TERRA-COVID-19. Unde este acum „Europa liberă și unită”?! România – în „terapie intensivă”, cu o „viață judiciară” amorfă?!

2 apr. 2020
Articol UJ Premium
Vizualizari: 840
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

I. „TERRA-COVID-19”

Globul pământesc este aselenizat. Halatele albe au acoperit circulația oamenilor pe Pământ. Parcă este altă lume, spre o nouă „viețuire”! După Malthus, după „democrația crimei” din secolul XX, după așa zisa globalizare/turbare universală, iată noua „formă de viață”, fără mod de viață umană –„TERRA-COVID-19”!

Trăirile sociale, în întreaga lume, sunt sub condiția suspensivă impusă de disperarea istorică, indusă demonic de acei „maeștri” ai proiectului universal de decimare a ființei umane, în circumstanțele actuale, în care „COVID-19” se prezintă triumfal ca un test fără întrebări sau motive, fără etiologie și remediu imediat (?!).

Iată unde ne aflăm, în a doua decadă a secolului XXI, cu speranța la viață și dreptul la un mediu de viață sănătos și la un trai decent într-un stat de drept, democratic și social, exacerbat iluzoriu de administrația de la Bruxelles, în acord cu cea de la Strasbourg și cu „Pactul universal” pentru echilibrul planetar dintre OM – ființa umană și natură!?

Bolile letale noi sunt „maiestuoase” teme de afirmare a incompetenței și imposturii politice și organizatorice a administrației statului, dar și pentru valorificarea unor noi căi de fraudare a banului public, sub deviza „binelui public”.

Astăzi cu o fățărnicie medievală, sunt proclamate drepturile și libertățile fundamentale ale ființei umane, în formule iluzorii, „garantate” de „rezoluții”, „recomandări”, „declarații” și „decizii ale autorităților supranaționale” supervizate de marile puteri.

Criza planetară „COVID-19” a demonstrat pentru toți lipsa de solidaritate umană și interstatală, mișcările centrifuge ale unor state și guverne, ineficiența instituțională a marilor organisme mondiale – ONU, OSCE, UNCTAD, G-20, G-7, ș. a. – ca și a Uniunii Europene, autoproclamată ca deținătoare absolută a valorilor universale, apărătoare „vigilentă” a democrației, a statului de drept și a drepturilor și libertăților fundamentale!?

 

II. Unde este ACUM Uniunea Europeană?!

1. Iată, acum, la „mărțișorul” 2020, că disperarea și fatalismul în fața cataclismului „COVID-19” produs la un secol de la terminarea primului război mondial și la 75 de ani de la încetarea celui de-al doilea, ne înfățișează „luminoasa democrație” plină de genocidul sec. XX, model impus de doctrina postbelică, sub marele pavoaz al „împăcării franco-germane” (1950), apoi a proclamării unității europene, pentru statul de drept, democrație și drepturile omului!

2. Se vede clar eșecul marii iluzii germane a „multiculturalismului” în Uniunea Europeană și starea Uniunii în „epicentrul” crizei „COVID-19” – o „epavă” dintr-o speranță legitimă, ilustrând, în desfășurare o „adunare prin împrăștiere”(?!), birocrația și corupția endemică din sistemul instituțional al Uniunii Europene păzit cu elan „democratic” de mai marii fondatorilor ei – Germania, Franța, Olanda, Luxemburg.

3. Cum și ce trebuie înțeles din faptul odios că, timp de 5 ani (2010-2014) în Olanda a funcționat nestingherit „Partidul pedofililor” dizolvat de instanța supremă a acestui stat, fără ca instituțiile Uniunii Europene și statele membre sa scoată o „vorbă”, darămite să se refere la activarea art. 7 din TUE?!

 

III. România și Autoritatea judecătorească în starea de urgență

1. Pensionarii din România în vremea „COVID-19”

1.1. În România sunt 3,5 milioane de ființe umane în vârstă de peste 65 de ani, „persoane în vârstă”, care trebuie să aibă o protecție specială, în fața „COVID-19”, pentru că:
– au și alte afecțiuni (diabet, gută, renale, viroze, ș.a.) și, deci, sunt, în mod vădit, vulnerabile la această infecție;
– au un grad de imunitate redus – scăzut, aferent vârstei înaintate, ceea ce facilitează „accesul” acestui „COVID-19”, nevăzut-necunoscut (!), iar
– marea majoritatea a acestor ființe, încă vii, trăiesc, de pe o zi pe alta, cu multiple frustrări, cu nevoi majore neîmplinite, fără „micile bucurii” ale vieții, ceea ce le reduce unora, substanțial, dorința de viață și puterea de luptă contra bolilor.

1.2. Dar acestei „tagme a bătrânilor” prin actele stării de urgență i se acordă protecție, printr-o interdicție TOTALĂ a „capacității lor de exercițiu” și trimiterea imperativă în „anchiloza dintre 4 pereți”, cu permisiunea de a avea un „liber”, motivat temeinic de 2 ore din cele 24 ale zilei, fixate tabu între 11-13, precum slujnicele și servitorii boierilor?!

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Așadar, în temeiul așa-zisei protecții a dreptului la viață și la sănătate a acestei populații, care timp de 40 de ani a trăit și a muncit în această țară, administrația debilă a statului, a decis, în mod discriminatoriu excluderea celor 3,5 milioane de „bătrâni” din viața socială, ignorând structura lor socio-profesională, categoriile de pensionari, ponderea celor încă activi ș.a.

În circumstanțele excepționale ale acestei crize letale sunt, însă, chemați „din pensie”, la lupta cu virusul „COVID-19”, medicii, personal sanitar auxiliar de specialitate, cercetători științifici, alți specialiști din profesii liberale, fără a-i omite pe membrii Academiei Române (85% sunt cu vârsta peste 65 de ani) ș.a.

S-a instalat o brambureală condusă prin așa-zise ordine militare, prezentate sau explicate, aproape zilnic, de către primarul-ministru al afacerilor interne, care, în declarația de presă din 29.03.2020, orele 2100, difuzată pe toate canalele TV, debita asemenea „perla”:
– „Este greu ca libertatea (?!) să depindă de o declarație”. (a sa?!)
– „Criza se întinde pe o perioadă necunoscută, dar, al cărei final, îl putem creiona acum” (?!)

1.3. La vârsta mea de 75 ani, fiind clasificat „legal”, în această „grupă de vârstă”, am decis să mă localizez ACASĂ la Constanța (în casa părintească la 100 de metri de Marea Neagră), de la începutul lunii a 3-a a acestui AN DEBIL – 2020, lângă mulțimea de pescăruși, „coriștii de mare”, care mă trezesc în fiecare dimineață, pregătindu-mi ziua activă, în „liniștea crizei”.

Aici atenția mea este vie, în special către „viața judiciară”, în care am trăit 40 de ani, ca judecător, la toate gradele de jurisdicție și, apoi, aproape 14 ani ca avocat în Baroul București, cu sediul secundar la Constanța, ceea ce justifică observațiile următoare privind Autoritatea judecătorească în circumstanțele actuale.

 

IV. Autoritatea judecătorească – este în „retragere”?!

1. De câteva zile, după hotărârile administrative ale C.S.M., Î.C.C.J. și ale Curților de Apel, privind „viața judecătorească” într-un STAT aflat în STARE DE URGENȚĂ, încerc să înțeleg și oarecum, să accept ori să resping, măsurile „organizatorice” ale unor organisme și judecători (procurori) de „rang înalt”, de natură a unifica/dezorganiza activitatea curentă a instanțelor, ca serviciu public de justiție.

2. Așteptam de la C.S.M., în spiritul transparenței sale, să ne prezinte SITUAȚIA STATISTICĂ a HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI NEREDACTATE, la ZI, și un CALENDAR STRICT, cu rapoarte săptămânale asupra STADIULUI de REDACTARE.

3. În hotărârea sa, C.S.M. trebuia să acorde un capitol special situației STOCULUI de hotărâri penale neredactate de luni/ani de zile la Secția Penală a Î.C.C.J., dar și la situația gravă de la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, relativă la volum, durată, termenele de 1-2 ani (?!), ș. a.

4. De asemenea, așteptam de la C.S.M. și de la Î.C.C.J., să prezinte o ANALIZĂ realistă a STOCULUI de DOSARE, care parazitează activitatea normală a instanțelor, însoțită de măsurile concrete, pertinente, necesare și utile, pentru ca, după încetarea stării de urgență, să se poată trece la aplicarea unui CALENDAR de procedură accelerată, în fiecare dosar mai vechi de 3 luni, 6 luni, 1 an, 2 ani, ș. a., în beneficiul bunei administrări a justiției, ca serviciu public și al drepturilor justițiabililor.

5. Tot pentru această etapă de „viață judiciară” atipică, așteptam de la C.S.M., Î.C.C.J. și Curțile de Apel, inițiative și măsuri concrete pentru a se organiza la nivelul instanțelor judecătorești:
– Gestiunea completă și la zi a fișierului de jurisprudență proprie și ale Î.C.C.J. și C.C.R.;
– Evaluarea practicii proprii pe materii și a practicii de casare;
– Evaluarea stilului și calității motivării hotărârilor judecătorești, realizându-se o adevărată „OGLINDĂ” a stării jurisprudenței și a activității fiecărei instanțe judecătorești și secții, cu referire specială la Î.C.C.J. și la Curțile de Apel.

6. Tot astfel, așteptam de la C.S.M. un PLAN SPECIAL de MĂSURI privind activarea fișei postului de procuror și de parchet în perioada stării de urgență, vizând parametrii profesionali de bază, în raport de concluziile statisticii anului 2019, prezentate în așa zisele bilanțuri festive ale Parchetului de pe lângă Î.C.C.J., DNA și DIICOT:
– Analize și evaluări stricte a activității profesionale în ultimii ani, fără a se limita numai la expunerea unor date statistice;
– Examinarea profesională veritabilă și obiectivă a tuturor deciziilor definitive de achitare, pronunțate în ultimii 5 ani de instanțele judecătorești;
– Analiza fiecărui dosar de cercetare penală pe rol „sine die”, a cauzelor tărăgănării ș. a.;
– Verificarea clasărilor dispuse în ultimii 5 ani pe temeiul prescripției răspunderii penale;
– Examinarea activității profesionale individuale a fiecărui procuror, cu referire specială la unitățile de parchet (DNA, DIICOT) care în anii 2017-2018-2019, fie nu au nici un rechizitoriu, fie sunt „staționare” ca volum de soluții procesual penale.

 

V. Fără concluzie – doar câteva întrebări retorice

1. Există Autoritatea judecătorească și cum își exercită profesia de judecător și procuror, în circumstanțele ACTUALE, acești slujitori, în robă, ai statului român, care timp de 365 zile, pe an, pretind să-și ducă zilele judecând sub mantia absolută a independenței, inamovabilității și stabilității funcției.(?!);

2. Cum își explică Plenul C.S.M. „tăcerea iremediabilă” a Secției de procurori a CSM, a Parchetului de pe lângă ICCJ, a DNA și a DIICOT asupra misiunii Ministerului Public în aceste circumstanțe, în care în linia întâi a ordinii publice se află Poliția, Jandarmeria, Pompierii, Armata (?!); („cu câțiva ani în urmă procurorii DNA audiau martori în vârstă de peste 70 de ani, luându-le declarațiile pe capotă, cu Biblia în față”?!).

3. Cum administrează C.S.M., Î.C.C.J și Curțile de Apel activitatea instanțelor judecătorești, precum și a parchetelor în aceste circumstanțe, clasificate legal prin Decretul nr. 195/2020, adică fișa zilnică profesională a fiecăruia din cei 4880 de judecători și 2650 de procurori(?!)

4. Care sunt evaluările C.S.M., Î.C.C.J. și Ministerului Justiției din experiența organismelor similare din statele membre ale Uniunii Europene privind strategiile, măsurile de ansamblu și activitatea judiciară în circumstanțele crizei generalizate (?!)

5. Care sunt proiectele instanțelor și parchetelor, orientate de C.S.M., Î.C.C.J. și Ministerul Justiției, pentru activitatea judiciară de după criza de coronavirus, în concret sem. II/2020 și anul 2021 (?!)

TERRA-COVID-19. Unde este acum „Europa liberă și unită”?! România – în „terapie intensivă”, cu o „viață judiciară” amorfă?! was last modified: mai 12th, 2020 by Marin Voicu

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Marin Voicu

Marin Voicu

Este doctor în drept, avocat în cadrul cabinetului individual de avocat „Marin Voicu", având experiență în drept civil, drept comercial și drept comercial internațional, drept maritim și dreptul comunitar al UE.
A mai scris: