Cuvinte-cheie "Termen"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Act administrativ cu caracter normativ. Analiza efectelor neintroducerii acțiunii în anulare în termenul de 6 luni de la data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă. 2) Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare. Obligația respectării principiului continuității. Lipsa de relevanță juridică a acordurilor încheiate în regim de drept privat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa dovezii calității de reprezentant reținută prin decizia pronunțată în recurs. Comunicarea hotărârii la sediul procesual ales. Termenul de exercitare a contestației în anulare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Principiile fundamentale ale procesului civil. Alegeri parlamentare. Omisiunea reglementării procedurii aplicabile în cazul cererii de renumărare a voturilor. Analogia legii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cameră preliminară. Contestaţie. Termen. Restituirea cauzei la procuror. Schimbarea încadrării juridice. Extinderea urmăririi/acţiunii penale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Achiziţii publice. Termen de recurs. Tardivitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Creanţa bugetară rezultată din aplicarea corecţiilor financiare. Decăderea din dreptul de stabilire a neregulilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu privind achiziţiile publice. Recurs. Termen de exercitare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Învoiala părţilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Raport de serviciu al funcţionarului public. Decizie de imputare. Nerespectarea termenului de decădere de 30 de zile cât şi a termenului de prescripţie de 3 ani momentul de la care se calculează termenul de decădere, respectiv termenul de prescripţie. Inexistenţa unui caz de întrerupere a termenului de prescripţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în anularea deciziei deciziei de angajare a răspunderii solidare. Prematuritate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice