Cuvinte-cheie "taxa de timbru"

 • Contestație în anulare împotriva deciziei de anulare a recursului declarat de reclamantă ca fiind insuficient timbrat. Respingerea contestației în anulare ca nefondată

 • Critici privind aplicarea greșită a prescripţiei dreptului material la acţiune. Respingerea recursului declarat de partea reclamantă ca fiind nefondat

 • Cerere de chemare în judecată având ca obiect pretenţii constând în cheltuieli de judecată. Reevaluarea situaţiei de fapt în raport de probele administrate în faţa instanţelor de fond. Situație inadmisibilă în cadrul căii extraordinare de atac a recursului

 • Exercitarea recursului împotriva hotărârii date în contestaţia în anulare. Recurs inadmisibil

 • Desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc. Respingerea recursului ca nefondat

 • Obligația de a depune la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru. Anularea recursului ca netimbrat

 • Pretinse nereguli procedurale săvârşite de instanţa de apel, precum şi interpretarea şi aplicarea greşită a unor dispoziţii de drept substanţial. Admiterea recursului, casarea deciziilor recurate și trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Modul de stabilire a taxei judiciare de timbru. Scopul stabilirii caracterului timbrabil sau netimbrabil al cererii

 • Invocarea excepţiei netimbrării recursului. Plata anticipată a taxelor judiciare de timbru. Anularea recursului ca netimbrat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Lipsa motivării hotărârii instanţei de apel. Efecte

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice