Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la INM 2015 – Proiect (Drept penal și procesual penal)

11 mart. 2015
Vizualizari: 7938

Despre

  • Proiectul tematicii și bibliografiei pentru concursul de admitere la INM
  • Testul de verificare a cunoștințelor juridice, sesiunea august-septembrie 2015
  • Materiile drept penal și drept procesual penal

 

Pe site-ul INM a fost publicat proiectul referitor la tematica și bibliografia concursului de admitere la INM pentru materiile drept penal și drept procesual penal, sesiunea august-septembrie 2015. Îl redăm în continuare așa cum a fost publicat în data de 11 martie 2015.

 

DREPT PENAL

Notă: Materia va fi abordată conform Codului penal din 2009.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

I. PARTEA GENERALĂ

   1. Legea penală și limitele ei de aplicare

      1.1 Principii generale;

      1.2 Aplicarea legii penale în timp.

   2. Infracțiunea

      2.1 Dispoziții generale;

      2.2 Cauzele justificative;

      2.3 Cauzele de neimputabilitate;

      2.4 Tentativa;

      2.5 Unitatea și pluralitatea de infracțiuni;

      2.6 Autorul și participanții;

    3. Pedepsele

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

      3.1 Categoriile pedepselor;

      3.2 Pedepsele principale;

      3.3 Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare;

      3.4 Calculul duratei pedepselor;

      3.5 Individualizarea pedepselor:

         – dispoziții generale;

         – circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante;

         – renunțarea la aplicarea pedepsei;

         – amânare a aplicării pedepsei;

         – suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;

         – liberarea condiționată;

   4. Măsurile de siguranță

   5. Minoritatea

   6. Răspunderea penală a persoanei juridice (numai dispoziții generale)

   7. Cauzele care înlătură răspunderea penală

   8. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei

   9. Cauzele care înlătură consecințele condamnării

   10. Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală

 

II. PARTEA SPECIALĂ

   1. Infracțiuni contra vieții – art. 188-192;

   2. Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății – art. 193-196 și art. 198;

   3. Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie – art. 199-200;

   4. Infracțiuni contra libertății persoanei – art. 205-207;

   5. Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale – art. 218, art. 220;

   6. Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private – art. 224-225;

   7. Infracțiuni contra patrimoniului – art. 228-234, art. 236-238, art. 242-244 și art. 248;

   8. Distrugerea și tulburarea de posesie -vart. 253-256;

   9. Infracțiuni contra autorității – art. 257-258;

   10. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției – art. 266-270, art. 273, art. 279-283, art. 285-286;

   11. Infracțiuni de corupție și de serviciu – art. 289-292, art. 295-298, art. 308-309;

   12. Infracțiuni de fals – art. 320-323, art. 326-327;

   13. Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice – art. 371 și art. 375;

   14. Infracțiuni contra familiei – art. 377-379.

 

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentație ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

   – Constituția României;

   – Codul penal din 2009 și Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;

   – Deciziile ÎCCJ de admitere pronunțate în soluționarea recursurilor în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu referire la dispozițiile din Codul penal, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

 

DREPT PROCESUAL PENAL

Notă: Materia va fi abordată conform Codului de procedură penală din 2010.

I. PARTEA GENERALĂ

   1. Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale

   2. Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal

   3. Participanții în procesul penal

      – Dispoziții generale;

      – Competența funcțională, după materie și după calitatea persoanei a instanțelor judecătorești;

      – Dispozițiile speciale privind competența instanțelor judecătorești;

      – Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră preliminară;

      – Organele de urmărire penală și competența acestora;

      – Incompatibilitatea (fără dispozițiile referitoare la strămutare);

      – Subiecții procesuali principali și drepturile acestora;

      – Inculpatul și drepturile acestuia;

      – Partea civilă și drepturile acesteia;

      – Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia;

      – Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea.

    4. Probele și mijloacele de probă

      – Reguli generale;

      – Audierea persoanelor (fără secțiunea privind protecția martorilor);

      – Percheziția domiciliară; percheziția corporală (cazurile, condițiile și efectuarea percheziției corporale); percheziția unui vehicul;

      – Expertiza (numai art. 172-181) și constatarea (art. 181 ind. 1);

      – Cercetarea locului faptei și reconstituirea.

   5. Măsurile preventive, măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii (fără dispozițiile art. 245-248, fără dispozițiile art. 252 ind. 1 -252 ind. 4)

    6. Acte procesuale și procedurale comune

      – Citarea, comunicarea altor acte procedurale, mandatul de aducere;

      – Termenele;

      – Cheltuielile judiciare;

      – Nulitățile;

      – Amenda judiciară.

II. PARTEA SPECIALĂ

   1. Urmărirea penală

      – Dispoziții generale;

      – Sesizarea organelor de urmărire penală;

      – Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror;

      – Efectuarea urmăririi penale;

      – Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței;

      – Reluarea urmăririi penale;

      – Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală.

   2. Camera preliminară

   3. Judecata

      – Dispoziții generale;

      – Judecata în primă instanță;

      – Contestația;

      – Contestația în anulare;

      – Revizuirea (cu excepția revizuirii în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului)

      – Redeschiderea procesului penal în cazul judecății în lipsa persoanei condamnate.

   4. Proceduri speciale

      – Acordul de recunoaștere a vinovăției;

      – Procedura în cauzele cu infractori minori;

      – Procedura reabilitării.

   5. Executarea hotărârilor penale (numai dispozițiile generale, art. 550-554)

 

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentație ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

   – Constituția României;

   – Codul de procedură penală din 2010 și Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, cu modificările și completările ulterioare;

   – Deciziile ÎCCJ de admitere pronunțate în soluționarea recursurilor în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu referire la dispozițiile din Codul de procedură penală, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

 

Consultați proiectul publicat pe site-ul INM.

 

👍Citește și: Concursul de admitere la INM și în magistratură: MINUTA întâlnirii dintre reprezentanții facultăților de drept și reprezentanții INM

Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la INM 2015 – Proiect (Drept penal și procesual penal) was last modified: iulie 1st, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.