Transpunerea în legislația națională a pachetului legislativ privind „Noile avantaje pentru consumatori”

0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 258

Ordonanța de urgență nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor („OUG nr. 58/2022”) a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 456 din data de 6 mai 2022. Actul a intrat în vigoare de la data de 28 mai 2022.

Hotărârea nr. 686/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare („HG nr. 686/2022”) a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 520 din data de 26 mai 2022. Actul a intrat în vigoare de la data de 28 mai 2022, cu excepția unui număr redus de prevederi care vor intra în vigoare la data de 5 iunie 2022, așa cum sunt acestea menționate mai jos.

1. Transpunerea Directivei Omnibus în legislația națională

 • OUG nr. 58/2022 și Hotărârea nr. 686/2022 transpun prevederile Directivei UE 2161/2019 de modificare a Directivei 93/13/CEE și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii Europene în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme („Directiva Omnibus”), actul normativ european ce are ca obiectiv îmbunătățirea și modernizarea cadrului legal european  de protecție a consumatorilor în relația cu profesioniștii, cunoscut și ca pachetul legislativ al Uniunii Europene „New Deal for Consumers”.
 • OUG nr. 58/2022 modifică, respectiv completează următoarele acte normative:
  • Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori („Legea nr. 193/2000”);
  • Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor („Legea nr. 363/2007”);
  • Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii („OUG nr. 34/2014”).
 • Hotărârea 686/2022 modifică, respectiv completează Hotărârea nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare („HG nr. 947/2000”).

2. Principalele prevederi ale OUG nr. 58/2022

A. Modificările aduse prin OUG nr. 58/2022 sunt semnificative, printre aspectele vizate numărându-se:

 • Noi comportamente comerciale calificate ca incorecte;
 • Sancțiuni mult mai dure pentru comercianți (inclusiv sancțiuni procent de până la 4% din cifra de afaceri) și termene de prescripție largi sau chiar imprescriptibilitatea pentru formularea unei acțiuni in instanță pentru constatarea existentei clauzelor abuzive;
 • Dublul standard – acțiune înșelătoare;
 • Noi reguli pentru comercializarea de produse și servicii online și pentru conținutul digital;
 • Cerințe suplimentare de informare pentru contractele la distanță și contractele încheiate pe piețele online (care vizează conformitatea conținutului digital/ serviciului digital);
 • Clauzele abuzive în contractele cu consumatorii;
 • Introducerea cazierului comercial:
  • Cazierul comercial reprezintă fișa de evidență în care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor („ANPC”) consemnează faptele și sancțiunile aplicate operatorilor economici prin documentele de control;
  • Astfel, pentru încălcările în mod repetat ale drepturilor consumatorilor, operatorii economici sancționați pentru abaterile din domeniul protecției consumatorilor vor fi consemnați în cazier comercial pentru o perioadă de 3 ani de la întocmirii documentului de control.
  • Anularea documentului de control de către instanța de judecată conduce la radierea sancțiunii din cadrul cazierului comercial.
 • Constituirea unei comisii la nivel ANPC având ca scop analizarea documentelor de control și stabilirea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 193/2000, Legea nr. 363/2007 și OUG nr. 34/2014.

B. Măsuri de protecție sporită pentru consumatori împotriva clauzelor abuzive în contractele încheiate cu profesioniștii:

Principalele modificări și completări aduse Legii nr.193/2000:

 • În cazul în care organele de control constată utilizarea unor contracte de adeziune care conțin clauze abuzive, acestea vor solicita instanței să dispună încetarea utilizării clauzelor abuzive (pe lângă modificarea contractelor, cum se prevedea în legislația anterioară);
 • Instanța, în cazul în care constată existența clauzelor abuzive într-un contract, pe lângă obligarea profesionistului să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare și să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, poate obliga profesionistul și să publice pe site-ul propriu hotărârile judecătorești rămase definitive;
 • ANPC va publica pe site-ul oficial hotărârile judecătorești definitive, în termen de 45 de zile;
 • Asociațiile de consumatori pot publica pe site-ul oficial, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal, hotărârile judecătorești definitive, în situațiile în care acestea au avut calitate procesuală sau speța supusă judecății se află în domeniul pentru care a fost constituită asociația de consumatori;
 • Modificări procedurale:
  • Formularea unei acțiuni în constatarea existenței clauzelor abuzive este imprescriptibilă (prin derogare de la prevederile Codului civil);
  • Prin derogare de la prevederile Codului de procedură civilă (art. 713 alin. (2)), instanța de executare are posibilitatea de a examina în cadrul contestației la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist și un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv; o astfel de contestație la executare este imprescriptibilă;
  • Prin derogare de la prevederile Codului de procedură civilă (art. 719 alin. (2) și (3)), atunci când se solicită suspendarea executării silite, consumatorii sunt exceptați de la plata unei cauțiuni atunci când fac dovada faptului că veniturile lunare nu depășesc valoarea cumulată a două salarii minime pe economie;
  • Instanța are obligația de a examina din oficiu caracterul abuziv al unei clauze contractuale de îndată ce dispune de elementele de drept și de fapt necesare în acest sens. Atunci când consideră că o astfel de clauză este abuzivă, instanța nu o aplică, exceptând cazul în care consumatorul se opune.
 • Majorarea amenzilor aplicabile pentru utilizarea unor clauze abuzive:
  • Limitele amenzilor pentru utilizarea de clauze abuzive se situează acum între 000 lei – 100.000 lei (spre deosebire de legislația anterioară în care limitele erau între 200 lei – 1.000 lei);
 • Sancțiuni noi pentru utilizarea unor clauze abuzive:
  • Sancțiuni procent din cifra de afaceri – amendă de la 0,1% până la inclusiv 4% din cifra de afaceri anuală a profesionistului realizată în anul financiar anterior sancționării, aplicată pentru încălcările pe scară largă și încălcările pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii Europene, astfel cum sunt definite de Regulamentul UE 2017/2.394 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului CE nr. 2.006/2004, respectiv:
   • „încălcare pe scară largă” – (a) orice acțiune sau omisiune care contravine legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor și care a adus, aduce sau ar putea aduce prejudicii intereselor colective ale consumatorilor care își au reședința în cel puțin două state membre diferite de statul: (i) în care își are originea sau a avut loc acțiunea sau omisiunea în cauză; (ii) pe teritoriul căruia este stabilit comerciantul responsabil de acțiunea sau omisiunea în cauză; sau (iii) în care se găsesc mijloacele de probă sau activele comerciantului care au legătură cu acțiunea sau cu omisiunea respectivă; (b) orice acțiuni ori omisiuni care contravin legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor și care au adus, aduc sau ar putea aduce prejudicii intereselor colective ale consumatorilor și care au caracteristici comune, cum ar fi aceeași practică ilegală, încălcarea aceluiași interes și care survin în același timp, fiind comise de același comerciant, în cel puțin trei state membre;
   • „încălcare pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii” – o încălcare pe scară largă care a adus, aduce sau ar putea aduce prejudicii intereselor colective ale consumatorilor în cel puțin două treimi din statele membre ce reprezintă cumulat cel puțin două treimi din populația Uniunii;
  • În cazul în care se impune aplicarea unor amenzi precum cele menționate anterior, însă informațiile privind cifra de afaceri anuală a profesionistului realizată în anul financiar anterior sancționării nu sunt disponibile, amenda va fi cuprinsă între 200.000 euro – 2 milioane euro;
  • Amendă între 5.000 lei – 200.000 lei pentru neducerea la îndeplinire a masurilor ramase definitive prin hotărâri judecătorești;
 • Instituirea unor criterii exemplificative și orientative ce vor fi luate în considerare pentru aplicarea de sancțiuni:
  • natura, gravitatea, amploarea și durata încălcării;
  • acțiuni întreprinse de profesioniști pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de consumatori;
  • încălcări anterior săvârșite de profesioniști, ce se regăsesc în mod obligatoriu în cazierul comercial al ANPC;
  • beneficiile financiare dobândite sau pierderile evitate de profesioniști datorită încălcării, dacă sunt disponibile datele relevante;
  • sancțiuni aplicate profesioniștilor pentru aceeași încălcare în alte state membre ale Uniunii Europene;
  • orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanțelor cazului.
 • Termenul de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale este de 3 ani de la data săvârșirii faptei.

Materialul integral este disponibil aici.

Transpunerea în legislația națională a pachetului legislativ privind „Noile avantaje pentru consumatori” was last modified: mai 31st, 2022 by Ciprian Dragomir
Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Ciprian Dragomir

Ciprian Dragomir

Este partener al Țuca Zbârcea & Asociații, specializat în dreptul proprietăţii intelectuale și protecția datelor cu caracter personal, fiind consilier autorizat în proprietate industrială.
A mai scris:
Dana Blaer

Dana Blaer

Este Managing Associate, Țuca, Zbârcea și Asociații.
Sergiu Crețu

Sergiu Crețu

Este avocat, Managing Associate, în cadrul Țuca Zbârcea & Asociații.