Cuvinte-cheie "taxa de timbru"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Legalitatea căilor de atac. Recurs declarat de intervenienți. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru. Reexaminare. Puterea lucrului judecat. Legalitatea căilor de atac. Principiu constituţional

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de chemare în judecată anulată ca netimbrată. Imposibilitatea suprapunerii remediilor procesuale reglementate de art. 200 NCPC şi art. 39 din O.U.G. nr. 80/2013

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de chemare în judecată anulată ca netimbrată. Imposibilitatea suprapunerii remediilor procesuale reglementate de art. 200 NCPC şi art. 39 din O.U.G. nr. 80/2013

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de recuzare anulată ca netimbrată. Inadmisibilitatea căii de atac a recursului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu de muncă. Cerere de strămutare. Timbraj

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu de muncă. Cerere de strămutare. Timbraj

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cheltuielile de judecată. Recunoaştere la primul termen de judecată. Pârât de drept în întârziere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Inadmisibilitatea solicitării de suspendare a executării unei hotărâri prin care s-a anulat o cerere ca netimbrată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1. Admisibilitatea acțiunii în revendicare a unui imobil aflat în proprietatea unei persoane fizice la data intrării în vigoare a legii speciale de reparație. 2. Respingerea, în rejudecare, a acțiunii în temeiul unei alte excepții decât cea în raport de care fusese respinsă cererea de chemare în judecată în primul ciclu procesual. Greșita reținere a încălcării principiului non reformatio in peius. 3. Prioritatea soluționării excepției de netimbrare în raport cu cererea de aderare la apel

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice