[UPDATE: Proiect de lege adoptat] UNBR. Calitatea de avocat, suficientă în procedurile de proprietate intelectuală

8 feb. 2024
Vizualizari: 335

Update: Proiect de lege adoptat

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) informează cu privire la adoptarea, în 7 februarie 2024, a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, a Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, precum și a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție.

Prin această intervenție legislativă, avocatul dobândește de drept calitatea de mandatar autorizat în fața OSIM pentru înregistrarea cererilor cetățenilor, fără a mai fi nevoie să fie supus unui proces formal de dobândire a calității de consilier în proprietate intelectuală.

Cele trei acte normative au fost modificate prin includerea avocatului în noțiunea de mandatar autorizat. În noua accepțiune, mandatar autorizat este persoana care exercită profesia de avocat sau de consilier în proprietate industrială/și care poate reprezenta o parte interesată în procedurile în fața OSIM, denumit în continuare mandatar.

Proiectul de lege a fost adoptat de către Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională.

Legea urmează să fie trimisă la promulgare, urmând ca în 30 de zile de la intrarea în vigoare să fie adoptată o Hotărâre de Guvern, prin care să fie modificate corespunzător și Regulamentele de punere în aplicare legilor proprietății industriale.

Sursa informației


Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) informează despre adoptarea, în ședința Senatului din 27 septembrie 2023, a Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, a Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor și a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție (L370/12.06.2023).

Legea include avocații în categoria mandatarilor autorizați ai persoanelor interesate în procedurile în fața Oficiului de Stat și pentru Invenții și Mărci (OSIM), fără a mai fi necesar să dobândească calitatea de consilier în proprietate intelectuală. În concret, avocații vor avea posibilitatea de a reprezenta persoanele în procedurile de proprietate intelectuală, fără calitatea suplimentară de consilier în domeniu.

Redăm, în continuare, prevederile Propunerii legislative:

Art. I – La articolul 3 din Legea nr. 84/1998 privind privind mărcile și indicațiile geografice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 18 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

„j) mandatar autorizat – persoana care exercită profesia de avocat sau de consilier în proprietate industrială și care poate reprezenta o parte interesată în procedurile în fața OSIM, denumit în continuare mandatar;”

Art. II – La articolul 2 din Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 04 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

„h) mandatar autorizat – persoana care exercită profesia de avocat sau de consilier în proprietate industrială și care poate reprezenta o parte interesată în procedurile în fața OSIM;”

Art. III – La articolul 2 din Legea nr. 64/1991 privind privind brevetele de invenție, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 19 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

„h) mandatar autorizat – persoana care exercită profesia de avocat sau de consilier în proprietate industrială și care poate reprezenta o parte interesată în procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci;”

Art. IV – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul României va adopta o Hotărâre de Guvern prin care va modifica Regulamentul de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 211/2008, pentru a îl pune de acord cu noile modificări.

Art. V – În termen 30 de zile de la data intrării în vigoare prezentei legi, Guvernul României va adopta o Hotărâre de Guvern prin care va modifica Regulamentul de aplicare Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 547/2008, pentru a îl pune de acord cu noile modificări.

Lista de vot final, care include și Propunerea legislativă amintită, se regăsește aici.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(Copyright: freeepik.com)

Sursa informației

Vezi și [UPDATE: Soluționare contestații] UNBR. Examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2023

[UPDATE: Proiect de lege adoptat] UNBR. Calitatea de avocat, suficientă în procedurile de proprietate intelectuală was last modified: februarie 8th, 2024 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: