Cuvinte-cheie "Titluri de valoare"

  • Dreptul reclamantului de a-şi valorifica în instanţă pretenţiile decurgând din titlul de valoare. Analiza excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune invocate de către intimatul-pârât

  • Cerere privind constatarea nulității absolute a contractului de vânzare cumpărare încheiat între părți și restabilirea situaţiei anterioare de carte funciară. Eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plata daunelor-interese pentru introducerea unei filei CEC la plată, cu neîndeplinirea condițiilor pentru plata creanței principale. Efectele în plan procesual ale executării silite a creanţei asupra căii de valorificare a dreptului de a pretinde daune-interese

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de chemare în judecată având ca obiect obligarea pârâtei la plata unor daune-interese pentru introducerea filei CEC la plată, cu neîndeplinirea condițiilor pentru plata creanței principale. Efectele în plan procesual ale executării silite a creanţei asupra căii de valorificare a dreptului de a pretinde daune-interese

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Daune-interese pentru introducerea filei CEC la plată, cu neîndeplinirea condițiilor pentru plata creanței principale. Efectele în plan procesual ale executării silite a creanţei asupra căii de valorificare a dreptului de a pretinde daune-interese

  • Chitanța reprezentând taxa judiciară de timbru are natura unui titlu de valoare la purtător

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice