Cuvinte-cheie "titlu de creanta"

 • Dispunerea suspendării soluţionării contestaţiei administrative formulate de reclamanta intimată împotriva deciziei de impunere

 • Procedura de soluţionare a contestaţiei împotriva unui titlu de creanţă. Soluţionarea de către un organ independent şi imparţial a litigiilor privind existenţa, întinderea sau exercitarea drepturilor subiective

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea titlului de creanţă reprezentat de nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Regimul accesoriilor pe perioada suspendării executării actului administrativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Fonduri europene. Contestarea titlurilor de creanţă emise pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit. Inadmisibilitatea acţiunii formulate direct în instanţă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestarea deciziei de impunere pe cale administrativă. Imposibilitatea contestării deciziei de impunere direct la instanţa de contencios administrativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de restituire a taxei de poluare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Drepturi vamale stabilite prin titluri de creanţă desfiinţate de instanţa de contencios administrativ. Întoarcerea executării silite. Inadmisibilitatea procedurii prevăzute de art. 4041 alin. (1) C. proc. civ.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura insolvenţei. Creanţă stabilită printr-o hotărâre judecătorească străină nerecunoscută în România. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Creanţă bugetară rezultată din nereguli privind utilizarea fondurilor comunitare şi de cofinanţare. Competență

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice