultatele obținute de candidații, publicată la data de 28 septembrie 2020, devine lista finală a rezultatelor obținute de candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2020.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 28 septembrie 2020: Rezultatele obținute la examen și formularea contestațiilor la punctaj

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (www.inppa.ro) a publicat, pe data de 28 septembrie 2020, rezultatele obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de primire în profesia de avocat  din data de 20 septembrie 2020, precum și formularul de depunere a contestațiilor la punctaj.

Rezultatele obținute de candidați:

Pachet: Principiile procedurei judiciare

– Pentru dobândirea calității de avocat stagiar

– Pentru dobândirea calității de avocat definitiv

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

De asemenea, candidații pot formula contestații la punctaj timp de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv până la data de 29 septembrie 2020, ora 15:00.

Formularul pentru depunerea contestațiilor poate fi descărcat de aici.

 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 25 septembrie 2020: Proces-verbal privind soluționarea contestațiilor la barem

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (www.inppa.ro) a publicat, pe data de 24 septembrie 2020, procesul-verbal privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 20 septembrie 2020.

Astfel, Comisia a dispus:

respingerea tuturor contestațiilor la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la probele de examen din data de 20 septembrie 2020 – stagiari și definitivi.

– Validarea baremului de evaluare publicat pe pagina de internet a I.N.P.P.A. la data de 20 septembrie 2020.

– Publicarea rezultatelor obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat din data de 20 septembrie se va realiza cel mai târziu la data de 28 septembrie 2020.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 20 septembrie 2020: Subiectele și baremele la proba scrisă tip grilă/Erată la barem/Contestațiile la barem

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (www.inppa.ro) a publicat, pe data de 20 septembrie 2020, subiectele și baremele la proba scrisă tip grilă la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obținerea titlului de avocat stagiar și pentru obținerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2020, precum și o erată la baremul de corectare la proba scrisă.

Contestațiile la baremul probei de examen vor putea fi formulate și depuse până cel târziu astăzi, 21 septembrie, orele 16,00, prin e-mail la adresa [email protected], modelul formularului aici.

Subiectele și baremele la proba scrisă tip grilă, susținută în data de 20 septembrie 2020 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obținerea titlului de avocat stagiar și pentru obținerea titlului de avocat definitiv, sunt următoarele:

– Stagiari – Subiecte:  Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.

– Stagiari – Barem: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.

– Definitivi – Subiecte: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.

– Definitivi – Barem: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.

*) Republicat conform eratei, care poate fi vizualizată aici.

Sursa informației


Update 16 septembrie 2020: Tabele finale și declarația pe propria răspundere revizuită

Potrivit paginii oficiale (www.unbr.ro), Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a dat publicității Hotărârea nr. 7/16.09.2020, cu tabelele finale cuprinzând candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea 20 septembrie 2020, și Hotărârea nr. 8/16.09.2020, prin care se revine asupra posibilității, comunicate public, de primire în examen, într-o sală specială, a candidaților care prezintă risc epidemiologic, având în vedere Avizul scris eliberat de Ministerul Sănătății cu nr. NT3383 E/15.09.2020.

Astfel, se completează corespunzător cuprinsul declarației pe proprie răspundere ce va fi descărcată și tipărită de candidați din sistemul IFEP – Profilul candidatului și predată de aceștia, completată și semnată, la intrarea în complexul expozițional ROMEXPO.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 16 septembrie 2020: Ora de prezentare și condițiile de acces

Potrivit paginii oficiale (www.unbr.ro), Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a dat publicității ora de prezentare și condițiile de acces la examenul de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020.

Astfel, examenul începe la ora 10:00 a zilei de 20 septembrie 2020, iar în intervalul orar 7-9:00, candidații se vor prezenta la porțile de acces A și B ale complexului expozițional ROMEXPO:

– la poarta A – candidații cu numele de familie de la lit. A până la litera M inclusiv;
– la poarta B – candidații cu numele de familie de la lit. N până la litera Z inclusiv.

Harta cuprinzând localizarea porților de acces în complexul expozițional ROMEXPO este atașată.
– Candidații se prezintă obligatoriu cu următoarele:
● actul de identitate
● legitimația de examen, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa [email protected]
● declarația pe proprie răspundere, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului și completată de acesta; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa [email protected]
● mască de protecție sanitară aplicată pe față, precum și mască de rezervă
● un recipient cu substanță dezinfectantă
– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original și aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.
– Legitimația de examen tipărită de candidat reprezintă documentul pe care organizatorul examenului va aplica ștampila care atestă îndeplinirea de către candidat, în urma măsurării temperaturii corporale, a condițiilor sanitare pentru accesul în sala de examen în care acesta a fost repartizat.
– Este strict interzis accesul în pavilionul de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).
– Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 9.30. Candidații care depășesc această oră nu vor fi primiți în sala de examen decât în baza aprobării exprese a președintelui comisiei naționale de examen.
– Examenul începe la ora 10.00 și durează 4 ore.
– După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, sub nicio formă, intrarea candidaților în sala de examen.
– Vor fi aplicate și respectate cu strictețe, de candidați și personalul de organizare, următoarele reguli și proceduri sanitare impuse de evitarea riscurilor epidemiologice:
● Accesul în incinta complexului expozițional ROMEXPO va fi permis numai la porțile A și B, conform repartizării indicate mai sus.
● În cazul formării de cozi la poarta de acces, se va respecta o distanță între candidați de cel puțin 1,5 metri.
● La prezentarea la poarta de acces A sau B, candidatul va purta mască de protecție sanitară, care acoperă complet gura și nasul. Nu sunt admise semi-măști din plexiglas sau din alte materiale, care nu acoperă complet nasul și gura și/sau la care distanța dintre fața candidatului și mască nu asigură protecția celor din jurul acestuia. Vizierele nu dispensează de purtatul măștii ! Nu sunt permise măștile inscripționate cu mesaje sau desene ofensatoare.
● Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta complexului expozițional ROMEXPO. Nu se face distincție după cum candidatul se află în pavilionul de examen sau pe căile exterioare de acces, aflate în incinta complexului expozițional.
● La prezentarea la poarta de acces A sau B, candidatul:
 va prezenta documentul de identitate și legitimația de examen tipărită în prealabil
 va preda declarația pe proprie răspundere, anexată prezentei, completată și semnată
 va arăta că deține mască de rezervă și recipient cu substanță dezinfectantă
 va fi supus termometrizării de către echipa sanitară
● Candidații a căror temperatură corporală este de 37.3 grade Celsius sau mai mare, nu vor fi primiți în incinta complexului expozițional, ci vor fi îndrumați de personalul sanitar către un loc special amenajat, unde vor staționa timp de 15 minute. După expirarea acestui timp, va fi re-verificată temperatura corporală. Dacă aceasta se înscrie în limite normale, candidatului îi va fi permis accesul în incinta complexului expozițional.
● Nu vor fi primiți în examen candidații aflați în următoarele situații de risc epidemiologic:
 cei cu febră (mai mare de 37.3 0 C) și / sau semne/simptome de infecție respiratorie (rinoree, strănut repetat, tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației)
 cei confirmați cu infecție cu SARS – CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;
 cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS – CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituționalizată.
● Candidatului căruia nu i se permite accesul în examen pentru motivele de mai sus urmează a i se restitui integral taxa de participare la examen. În acest caz, personalul sanitar de la poarta de acces va menționa pe legitimația de examen a candidatului, sub semnătură și ștampilă, faptul că respectivul candidat a nu a fost primit în examen pentru considerente epidemiologice. În vederea restituirii taxei, candidatul va transmite comisiei naționale de examen, prin email la adresa [email protected], o copie scanată a legitimației de examen cuprinzând aceste mențiuni.
● Candidaților care corespund condițiilor sanitare de participare la examen li se va permite accesul în incinta complexului expozițional ROMEXPO, în baza ștampilării de către personalul sanitar a legitimației de examen.
● Candidații se vor deplasa către pavilionul de examen exclusiv pe traseele indicate de personalul de organizare, cu respectarea permanentă a unei distanțe de cel puțin 1,5 metri față de ceilalți candidați. Accesul către pavilionul de examen și ieșirea din acesta către ieșirea din spațiul complexului expozițional se vor realiza pe trasee diferite.
● La intrarea în pavilionul de examen, candidații vor prezenta actul de identitate și legitimația de examen vizată de personalul sanitar și vor fi îndrumați de personalul de organizare către sălile de examen. În vederea orientării, candidații vor urmări, de asemenea, și indicatoarele electronice amplasate în pavilionul de examen.
● La intrarea în sala de examen, candidații vor prezenta personalului de supraveghere/responsabilului de sală actul de identitate și legitimația de examen vizată de personalul sanitar și se vor așeza la masa alocată, marcată corespunzător.
● Toate spațiile de examen sunt igienizate iar mobilierul de examen este curățat cu substanțe dezinfectante.
● Atât înainte de începerea examenului, cât și pe parcursul desfășurării acestuia se vor lua permanent măsuri pentru evitarea creării de aglomerări de persoane, atât în spațiile de examen, cât și în spațiile de utilizare comună și în grupurile sanitare.
● Toate spațiile de examen vor fi prevăzute cu cutii în care vor fi colectate gențile, poșetele și altor accesorii ale candidaților.
● În incinta pavilioanelor de examen este strict interzisă apropierea fizică între candidați, formarea de grupuri sau de cozi. Se va respecta permanent o distanță de cel puțin 1,5 metri între candidați.
● După predarea lucrării responsabilului de sală nu este permisă candidaților ieșirea din sala examen cu niciun înscris (grile, ciorne etc.).
● După predarea lucrării, candidații vor părăsi pavilionul de examen și spațiul complexului expozițional, pe traseul indicat de organizatori.
● După finalizarea examenului, nu este permisă revenirea candidaților în spațiul complexului expozițional. La sesiunea de examen din 20 septembrie 2020 nu se restituie candidaților grilele pe care au lucrat.
● Candidații care nu respectă prezentele instrucțiuni cu caracter sanitar, precum și instrucțiunile comunicate de comisia națională de examen și de personalul de supraveghere vor fi îndepărtați imediat din spațiul de examen sau, după caz, din incinta complexului expozițional, în baza unui proces verbal care va fi întocmit în acest scop.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 11 septembrie 2020: Data și locația de desfășurare a examenului

Potrivit paginii oficiale (www.unbr.ro), Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a dat publicității data și locația de desfășurare a examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

Astfel, acesta se va desfășura la data de 20 septembrie 2020 la București, în pavilioanele B1/B2 ale Complexului expozițional ROMEXPO.

Detaliile privind ora de prezentare și condițiile de acces la examen, precum și instrucțiunile pentru candidați vor fi date publicității în cursul săptămânii viitoare.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 10 septembrie 2020: Tabelele cuprinzând candidații

Potrivit paginii oficiale (www.unbr.ro), Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a dat publicității Hotărârea nr. 5 din 10 septembrie 2020, a Comisiei Naționale de Examen, privind candidații la examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul I.N.P.P.A. și candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

Astfel, prin intermediul acestei hotărâri se publică tabelele cuprinzând candidații la examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul I.N.P.P.A.

 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 10 septembrie 2020: Condițiilor și cuantumului restituirii taxelor

Potrivit paginii oficiale (www.unbr.ro), Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a dat publicității Decizia Comisiei Permanente nr. 156 din 3 septembrie 2020 privind stabilirea condițiilor și cuantumului restituirii sumelor achitate cu titlu de taxă de examen de către candidații la examenul de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020.

 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 9 septembrie 2020: Măsuri privind examenul

Potrivit paginii oficiale (www.unbr.ro), Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a dat publicității măsurile aprobate, în cadrul ședinței Comisiei Permanente din 3 septembrie 2020, cu privire la organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020.

Redăm, în continuare, extrasul din minuta ședinței:

„1. Comisia Permanentă a aprobat următoarele măsuri privind examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2020:
– Complexul ROMEXPO ca locație pentru desfășurarea examenului, care permite luarea tuturor măsurilor necesare pentru organizarea în bune condiții, cu respectarea normelor sanitare a acestuia;
– numirea Președintelui și a Vicepreședintelui de examen și a comisiei de organizare a examenului;
– aprobarea măsurilor de restituire a taxei pentru candidații care solicită retragerea dosarului, precum și pentru cei care se prezintă la locul examenului fără a îndeplini condițiile sanitare impuse de normele de securitate epidemiologică; aceste din urmă persoane pot participa la examen, dacă optează în acest sens, exclusiv într-o sală special amenajată în acest scop și dacă semnează o declarație în acest sens.”

 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 26 august 2020: Rezultatul verificării dosarelor

Baroul București (www.baroul-bucuresti.ro) a dat publicității Hotărârea Consiliului nr. 11 din 25 august 2020 privind validarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de participare a candidaților care au solicitat înscrierea la examenul de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020.

Lista rezultatelor verificării dosarelor pentru definitivi poate fi accesată aici, iar pentru stagiari, aici.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 13 august 2020: Depunerea online a dosarului de înscriere

Potrivit paginii oficiale (www.unbr.ro), Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a dat publicității pagina de internet unde poate fi depus online dosarul de înscriere la examenul de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020.

Pagina de internet dedicată poate fi accesată aici.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 23 iulie 2020: Cererile de înscriere

Baroul București (www.baroul-bucuresti.ro) a dat publicității Hotărârea Consiliului UNBR nr. 78/17-18.07.2020, de completare a Deciziei Comisiei Permanente nr. 135/2020 privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020.

Astfel, candidații vor putea transmite cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, în format electronic, prin internet, pe site-ul dedicat.

De asemenea, candidații declarați admiși vor depune la barou, la data cererii de înscriere pe tabloul avocaților, originalele înscrisurilor transmise, iar baroul va efectua confruntarea dintre acestea și cele transmise de candidați în format electronic.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update 19 iunie 2020: Tematica pentru examen

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a dat publicității Decizia Comisiei Permanente nr. 135/12.06.2020 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2020.

Data desfășurării examenului este 20 septembrie 2020 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

 Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

De asemenea, în intervalul 27 iulie 2020 (ora 8:00) – 21 august 2020 (ora 16:00), pot fi depuse cererile de înscriere a candidaților la examen, la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis, iar în perioada 21 august 2020-28 august 2020, barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen.

Totodată, taxa de examen este de 1.200 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București.

Anexa la Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 135/12.06.2020 conține tematica pentru examenul de primire în profesia de avocat (avocați stagiari și definitivi).

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Potrivit paginii oficiale (www.unbr.ro), Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat un comunicat privind decizia Comisiei Permanente referitoare la desfășurarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea 2020, la data de 20 septembrie, într-un singur centru de examen, la București.

Astfel, pentru respectarea măsurilor sanitare și cu riscul creșterii costurilor de organizare, se are în vedere desfășurarea examenului în mai multe locații, de exemplu, pe stadion, sau organizarea unui centru de examen suplimentar, doar în măsura în care există situații de interzicere a deplasării într-o anumită zonă a țării, urmând ca decizia să fie luată în termen util.

Totodată, tematica pentru examen va fi publicată în jurul datei de 1 iunie 2020, iar examenul va fi tip grilă cu una sau două variante corecte.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Această rubrică este susținută de EASYLAW, manager activități juridice.
Îmbunătățește eficiența echipei și crește performanța societății tale de avocatură, cu pachetul Avocatul PREMIUM. Abonează-te la EASYLAW* și primești gratuit cont PREMIUM pe portalul www.universuljuridic.ro.
🔔Vreau cont demo
[UPDATE: Validare examen] UNBR. Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea 2020 was last modified: noiembrie 5th, 2020 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter