Cuvinte-cheie "Vechime in munca"

  • Cererea de revizuire. Admisibilitatea revizuirii şi la faptele pe care se întemeiază. Respingerea revizuirii ca inadmisibilă

  • Gestionarea resurselor umane din sistemul judiciar. Soluționarea cererii de transfer. Verificarea concomitentă şi comparativă a criteriilor referitoare la vechimea la instanţa de la care provine solicitantul

  • Contradicție între decizia de recrutare a personalului din sursă externă şi impunerea unei condiţii de vechime. Admiterea recursului, casarea sentinţei şi admiterea acţiunii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Instituție competentă în vederea aplicării Regulamentelor Consiliului Europei nr. 1408/71 și nr. 574/72. Dovada vechimii în muncă realizate de salariat la un angajator ce nu mai există

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Totalitatea perioadelor în care o persoană a desfașurat activități pe baza unor contracte de muncă. Suspendarea raporturilor de serviciu. Vechime în muncă

  • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (Legea nr. 172/2016)

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Luarea în considerare ca timp util la pensie a perioadei în care foştii cooperatori fac dovada că au realizat volumul de norme planificate, fără a fi necesară şi dovada plăţii contribuţiei de asigurări sociale

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Luarea în considerare ca timp util la pensie a perioadei în care foştii cooperatori fac dovada că au realizat volumul de norme planificate, fără a fi necesară şi dovada plăţii contribuţiei de asigurări sociale

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuirea drepturilor de pensie. Legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor pe care le înscriu angajatorii în adeverințele eliberate

  • Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 2/2016 (comunicat ÎCCJ): Acţiunile privind reconstituirea vechimii în muncă. Dispoziții din Codul muncii, Codul de procedură civilă și din Legea nr. 85/2014