Cuvinte-cheie "titlu de creanta"

  • Dispunerea suspendării soluţionării contestaţiei administrative formulate de reclamanta intimată împotriva deciziei de impunere

  • Procedura de soluţionare a contestaţiei împotriva unui titlu de creanţă. Soluţionarea de către un organ independent şi imparţial a litigiilor privind existenţa, întinderea sau exercitarea drepturilor subiective

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea titlului de creanţă reprezentat de nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Regimul accesoriilor pe perioada suspendării executării actului administrativ

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Fonduri europene. Contestarea titlurilor de creanţă emise pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit. Inadmisibilitatea acţiunii formulate direct în instanţă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de restituire a taxei de poluare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Drepturi vamale stabilite prin titluri de creanţă desfiinţate de instanţa de contencios administrativ. Întoarcerea executării silite. Inadmisibilitatea procedurii prevăzute de art. 4041 alin. (1) C. proc. civ.

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura insolvenţei. Creanţă stabilită printr-o hotărâre judecătorească străină nerecunoscută în România. Consecinţe

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice