Transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2020, precum și modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice – publicare (OMF nr. 28/2021)

13 ian. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 56
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ

Sumar

Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 28/2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice

(M. Of. nr. 31 din 12 ianuarie 2021)

Se reglementează transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și se aduc unele modificări și completări unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

 

 

În M. Of. nr. 31 din 12 ianuarie 2021 s-a publicat OMF nr. 28/2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Prin respectivul act normativ se reglementează transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020.

De asemenea, ordinul aduce unele modificări și completări următoarelor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice:

Anexa nr. 1 la OMFP nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice (M. Of. nr. 68 din 28 ianuarie 2019; cu modif. ult.);

Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, aprobate prin OMFP nr. 1.998/2019 (M. Of. nr. 284 din 15 aprilie 2019; cu modif. ult.);

Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin OMFP nr. 629/2009 (M. Of. nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009; cu modif. ult.);

Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1.917/2005 (M. Of. nr. 57 din 26 ianuarie 2016; cu modif. ult.);

OMFP nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității (M. Of. nr. 96 din 1 februarie 2018; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale OMF nr. 28/2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

 

Prezentare generală

 

Conform art. 1 alin. (1), situațiile financiare anuale centralizate la 31 decembrie 2020, întocmite de instituțiile publice, se transmit pe suport hârtie și în format electronic la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate. Aceste documente se vor transmite în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, urmând ca adresele la care/de la care vor fi transmise să se stabilească de comun acord între Ministerul Finanțelor sau unitățile subordonate, după caz, și instituțiile publice.

Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2020 se întocmesc pentru ministerele existente înainte de intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și se semnează de către ordonatorii de credite ai instituțiilor reorganizate.

Potrivit alin. (7) al aceluiași articol, până la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2021, raportările financiare lunare aferente anului 2021 se întocmesc pentru ministerele prevăzute la alin. (5) și se semnează de către ordonatorii de credite ai instituțiilor reorganizate. Totodată, până la încheierea protocoalelor de predare-preluare potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 212/2020, pentru ministerele prevăzute la alin. (5), raportările financiare lunare aferente anului 2021 vor include execuția bugetară, precum și patrimoniul aferent instituțiilor reorganizate existente până la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2021, până la data preluării.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Anexei nr. 1 la OMFP nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

 

Pct. 4.1.(5) din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 129/2019 (abrogat prin OMF nr. 28/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la anexa nr. 1, pct. 4.1.(5) prevedea:

„4.1.(5) La completarea formularului „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare) se au în vedere:

– prevederile de la cap. IV pct. 4.1.(3) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 191/2017, cu excepția ultimelor trei teze;

– următoarele prevederi:

Sumele recuperate în anul curent din finanțarea anilor precedenți încasate la codurile bugetare: 85.01.01 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local“ și 85.01.03 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice“ se raportează în formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare) la activitatea operațională.

Sumele recuperate în anul curent din finanțarea anilor precedenți încasate la codurile bugetare: 85.01.02 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local“ și 85.01.04 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice“ se raportează în formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare) la activitatea de investiții.

Sumele recuperate în anul curent din finanțarea anilor precedenți încasate la codul bugetar: 85.01.05 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile“ se raportează în formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare) pe cele 3 grupe: din activitatea operațională, din activitatea de investiții și din activitatea de finanțare, în funcție de natura acestora.

Sumele încasate la codurile bugetare 41.02 „Sume aferente creditelor interne“ și 41.03 „Sume aferente creditelor externe“ se raportează în formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexele nr. 3 și 4 la situațiile financiare) la activitatea de finanțare.

Rd. 14.1 „Sume recuperate în excedentul anului precedent“ se completează cu sumele reprezentând soldul contului 50.61 „Disponibil al Fondului Cultural Național Român“ transferate în excedentul bugetului activității finanțate din venituri proprii.

La sfârșitul exercițiului financiar, sumele raportate la rândurile 14.1 și 14.2 nu sunt egale cu sumele reprezentând soldul contului 50.61 „Disponibil al Fondului Cultural Național Român“ transferate în excedentul bugetului activității finanțate din venituri proprii”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 1, pct. 4.1.(5) se abrogă.

 

Pct. 4.20 parag. 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 129/2019 (introdus prin OMF nr. 28/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la pct. 4.20, după parag. 3 se introduce un nou paragraf,  parag. 4, cu următorul conținut:

„Sumele raportate în col. 8 «Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent» trebuie să fie mai mici sau egale cu sumele raportate în coloana 2 «Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineatul 02)», pentru articolul de cheltuieli corespunzător fondului sau programului finanțat din fonduri externe nerambursabile postaderare de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și la titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020»”.

 

Pct. 4.24 parag. 3 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 129/2019 (introdus prin OMF nr. 28/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la pct. 4.24, după parag. 2 se introduce un nou paragraf,  parag. 3, cu următorul conținut:

„La anexa 27 «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de…», col. 11 «Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat + autonome)» nu se mai completează cu informații de către instituțiile publice”.

 

Pct. 4.30. (1) parag. 2 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 129/2019 (introdus prin OMF nr. 28/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la pct. 4.30.(1), după parag. 1 se introduce un nou paragraf,  parag. 2, cu următorul conținut:

Bunurile din domeniul public al statului și din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale de natura activelor fixe necorporale neamortizabile (evidențiate 2xx = 100, conturile contabile: 2030000 «Cheltuieli de dezvoltare», 2060000 «Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive» și 2080200 «Alte active fixe necorporale») se raportează în anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» la rândul 02 coloana 18; instituțiile publice întocmesc o notă explicativă privind valoarea și componența soldurilor conturilor contabile, prezentate la acest rând”.

 

Pct. 4.32 parag. 7 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 129/2019 (introdus prin OMF nr. 28/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la pct. 4.32, după parag. 6 se introduce un nou paragraf,  parag. 7, cu următorul conținut:

„Fondurile ce se pun la dispoziția Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni Generale, de la o poziție distinctă de la titlul «Împrumuturi» (80.11), se raportează în anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de…» la sectorul S122 «Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală», rândul distinct 209.1”.

Transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020, precum și modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice – publicare (OMF nr. 28/2021) was last modified: ianuarie 13th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter