Cuvinte-cheie "taxa de timbru"

 • Exercitarea recursului împotriva hotărârii date în contestaţia în anulare. Recurs inadmisibil

 • Desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc. Respingerea recursului ca nefondat

 • Obligația de a depune la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru. Anularea recursului ca netimbrat

 • Pretinse nereguli procedurale săvârşite de instanţa de apel, precum şi interpretarea şi aplicarea greşită a unor dispoziţii de drept substanţial. Admiterea recursului, casarea deciziilor recurate și trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Modul de stabilire a taxei judiciare de timbru. Scopul stabilirii caracterului timbrabil sau netimbrabil al cererii

 • Invocarea excepţiei netimbrării recursului. Plata anticipată a taxelor judiciare de timbru. Anularea recursului ca netimbrat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Lipsa motivării hotărârii instanţei de apel. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Achitarea taxei de timbru ulterior primului termen de judecată. Anularea apelului ca netimbrat. Nelegalitate. Încălcarea dreptului de acces la justiție

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație în anulare. Greșeală materială. Cerere de amânare a judecării cauzei prin care contestatorul a susţinut că a atacat încheierea din camera de consiliu prin care s-a respins cererea de acordare a ajutorului public judiciar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de reexaminare taxă judiciară de timbru, cale de atac prevăzută de lege şi pusă la îndemâna părţii interesate, pentru a contesta legalitatea modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. Consecinţe

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice