Cuvinte-cheie "Trafic de persoane"

  • Infracţiunea de trafic de persoane. Solicitare privind amânarea predării pe o durată de 3 luni, motivată de împrejurarea că un membru al familiei este grav bolnav şi are nevoie de îngrijire permanentă. Respingerea contestației ca fiind nefondată

  • Infracțiuni sancţionate de legea statului emitent cu o pedeapsă privativă de libertate a cărei maxim este cel puţin 3 ani. Dreptul la predare între statele membre, fără verificarea îndeplinirii condiţiei dublei incriminări

  • Rezolvarea situaţiilor juridice care afectează executarea unei hotărâri penale. Contestație la executare respinsă ca nefondată

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Pornografie infantilă. Caracterul nepublic al şedinţei de judecată. Inculpat trimis în judecată, în aceeaşi cauză, pentru mai multe infracţiuni, dintre care unele se judecă în şedinţă publică. Publicitatea şedinţei de judecată. Sancţiune

  • Traficul de persoane – art. 210 Cod penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Inexistenţa unor motive suficiente care să justifice continuarea privării de libertate a cărei durată era mai mare de un an şi două luni

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Inexistenţa unor motive suficiente care să justifice continuarea privării de libertate a cărei durată era mai mare de un an şi două luni

  • Planul național de acțiune 2015-2016 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 (H.G. nr. 475/2015)

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Cazurile de casare prevăzute în art. 3859 alin. (1) pct. 12 teza I şi 18 C. proc. pen. Distincţie

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice