Cuvinte-cheie "viciu de consimtamant"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Vicierea consițământului prin dol. Apel. Încălcarea de către instanţă a dispoziţiilor art. 472 alin. (1) NCPC

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea unui contract de leasing financiar. Vicierea consimțământului prin dol. Schimbarea de către reclamant a elementului material din structura dolului. Consecințe din perspectiva dispozițiilor art. 478 alin. (3) NCPC

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare. Răspunderea pentru garanţia contra viciilor bunului vândut. Condiţii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Eroarea ca viciu de consimțământ în alegerea perioadei ce se ia în calcul pentru stabilirea pensiei

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Retractarea declaraţiei de recunoaştere a vinovăţiei la instanţa învestită potrivit art. 484 NCPP. Consecinţe

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea raporturilor de muncă prin demisie. Caracterul liber sau viciat al manifestării de voinţă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sancţionarea conduitei nelegale a angajatorului. Îndrituirea salariatului la acordarea daunelor morale

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nulitatea contractului de vânzare-cumpărare pentru preț neserios. Acordul de voință al părților la stabilirea prețului

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de împrumut ipotecar încheiat de o persoană sub identitate falsă, pe numele reclamantului. Poziţia reclamantului faţă de act. Admisibilitatea probării lipsei consimţământului, a lipsei ilicitării, şi imoralităţii cauzei prin orice mijloc de probă

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice